Problematyka naukowa:
Prawo w turystyce

 

Wybrane publikacje:

I. PUBLIKACJE NAUKOWE:

  1. Bezpieczeństwo w turystyce w świetle ustawy o usługach turystycznych i innych aktów normatywnych, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000
  2. Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych, Folia Turistica Nr 10 AWF Kraków 2001
  3. Bezpieczeństwo w turystyce w świetle przepisów prawa – Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2003
  4. Prace legislacyjne w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego oraz system zarządzania sprawami kultury fizycznej w Drugiej Rzeczypospolitej – Krakowskie studia z historii państwa i prawa, pod red. Wacława Uruszczaka i Doroty Malec, Kraków 2004

II. PUBLIKACJE POPULARNE:

  1. Prawne warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach – PTTK Kraków 2004

III. RECENZJE:

  1. Prawo sportowe. Akty prawne. Piotr Paluch, Wychowanie Fizyczne i Sport Nr 2, 2000

IV. PUBLIKACJE KONFERENCYJNE:

  1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, Zeszyty naukowe AWF Kraków Nr 75, Kraków 1998,