Adres do korespondencji oraz dane kontaktowe:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie im. Bronisława Czecha
Wydział Turystyki i Rekreacji
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania
Zakład Ekonomii i Zarządzania

Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
tel.: (+48) 12 683 14 43, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3776-2431

 

Doktor nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii (Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2013).
Posiada uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych i przewodnika miejskiego po Krakowie.
Trener branżowych symulacji biznesowych.

EDUKACJA

1995 – ukończenie studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, Katedra Marketingu. Praca magisterska „Konkurencyjność na rynku biur podróży w Polsce” pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szromnika

2007 – ukończenie międzywydziałowych studiów doktoranckich na Akademii Ekonomicznej w Krakowie

2013 – obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na Wydziale Finansów, Katedra Ekonomii. Praca doktorska ”Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce” pod kierunkiem prof. dr hab. Bogumiły Szopy

PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Turystyka Wellness
 • Zarządzanie i marketing
 • Konsumpcja turystyczna
 • Zachowania konsumentów
 • Marketing internetowy

REALIZOWANE PRZEDMIOTY

 • Strategie produktów turystyczno-zdrowotnych spa i wellness
 • Zarządzanie (na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Kosmetologia)
 • Marketing w ośrodku SPA&Wellness
 • Marketing w kosmetologii
 • Mikroekonomiczne i makroekonomiczne podstawy turystyki i rekreacji
 • Zarządzanie siecią wartości w turystyce i rekreacji
 • E-rynek jako środowisko funkcjonowania uczestników rynku turystycznego
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie i planowanie marketingowe w turystyce zdrowotnej

AKTUALNIE PEŁNIONE FUNKCJE NA UCZELNI

 • Kierownik Zakładu Ekonomii i Zarządzania w Instytucie Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 • Członkini Rady Wydziału Turystyki i Rekreacji.
 • Członkini Komisji ds. Dydaktyki.
 • Członkini Rady Programowej kierunku Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką.
 • Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia na kierunku Turystyka i Rekreacja.

NAGRODY

 • 2019 - nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii znaczących osiągnięć dydaktycznych dla autorów podręcznika akademickiego pt. Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej pod red. B. Szczechowicza.
 • 2021 – „Medal Komisji Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przyznany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

DOROBEK NAUKOWY

Konsumpcja usług turystycznych w Polsce / Małgorzata Kryczka, Monografie nr 26, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2014.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

Performance of Empirical Research as a Method for Achieving Professional Students’ Competence: a Case Study of Teaching Sales Skills to Future Employees of the Beauty Industry./ Szczechowicz B., Kryczka M., Alejziak W. “Journal of Education, Health and Sport”, T. 13, nr 4, 2023, ss. 21-36, https://doi.org/10.12775/JEHS.2023.13.04.002.

Styl Vintage – droga do zmiany paradygmatu myślenia o konkurencji jako skutek pandemii i konfliktu zbrojnego na Ukrainie/ Małgorzata Kryczka. Folia Turistica, 59 (2022), ss. 59-86. https://doi.org/10.5604/01.3001.0016.2789

Rynek usług kosmetycznych - uwarunkowania i perspektywy rozwoju w ocenie właścicieli salonów kosmetycznych = Cosmetic services market - conditions and development perspectives in the opinion of beauty salon owners / Małgorzata Kryczka
Aesthetic Cosmetology and Medicine. - Vol. 10, nr 5 (2021), s. 225-233.
https://aestheticcosmetology.com/wp-content/uploads/2021/10/ACM-2021-05-vE-Kryczka.pdf

Satysfakcja kluczem do lojalności klientów salonów kosmetycznych = Satisfaction as the key to attracting clients of beauty salons / Małgorzata Kryczka
Aesthetic Cosmetology and Medicine. - Vol. 10, nr 6 (2021), s. 287-292.
https://aestheticcosmetology.com/wp-content/uploads/2021/12/ACM-2021-06-vI-Kryczka.pdf

Factors impacting consumer choices from the perspective of owners and managers of beauty parlors located in Kraków and the neighborhood = Czynniki wpływające na wybory konsumenckie z perspektywy właścicieli i menedżerów salonów kosmetycznych zlokalizowanych w Krakowie i okolicach / Małgorzata Kryczka
Problemy Zarządzania = Management Issues. - Vol. 19, no. 4 (2021), s. 101-117.
https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=226879

Wpływ wiedzy z zakresu kosmetologii na determinanty wyboru salonu kosmetycznego = The impact of knowledge in the field of cosmetology on the determinants of choosing a beauty salon / Małgorzata Kryczka, Aleksandra Giemza
Kosmetologia Estetyczna. - Vol. 9, nr 1 (2020), s. 151-157.

