Miło nam poinformować, że w „czasopiśmie Journal of Travel & Tourism Marketing (Journal metrix: 5 years IF – 8,2) ukazał się artykuł pt. Sustainable development goals of Agenda 2030 in the declarations and aims of international tourism organisations, którego współautorem (oprócz profesorów: Jadwigi i Krzysztofa Berbeków, reprezentujących UEK i UJ) jest dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF. Jest to artykuł o najwyższym wskaźniku 5 years IF, jaki kiedykolwiek opublikował pracownik naszego Wydziału, a także jedna z najwyżej punktowanych prac wśród wszystkich pracowników AWF Kraków. W artykule tym – po ponad 20 latach od wydania (z T. Marcińcem) książki Międzynarodowe Organizacje Turystyczne (dostępnej tutaj).

Profesor Alejziak powrócił do problematyki roli i znaczenia organizacji międzynarodowych na współczesnym rynku turystycznym, koncentrując tym razem uwagę problematyce celów ich działalności w kontekście ONZ-owskiej Agendy „Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju” (dostępnej tutaj). W badaniach zaprezentowanych we wspomnianym wyżej artykule przeanalizowano zapisy dotyczące deklaracji zapisanych w celach i misjach 187 międzynarodowych organizacji turystycznych w odniesieniu do 17 celów i 169 zadań zapisanych w tej najważniejszej uznawanej za jedną z najważniejszych deklaracji Organizacji Narodów Zjednoczonych, którą ratyfikowały wszystkie kraje świata. Artykuł jest dostępny w trybie OA (open access).

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login