e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres do korespondencji:

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
Instytut Przedsiębiorczości i Zarządzania
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków

ORCID ID: 0000-0001-9553-4790

Wykształcenie:

 • 1985 – magisterium w zakresie historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL
 • 1995 – doktorat  w zakresie historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL
 • 2005 – stopień doktora habilitowanego  w zakresie historii-historii nowożytnej na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2020/2021:

 • Historia architektury i sztuki (wykład i ćwiczenia)
 • Historia kultury (wykład)

Problematyka badawcza:

 • Migracje ludności
 • Transport i logistyka
 • Rozwój turystyki w perspektywie historycznej
 • Polsko-rosyjskie stosunki prawno-państwowe 
 • Integracja europejska
 • Historia gospodarcza   

Wykaz syntez i monografii:

Syntezy (podręczniki uniwersyteckie):

 1. Powszechna historia gospodarcza  od średniowiecza do II wojny światowej.   Wybrane zagadnienia – zarys.  Białystok 1997.
 2. Historia gospodarcza starożytności. Od czasów prehistorycznych do upadku Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Wybrane zagadnienia. Białystok 1999.

Monografie:

 1. II Rada Stanu Królestwa Polskiego 1833-1841. Struktura i działalność. Studium uzależnienia prawno-państwowego, Białystok 2001.
 2. Zmiany strukturalne w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej. Studium efektywności administracyjnej, społecznej i gospodarczej zniewolonego państwa, t. 1-2,   Białystok 2004 (wydanie drugie, poszerzone, Rzeszów 2007).
 3. Zarządzanie logistyką w Królestwie Polskim. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, mosty i opłaty wodne, Białystok 2015.
 4. Zarządzanie logistyką w Królestwie Polskim epoki konstytucyjnej i paskiewiczowskiej. Infrastruktura przydrożna. Białystok 2015.

Wykaz ważniejszych artykułów naukowych:

2020

 1. Zmiany w administracji transportowej Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku jako wyznacznik  intencji modernizacyjnych Moskwy w stosunku do podbitej Polski. [w:] Pozytywiści warszawscy „Przegląd Tygodniowy 1866 - 1876”, Seria II Świat, Europa, Polska, red. naukowa i wstęp Anna Janicka, Białystok 2020, s. 407 - 436.
 2. Forms of insurance of goods transported via water in the inter-uprising period in the Kingdom of Poland. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 107 (2020), p. 153 - 163.
 3. Formalizacja sfery duchowej w rangach uwieczniona - ceremonie pośmiertne cara Mikołaja I [w:] Małe miasta. Duchowość kanoniczna, pod. red. M. Zemło, Białystok- Futoma -Supraśl 2020, s. 541 - 580.
 4. Regulations governing the impact of the aquatic environment on transport in the Kingdom of Poland: removing obstacles from the rivers, creating riverside public spaces and signs and land drainage. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 109 (2020), p. 163 - 176.

2019

5. Przykłady regulacji rzek w Królestwie Polskim, część I: „Gospodarka wodna”,nr 4/2019, s. 28 - 31; część II: „Gospodarka wodna” nr 5/2019, s. 20 - 23.

 1. Education of members of transport services of tsarist Russia in the 1830s. Admission and examination of students of the Saint Petersburg Institute of Corps of Engineers of roads of communication. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 102 (2019), p. 165 - 183.
 2. Civic transport duty as service performed for the tsarist army stationed in the Kingdom of Poland in the light of the Transportation Act of May 4, 1858. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 103 (2019), p. 119 - 142.
 3. Prace administracji wodno-transportowej Królestwa Polskiego w latach 1843 - 1859. “Gospodarka wodna” nr 7/2019, s. 27 - 30.
 4. Logistyka głodu. Ustawa cara Mikołaja I „o zebraniu zapasów dla zabezpieczenia mieszkańców państwa w czasie głodu” z 5/17 lipca 1834 r., [w:] Małe miasta. codzienność, pod red. M. Zemło, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok-Głogów Małopolski-Supraśl 2019, s. 271-314.
 5. Administracja transportowa w Warszawie w latach 1843 -1865) [in:] „Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, No 1-2 (19-20), 2019, s. 121-143.
 6. Russia’s commerce and navigation treaties with England, the Netherlands and Tuscany in the 1840s [w:] “Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” (Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe), vol. LIV Special Issue (2019), s. 5 - 29.