Relacja z Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB Berlin 2019 / Małgorzata Kryczka
Folia Turistica. - 2019, nr 52, s. 213-219.
http://folia-turistica.awf.krakow.pl/attachments/article/430/FT_52_2019.pdf

Zarządzanie relacjami z klientem w gabinetach kosmetologicznych = Customer relationship management in beauty salons / Małgorzata Kryczka, Magdalena Gałat
Kosmetologia Estetyczna. - Vol. 8, nr 5 (2019), s. 708-712.

Overtourism vs. sustainable development of tourism. Attempts to handle overtourism following the example of Venice / Małgorzata Kryczka
Studia Periegetica. - T. 26, nr 2 (2019), s. 43-61.
https://studia-periegetica.com/api/files/view/1028327.pdf

Wydatki samorządów miejskich na promocję turystyczną na przykładzie Krakowa = Municipal governments expenditures on tourism promotion on the example of Krakow / Anna Wilkońska, Małgorzata Kryczka
Marketing i Rynek. - R. 25, nr 9 (2018), s. 27—38.

Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach / Małgorzata Kryczka
Folia Turistica. - 2016, nr 39, s. 293—315.

Determinanty wydatków turystycznych gospodarstw domowych. Analiza przypadku Polski w latach 2000-2009 / Małgorzata Kryczka
Folia Turistica- 2015, nr 35, s. 167—189.

Makroekonomiczne uwarunkowania konsumpcji turystycznej w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych w Polsce w latach 1990-2010 / Małgorzata Kryczka
Folia Turistica. - 2014, nr 30, s. 81—92.


Finansowanie podróży turystycznych w świetle badań modułowych GUS / Małgorzata Kryczka. Zeszyty Naukowe Finanse nr 875, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, s. 91-105.

Rozwój infrastruktury noclegowej w Małopolsce w latach 2000 – 2005 / Małgorzata Kryczka. Zeszyt naukowy doktorantów nr 806, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2009, s. 167-179.

Atrakcyjność turystyczna Krakowa a rozwój bazy noclegowej w latach 2000 – 2005 /  Małgorzata Kryczka. Zeszyty naukowe nr 788. Prace z zakresu turystyki. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008

Innovative tourism product – region, Bałtów as an example”, Socio-economic aspect of tourism and recreation / Małgorzata Kryczka. University of Physical Education in Warsaw, Institute of Tourism and Recreation, Warszawa 2007.

Dochód gospodarstw domowych a wydatki na turystykę zorganizowaną / Małgorzata Kryczka. Materiały pokonferencyjne, GWSH, Katowice 2007, s. 19-31.

Struktura i tendencje rozwojowe biur podróży w Polsce w latach 1998-2004 / Małgorzata Kryczka. Zeszyty naukowe nr 704. Prace z zakresu turystyki. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006.

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH I MONOGRAFIACH

Klienci, kooperanci i konkurenci badanych salonów jako podstawowe elementy tzw. otoczenia bliższego przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetyczne w Krakowie i okolicach / Małgorzata Kryczka, Bartosz Szczechowicz
Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju : studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce : praca zbiorowa / pod redakcją Wiesława Alejziaka, Wandy Pilch i Bartosza Szczechowicza. - Kraków : University of Physical Education, 2021. - s. 357-381.

Kompozycje marketingowe przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetyczne w Krakowie i okolicach / Małgorzata Kryczka, Aleksandra Mależyna, Anna Piotrowska, Bartosz Szczechowicz
Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju : studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce : praca zbiorowa / pod redakcją Wiesława Alejziaka, Wandy Pilch i Bartosza Szczechowicza- Kraków : University of Physical Education, 2021. – s. 383-408.

