Materiały dydaktyczne dla studentów - wykłady: pliki do pobrania

 
Seminarium magisterskie 
 
Raporty na temat rynku turystycznego (udostępnione grzecznościowo przez redakcję czasopisma "Wiadomości Turystyczne" dla potrzeb dydaktycznych)

Adresy stron internetowych najważniejszych instytucji turystycznych i statystycznych w krajach należących do OECD

 

Załączniki:
Pobierz plik (wyjasnianie_naukowe_i_rozumienie_w_badaniach_nad_turystyka.pdf)wyjaśnianie naukowe i rozumienie w badaniach nad turystyką.pdf[Wyjaśnianie naukowe i rozumienie w badaniach nad turystyką][ ]2702 kB
Pobierz plik (Biblio5.doc)Biblio5.doc[Tourism in the face...][ ]206 kB
Pobierz plik (typ.ppt)typ.ppt[Typologizacja w badaniach aktywności turystycznej (Homo Turisticus) ][ ]3050 kB
Pobierz plik (Panorama_wa.pdf)panor_wa.pdf[Panorama on tourism – plik pdf, 5,5 MB ][ ]5700 kB
Pobierz plik (mot_wa.pdf)mot_wa.pdf[MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE TURYSTYCZNE – plik pdf, 638 KB ][ ]638 kB
Pobierz plik (met_prog_roz_tur_w_gminach.pdf)met_prog_r.pdf[METODYKA PROGRAMOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM– plik pdf, 538 KB ][ ]195 kB
Pobierz plik (komwa1.pdf)komwa1.pdf[KOMPENDIUM PILOTA WYCIECZEK – plik pdf, 868 KB][ ]842 kB
Pobierz plik (mptur_wa.doc)mptur_wa.doc[MIĘDZYNARODOWA POLITYKA TURYSTYCZNA – plik MS Word, 461KB][ ]480 kB
Pobierz plik (aktywtur_wa.doc)aktywtur_wa.doc [AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLSKICH ELIT FINASOWYCH – plik MS Word, 560KB][ ]627 kB
Pobierz plik (edan_wa.doc)edan_wa.doc[EURO DISNEY: THE FIRST 100 DAYS – plik MS Word, 146KB,][ ]160 kB
Pobierz plik (edpl_wa.doc)edpl_wa.doc[EURO DISNEY - PIERWSZE 100 DNI – plik MS Word, 184KB,][ ]199 kB
Pobierz plik (fcf_wa.pdf)fcf_wa.pdf[DZIAŁALNOŚĆ LIDERÓW PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W ŚWIETLE AKTUALNYCH TENDENCJI WYSTĘPUJĄCYCH NA RYNKU – ][ ]413 kB
Pobierz plik (genett_wa.doc)genett_wa.doc[GENEZA I ROZWÓJ TEORII TURYSTYKI – plik MS Word, 169KB][ ]172 kB
Pobierz plik (Strategia POT.pdf)Strategia ~.pdf[Strategia POT- Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na-lata-2008-2015][ ]6713 kB
Pobierz plik (Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku.pdf)Kierunki r~.pdf[Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku][ ]1025 kB
Pobierz plik (5Biblio - 26.05.2017 doc.doc)5Biblio - 26.05.2017 doc.doc[ ][ ]328 kB
Pobierz plik (Historia turystyki.pdf)Historia t~.pdf[Historia turystyki][ ]376 kB