2018

 1. Road building, maintenance and repairs in the Kingdom of Poland in light of publicly announced government reports from 1843 to 1859. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 98 (2018) p. 133-148.
 2. Formalne mechanizmy wsparcia i rozwoju ekonomicznego Starozakonnych Królestwa Polskiego po upadku Powstania Listopadowego, [w:] Żydzi wschodniej Polski. Seria VI, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku, red. nauk. J. Ławski, K. Pilichiewicz i A. Wydrycka, Białystok 2018, s.  109 - 125.
 3. Rozprowadzanie fałszywej monety brytyjskiej przez grupę Starozakonnych z Obwodu Białostockiego w latach 20 XIX wieku [w:] Żydzi wschodniej Polski. Seria VI, Żydzi białostoccy: od początków do 1939 roku, red. nauk. J. Ławski, K. Pilichiewicz i A. Wydrycka, Białystok 2018, s. 155 - 195.
 4. Delivery of materials required for maintenance and repair of paved roads in the central area of  Kingdom of Poland after the fall of November Uprising, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 99 (2018),  p.  135 - 148.
 5. Main legal recommendations for the road network and its maintenance in tsarist Russian Empire given after initial wars of Nicholas I, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 100 (2018),  p. 165 - 180.
 6. Władztwo carów nad Polską jako dzieło sztuki: monarchowie moskiewscy w rytualnym kontakcie z polskim społeczeństwem w latach pięćdziesiątych XIX w. [w:] Małe miasta. Ogród słowa, teatru muzyki, pod red. M. Zemło, Błażowa-Lublin-Supraśl 2018, s. 177 - 210.
 7. Handlowe nawigacyjne konwencje rosyjskie zawarte z Turcją i Austrią w roku 1846 [w:] Odessa i i Morze Czarne jako przestrzeń literacka, pod. Red. Jarosława Ławskiego i Natalii Maliutiny, Białystok - Odessa 2018, s. 158 - 177.
 8. Służby transportowe Królestwa Polskiego w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Zarząd personalny i okresowe budżety. “Automobile transport”. vol. 43 (2018), p. 90 - 105.
 9. Introduction to selected improvements in the Transport Administration of the Russian Empire before 1840, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 101 (2018), p. 167 - 183.
 10. Rosyjsko-chińskie traktaty dwustronne z lat pięćdziesiątych XIX wieku w formalnym przedstawieniu „Gazety Rządowej Królestwa Polskiego”.  „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”,  LIII(2), 2018, s. 57 - 76. 
 11. Początki ustawodawstwa Królestwa Polskiego w zakresie transportu.  „Urządzenie względem uregulowania dróg i naprawy traktów publicznych”  z 29 kwietnia 1817,“Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, Dnipro, Nr 1-2 (17-18) 2018, s. 31 - 55.

2017

 1. Water canal system in projects, activities and reports of Polish government authorities of 30-ties/60-ties of 19th century, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 94 (2017) p. 211 - 228.
 2. Podstawy ekonomiczne rosyjsko-prusko-austriackiej konwencji telekomunikacyjnej z roku 1860, „Przegląd Telekomunikacyjny” nr.4/2017, s. 120 - 123.
 3. Zamieszkanie, instytucje oraz nauka Hebrajczyków jako mające wpływ na Judaizm czynniki opisane w obowiązującej  w Cesarstwie Rosyjskim „ustawie o Żydach” z 13/25 kwietnia 1835 roku [w:] Żydzi wschodniej Polski.  Seria V, W kręgu Judaizmu, red. nauk. J. Ławski i I. Rusek, Białystok 2017, s.  315 - 335.
 4. Rozwiązania prawne w Cesarstwie Rosyjskim połowy XIX wieku wpływające na rozwój naukowy i edukacyjny rosyjskiej społeczności żydowskiej [w:] Żydzi wschodniej Polski. Seria V, W kręgu Judaizmu, red. nauk. J. Ławski i I. Rusek, Białystok 2017, s.  377 - 393.
 5. Regulacja rzek, spław oraz system kanałów w projektach III. Rady Stanu Królestwa Polskiego w latach 1862 - 1866, „Gospodarka wodna”, nr 5/2017, s. 134 - 138.
 6. Legal regulations concerning transportation engineering staff in the Kingdom of Poland during the 1830s. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 95 (2017) p. 185 - 196.
 7. Podłoże komasacji polskich archiwaliów Ziem Zabranych w aspekcie językowym, naukowym,  prawnym i instytucjonalnym, [w:] Małe miasta. Ślady przeszłości, pod red.  M. Zemło, Lublin-Strzyżów-Supraśl 2017, s. 467 - 491.
 8. Primary principles of a compulsory public works system (corvée) in the construction, repair and maintenance of the communication network of the Kingdom of Poland and other former Polish territories ruled by tsarist Russia. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 96 (2017) p. 161 – 173.

