Nakładem PWN ukazał się podręcznik pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej”, przygotowany pod redakcją naukową dra Bartosza Szczechowicza. Zespół autorów tworzą pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania funkcjonującego w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie (prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz, mgr Witold Zych), a także nauczyciele reprezentujący UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach.

Informacje nt. podręcznika dostępne są na stronie: https://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-z-elementami-opisu-gospodarki-turystycznej-i-rekreacyjnej,742050114,p.html.

 

(T.W.)