Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się kolejny międzynarodowy podręcznik akademicki z zakresu turystyki. Tym razem jest to książka prezentująca aktualną wiedze na temat polityki i planowania turystycznego zatytułowana „Handbook on Tourism Planning”. W pracy tej, którą pod względem naukowym zredagował profesor Philip F. Xie z Uniwersytetu w Ohio (USA), znalazł się m.in. rozdział napisany przez prof. Wiesława Alejziaka zatytułowany Global risks and challenges of tourism planning. Podręcznik został wydany przez 200-punktowe wydawnictwo Edward Elgar Publishing i jest dostępny zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, chociaż niestety – jak w przypadku większości takich międzynarodowych projektów wydawniczych jest dosyć drogi (w aktualnej, promocyjnej cenie, kosztuje £ 198.00).

Według opisu wydawcy, ten „… aktualny i przystępny podręcznik, zawiera dokładny opis wzrostu, rozwoju i zmian w dziedzinie planowania turystyki w ostatnich dziesięcioleciach. Dzięki wkładowi interdyscyplinarnego i międzynarodowego grona najlepszych naukowców, bada krytyczne kwestie i wyzwania stojące przed współczesnym planowaniem turystyki. Obejmując badania na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym, poszczególne rozdziały książki analizują i formułują strategie planowania w różnych destynacjach, pokazując różne aspekty planowania turystycznego w oparciu o różne studia przypadków” [Online: https://www.e-elgar.com/shop/gbp/handbook-on-tourism-planning-9781803923581.html ].

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login