31.  Commencement of a new road network in the Kingdom of Poland during the period of 1816 – 1817. „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 97 (2017)  p. 131 - 146.

 1. Opłaty spławnego w Królestwie Polskim ery paskiewiczowskiej, “Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, Nr 1-2 (15-16) 2017, s. 76 – 98.

2016

 1. Warunki i opłaty wodnoprzewozowe w Królestwie Polskim ery paskiewiczowskiej,     Gospodarka wodna”,  nr 2/2016, s. 43 - 47.
 2. Organizacja  władz administracji transportowej w Królestwie Polskim za rządów generała-majora Teniszewa, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”, vol. 90 (2016), s. 149 - 164.
 3. Ustawa o cenzurze w Warszawskim Okręgu Naukowym z 25 maja / 7 czerwca 1843 roku, [w:] Bibliotheca mundi. Studia bibliograficzne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. nauk. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 289 - 309.
 4. The navigability of Vistula and other rivers as revealed in projects of Polish administrative authorities during early  1860s, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”, vol. 92 (2016), p. 111 - 121.
 5. Pierwsze konwencje  telegrafu elektrycznego pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią, „Przegląd Telekomunikacyjny” nr.10/2016, s. 1245 - 1249.
 6. Rozwój, handel i transport odeski  w opisie „Gazety Urzędowej Królestwa Polskiego” [w:] Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, red nauk J. Ławski, N. Maliutina, Białystok-Odessa 2016, s. 247 - 268. 
 7. Pomniki Cesarstwa Rosyjskiego za Mikołaja I [w:] Małe miasta. Osobliwości, red. M Zemło, Lublin - Sędziszów Małopolski - Supraśl 2016, s. 303 - 347.
 8. The attempts to improve the formal transport system in the Kingdom of Poland during the crisis in the early 1860s., „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport” vol. 93(2016) p. 99 - 113.
 9. Propozycje zmian zarządzania szarwarkiem i finansowaniem transportu oraz naprawy i budowy dróg w Królestwie Polskim w pierwszej połowie lat 1860-tych, “Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, Dnipropitrovsk,  Nr 1-2 (13-14) 2016, s. 125 - 147.

 

 1. Zygmunt Gloger wobec gospodarki, [w:] Zygmunt Gloger. Pisma rozproszone 1890 -1910, pod red. J. Ławskiego i J. Leończuka, t. 3. Białystok 2016, s. 43 - 70.

