Dn. 25.04.2024 r. odbyło się kolejne, jedenaste już spotkanie realizowane w ramach zainicjowanego rok wcześniej przez władze AWF w Krakowie cyklu pn. Instytutowe Seminaria Naukowe (ISN), którego ideą jest stworzenie – w środowisku pracowników, doktorantów i studentów Uczelni – przestrzeni do dyskusji oraz współpracy naukowej, w szczególności w wymiarze międzyinstytutowym. Organizatorem tego spotkania był, już po raz drugi, Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania.

Przygotowania do Seminarium były koordynowane przez dra Piotra Cybulę, a obrady prowadził dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF. Na program Seminarium złożyło się łącznie 9 referatów. Siedem z nich zostało wygłoszonych przez pracowników wszystkich czterech Zakładów funkcjonujących w IPiZ. W tej części spotkania szczególnie wart odnotowania był fakt wystąpienia trzech osób, które stosunkowo niedawno podjęły pracę w naszej Uczelni (dr Iwona Cybula, mgr Ewa Kopeć, mgr Marcin Widomski). Dwa referaty zostały z kolei zaprezentowane przez czworo studentów reprezentujących prężnie działające pod kierunkiem mgra Pawła Stelmacha SKN „E-zarządzania w Turystyce i Rekreacji”. Te dwa wystąpienia przykuły uwagę nie tylko oryginalną tematyką (apiterapia realizowana na rzecz rozwoju turystyki, zwłaszcza zdrowotnej), ale zwłaszcza profesjonalnym przygotowaniem młodych naukowców. Nazwiska prelegentów oraz tytuły ich wystąpień przedstawiono na poniższej grafice.

Jakkolwiek całe spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze, to wszystkie referaty wzbudziły żywe zainteresowanie i skłaniały uczestników spotkania do zadawania pytań, na które odpowiedzi nie zawsze były oczywiste, ale każdorazowo skłaniały prelegentów do jeszcze bardziej pogłębionej refleksji nad podjętym zagadnieniem. Biorąc to pod uwagę, a także fakt, że czas trwania Seminarium był z konieczności ograniczony, podjęte na tej kanwie dyskusje będą niewątpliwie kontynuowane w ramach dalszych spotkań, prowadzonych być może już w mniej formalnych okolicznościach oraz mniejszych układach personalnych. Mając to na względzie z pełnym przekonaniem można uznać, że cele oraz założenia tegorocznego Seminarium zostały zrealizowane.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Harmonogram.pdf)Harmonogram.pdf[ ][ ]506 kB
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login