Standardy obsługi klientów przedsiębiorstw świadczących usługi kosmetyczne w Krakowie w zakresie wykonywania zabiegów (w świetle badań przeprowadzonych metodą "tajemniczego klienta") / Małgorzata Kryczka
Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju : studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce : praca zbiorowa / pod redakcją Wiesława Alejziaka, Wandy Pilch i Bartosza Szczechowicza- Kraków : University of Physical Education, 2021. - s. 431-447.

Uwarunkowania i perspektywy rozwoju oraz aktualne trendy panujące na rynku usług kosmetycznych (w świetle badań ankietowo-sondażowych oraz wywiadów z właścicielami salonów) / Wiesław Alejziak, Małgorzata Kryczka
Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju : studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce : praca zbiorowa / pod redakcją Wiesława Alejziaka, Wandy Pilch i Bartosza Szczechowicza. - Kraków : University of Physical Education, 2021. - S. 481-504.

Kształcenie kadr dla branży kosmetycznej / Małgorzata Kryczka, Noemi Kordas
Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju : studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce : praca zbiorowa / pod redakcją Wiesława Alejziaka, Wandy Pilch i Bartosza Szczechowicza. - Kraków : University of Physical Education, 2021. - S. 543-565.

Konsument i jego zachowania rynkowe : o przesłankach konsumenckich decyzji wyboru dóbr i usług na rynku turystycznym i rekreacyjnym / Małgorzata Kryczka
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - s. 175-210.

Rynki czynników produkcji : o roli i udziale czynników produkcji w tworzeniu produktów turystycznych i rekreacyjnych / Małgorzata Kryczka
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - s. 327-362.

Dochód narodowy i jego pomiar : o źródłach dochodów i wydatkach społeczeństwa na turystykę i rekreację / Małgorzata Kryczka
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - s. 573-605.

Gospodarka jako całość zorganizowana : o miejscu turystyki i rekreacji w gospodarce / Małgorzata Kryczka
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - s. 451-485

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH:

Analiza rynku usług kosmetycznych w Krakowie - aktualny stan i perspektywy rozwoju - ze szczególnym uwzględnieniem aspektów edukacyjnych i rynku pracy – członek międzywydziałowego projektu badawczego realizowanego wspólnie przez Katedrę Polityki Turystycznej (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Katedrę Kosmetologii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) AWF Kraków, 2018-2020.

Światowe Dni Młodzieży 2016 jako fenomen społeczny, kulturowy i religijny - współudział w tworzeniu koncepcji projektu badawczego w zespole pod kier. dr A. Góral- Instytut Spraw Publicznych UJ, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski; oraz przeprowadzenie wywiadów pilotażowych, 2016

Wpływ Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę turystyczną - aktywny udział we współtworzeniu zespołowego projektu badawczego pod kier. prof. W. Alejziaka w Katedrze Polityki Turystycznej, AWF Kraków, 2015-2016

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w opinii księży biskupów - opracowanie kwestionariusza ankiety do wywiadów z biskupami uczestniczącymi w ŚDM Kraków 2016– wspólnie z dr A. Wilkońską, AWF Kraków, 2015-2016

Wiedza i praktyka – klucz do sukcesu w biznesie – zmodyfikowanie metodologii tworzenia strategii promocji miasta, regionu, Kraków 2011

Strategia promocji Chorzowa– współautorka dokumentu przygotowanego dla Miasta Chorzów, 2011

Strategia promocji produktu turystycznego pn. „Wągrowiec perłą w koronie jezior – promocja walorów turystycznych miasta” - współautorka dokumentu przygotowanego dla Miasta Wągrowiec, 2011

Przedsiębiorczy Naukowiec -Enterprising scientist- pm2pm Kraków 2011

Rozwój ruchu turystycznego a potencjał obsługowy przemysłu turystycznego regionu Małopolski w latach 2000-2005, badania statutowe 87/KT/1/2006/S/345 w ramach badań statutowych, Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Sala, Kraków 2006

Ruch turystyczny a tendencje rozwojowe bazy hotelowej w Krakowie w latach 1995-2004, badania Statutowe 90/KT/1/2005/2005/S/262 Wydział Zarządzania, Katedra Turystyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login