2015

 1. Mosty przyforteczne Królestwa Polskiego w epoce paskiewiczowskiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Transport”, z. 86 (2015), s.75 – 83.
 2. Instrukcja budowy utrzymania i ochrony obwałowań przeciwpowodziowych z czerwca 1846 roku oraz dalsze zmiany  w tym zakresie  Gospodarka wodna”, nr 1/2015, s. 14 - 23.
 3. Infrastruktura drogowa w Królestwie Polskim - dostęp pod karczm i domów zajezdnych , “Logistyka” 2015, nr 2, s. 62 - 65.
 4. Wojskowa i cywilna transportowa służba wodna w Królestwie Polskim po 1831 roku,  „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Transport”  z. 87 (2015), s. 33 - 47.
 5. Starozakonni w Królestwie Polskim początków ery paskiewiczowskiej [w:] Żydzi wschodniej Polski. Seria III: Kobieta żydowska, pod red. A. Janickiej, J. Ławskiego, B. Olech Białystok 2015, s. 307 - 325.
 6. Początki sformalizowanej żeglugi parowej w Cesarstwie Rosyjskim i Królestwie Polskim, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Transport”, z. 88 (2015), s. 95 - 105.
 7. Opłaty i warunki przewozów/przepraw w Królestwie Polskim ery konstytucyjnej, Gospodarka wodna”, nr 10/2015, s. 283 - 287.
 8. Przepisy porządkowe na drogach Królestwa Polskiego w epoce konstytucyjnej, „Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport”, vol. 29 (2015), s. 141 - 154.
 9. Ośrodki municypalne Królestwa Polskiego w latach 1831 – 1838 [w:] Małe miasta. Tożsamość, pod red. M. Zemło, Lublin - Suprasl 2015, s. 91 - 126.
 10. Traktat handlu i żeglugi zawarty pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim i Królestwem Francuskim dnia 2/14 lipca 1857 roku jako zalążek polityki rosyjskiego pozytywizmu gospodarczego [w:] Pozytywiści warszawscy “Przegląd Tygodniowy”  1866 - 1876. Seria I. Studia, rewizje, konteksty, red. nauk. i wstęp A. Janicka, Białystok 2015, s. 519 - 529.
 11. Warunki wstępowania i nauki polskiej młodzieży w petersburskim pułku szlacheckim/ rosyjskich wojennych zakładach naukowych do połowy lat czterdziestych XIX wieku „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”, R. XXIV: 2015, z. 2 (47), s. 23 - 39.
 12. Oznaczenia drogowe w Królestwie Polskim pierwszej połowy XIX wieku jako czynnik rozwoju ekonomicznego kraju, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, t. 7 (43): 2015, s. 72 – 97
 13. Dróżnicy jako członkowie administracji transportowej Królestwa Polskiego po Powstaniu Listopadowym, “Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, Nr 2 (12), 2015, s. 89 -114.

2014

 1. Prace regulacyjne cieków wodnych w Królestwie Polskim po upadku Powstania Listopadowego, „Gospodarka wodna”, nr 1/2014, s. 11 – 19.
 2. Próba przymusowej parcelacji skonfiskowanego po powstaniu 1863 roku majątku Zalesiany – Powstanie 1863. Podlaskie epizody, pod red. M. Zemło, R. Dobrowolski, Supraśl 2014, s. 293 – 312.
 3. Zarządzanie zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, groblami i mostami w Królestwie Polskim epoki paskiewiczowskiej,Gospodarka wodna”, nr 6/2014, s. 205 – 210.
 4. Zasady organizacji wystaw przemysłowo-artystycznych w Królestwie Polskim epoki paskiewiczowskiej. „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki”, R. XXIII: 2014, z. 1 (44), s. 27 - 50.

 

 1. Uwarunkowania funkcjonowania koszar drogowych, celbud i domów dróżniczych w Królestwie Polskim, „Logistyka”, nr 6/ 2014, s.73 – 75.
 2. Tendencje w funkcjonowaniu granicznych przepraw mostowych Królestwa Polskiego od strony Cesarstwa Rosyjskiego w pierwszej połowie XIX wieku, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: seria Transport”, z. 86 (2014), s. 95 - 106.
 3. Przyznawanie “patentów swobody” oraz sprowadzanie  modeli  machin przemysłowych w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej, “Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, Nr 1 (9), 2014, s. 30 - 40.
 4. Conditions of river crossings and fees there in the Kingdom of Poland in constitutional and  Paskievich era. “Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, Nr 2 (10),  2014, s. 74 - 86. 

2013

 1. Biblioteki, zbiory naukowe i cenzura w Królestwie Polskim we wczesnym okresie paskiewiczowskim,“Bibliotekarz podlaski” , R. XIII nr 1, nr 26/ 2013, s. 51 - 68.
 2. Komisja Rządowa Wojny oraz Wojsko Polskie w protokołach posiedzeń Rządu Tymczasowego oraz Rady Administracyjnej w początkowym okresie  epoki paskiewiczowskiej,  [w:] “Małe miasta. Tradycje walk o niepodległość”,   M. Zemło (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin-Supraśl 2013, s. 13 - 44.
 3. Inner border control, issuing of travel passes and passports, emigration and immigration in the Kingdom of Poland after the fall of the November Uprising of 1831, [w:] Istoriâ, âzyki i kul’tury slavânskih narodov: ot istokov k grâduŝemu, red. koll. Volkov Sergej Nikolaevič, Dorošin Boris Anatol’evič, Sapik Miroslav, Kašparova Eva, Čerevač-Filipovič Katažina, Ivanovska Božena, Praga 2013, P. 38 - 53.
 4. Pobór myta drogowego w Królestwie Polskim wczesnej epoki [w:] Istoria torgivli, podatkiv ta mita, Nr 2 (8), 2013, s. 65 - 76.
 5. Polscy żołnierze i dzieci-kantoniści w rosyjskiej niewoli i służbie w początkach epoki paskiewiczowskiej [w:] Sybir - wysiedlenia - losy - świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski,  Białystok 2013, s. 249 - 268.

2012

 1. Granica celna i handel zagraniczny Królestwa Polskiego po powstaniu listopadowym (od roku 1831) [w:] „Istoria torgivli, podatkiv ta mita”, Nr 1(5), 2012, s. 73 - 86.

2011

 1. Polish right-wing policy towards Belarus.- The Eastern Partnership & Central Asia. Baltic Horizons. No 17 (114) - November 2011. Euroacademy Series: International relations. Euroacademy. Tallinn, 2011, p. 35 - 39.
 2. Zakładanie i ochrona drzewostanu przydrożnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Wpływ dorobku II-ej Rzeczypospolitej na urbanistykę i architekturę powojenną , red naukowa W. Czarnecki, Białystok 2011, s. 193 - 229.

2010

 1. Kształtowanie przebiegu TEN-T Rail Baltica od podpisania Traktatu Akcesyjnego do Deklaracji Saragoskiej [w:] Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia), red. nauk. M Rutkowski, M. Proniewski, Białystok 2010, s. 273 - 312.
 2. Kwestia tranzytu w stosunkach litewsko-rosyjskich po wejściu Republiki Litewskiej do Unii Europejskiej w świetle oficjalnych stanowisk strony rosyjskiej [w:] Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie infrastrukturalnym: transport, energetyka, ekologia), red. nauk. M Rutkowski, M. Proniewski, Białystok 2010, s. 257 - 271.

2009

 1. Stosunki rosyjsko-litewskie w okresie po wejściu Republiki Litewskiej do Unii Europejskiej w świetle oficjalnych stanowisk  strony rosyjskiej (MSZ oraz Prezydenta Federacji) [w:] Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską ( w basenie Morza Bałtyckiego), Białystok 2009, redakcja nauk. M. Rutkowski, s. 206 - 236.
 2. Relacje ze Szwecją, Danią i Finlandią w początkowym okresie po rozszerzeniu Unii Europejskiej w kwietniu roku 2004 w świetle  oficjalnych  stanowisk  strony rosyjskiej (MSZ oraz Prezydenta Federacji), [w:] Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską ( w basenie Morza Bałtyckiego), Białystok 2009, redakcja nauk. M. Rutkowski, s. 237 - 270.
 3. Prace nad zachowaniem metropolitalnego charakteru Warszawy po upadku powstania listopadowego [w:] Metropolitalne problemy rozwoju, red. naukowa W. Czarnecki, M. Proniewski, Białystok 2009, s. 205 - 217.

2008

 1. Uwarunkowania formalnej delimitacji estońsko-rosyjskiej [w:] Relacje nowych krajów Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską (w aspekcie politycznym, ekonomicznym, kulturowym i społecznym), red. naukowa Marek Rutkowski, Białystok 2008, s. 237 - 257.
 2. Regulacje możliwości migracyjnych w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej jako wyraz stosunku elity władzy najezdniczej do uprawnień ówczesnego społeczeństwa [w:] Oblicza polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. naukowa Małgorzata Dajnowicz, Białystok 2008, s. 49 - 73.

2007

 1. Projekty II Rady Stanu Królestwa Polskiego z lat 1833 -1841 a treść "Prawa o szlachectwie" z roku 1836, „Verbum Nobile” Nr 16 (czerwiec 2007), s. 57 - 63.
 2. Funkcjonowanie szkół publicznych i prywatnych w Królestwie Polskim po powstaniu listopadowym, [w:] Rola oświaty i szkolnictwa w procesie kształtowania się świadomości narodowej na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim, red. nauk. Wojciech Śleszyński, Białystok 2007, s. 39 - 57.
 3. Stanowisko polityczne elit administracyjnych Królestwa Polskiego wobec władz carskich wczesnej ery paskiewiczowskiej; jego podstawy, realizacja i wpływ na trwanie narodu i państwa, [w:] Oblicza polityczne regionów, red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Białystok 2007, s. 37 - 64.
 4. Wyjazdy do wód, oficjalne i pozasłużbowe elit władzy Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego jako przejaw aktywności turystycznej, konferencja WSFIZ maj 2007, [w:] Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej, red. nauk. Witold Czarnecki, Białystok  2007, s. 345 - 352.
 5. Prawne i techniczne warunki podróżowania w Królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego, [w:] Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej, red. nauk. Witold Czarnecki, Białystok 2007, s. 353 - 374.

2006

 1. Rozwój miast prowincjonalnych Królestwa Polskiego w pierwszych latach po upadku powstania listopadowego, [w:] Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, red. nauk. Witold Czarnecki, Białystok 2006, s.293 – 302.
 2. Strategiczne znaczenie budowy dróg modlińskiej, białostockiej i wołyńskiej w Królestwie Polskim, „Taktyka i strategia. Militarny magazyn historyczny”, Nr 2/2006 (18) s. 37 - 40.
 3. Podstawa i realizacja systemu inwestycyjnego Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali w okresie do wejścia wżycie Traktatów Rzymskich jako pierwowzór unijnych działań pomocowych [w:] Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski doświadczenia i perspektywy, red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski, Białystok 2006, s. 13 - 24.
 4. Stosunki handlowe Królestwa Polskiego z Cesarstwem Rosyjskim oraz Chinami w początkach ery paskiewiczowskiej, [w:] „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, Tom III (2006), s. 189 - 203.
 5. Charytatywna pomoc społeczna jako wsparcie kapitału ludzkiego w Królestwie Polskim po upadku powstania listopadowego, [w:] Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, red. nauk. Jerzy Stępień, Poznań 2006, s. 222 - 232.
 6. Wyprawy agentów Michała Czajkowskiego, zwierzchnika konstantynopolitańskiej agencji Hotelu Lambert, na Kaukaz z lat czterdziestych dziewiętnastego wieku, Ośrodek Badań Historii Wojskowej w Białymstoku,  Muzeum Wojska w Białystoku, 2006, s .5 - 11.

2005

 1. Powstanie pierwszych linii kolejowych w Królestwie Polskim, [w:] Obiekty kolejowe. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki, red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski, Białystok 2005, s. 39 - 47.
 2. Uwarunkowania ekonomiczne rozwoju infrastruktury kolejnictwa w epoce powstania pierwszych dróg żelaznych, [w:] Obiekty kolejowe. Układy przestrzenne, architektura, elementy techniki, red. nauk. Witold Czarnecki, Marek Proniewski, Białystok 2005, s. 75 - 83.
 3. Inwestycje w drogownictwie Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego jako czynnik prorozwojowy kraju i regionu, [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu, red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski, Białystok 2005, s. 423 - 439.
 4. Funkcjonowanie pozarzymskokatolickich struktur organizacyjno-wyznaniowych w Królestwie Polskim wczesnej ery paskiewiczowskiej. [w:] Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań, red. nauk Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, Wojciech Śleszyński, Białystok 2005, s. 142 - 155.

2004

 1. Sądownictwo handlowe, apelacyjne oraz najwyższej instancji w Królestwie Polskim po Powstaniu Listopadowym, „Gazeta Sądowa” 2004, Nr 1, s. 54 - 58.
 2. Charakter oraz likwidacja skutków pożarów zabudowań drewnianych w Królestwie Polskim w latach trzydziestych XIX wieku, [w:] Budownictwo drewniane w gospodarcze przestrzennej europejskiego dziedzictwa, Białystok 2004, s. 483 - 491. 
 3. Kontrola społeczeństwa Królestwa Polskiego w pierwszych latach po upadku Powstania Listopadowego, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” nr 17, Białystok 2004, s. 37 - 53.

98.Służba zdrowia Królestwa Polskiego po powstaniu listopadowym, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, Tom 67, 2004, Zeszyt 1, s. 33 - 48.

 1. Występowanie chorób epidemiologicznych w społeczeństwie Królestwa Polskiego w latach trzydziestych XIX wieku, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”, Tom 67, 2004, Zeszyt 1, s. 49 - 60.
 2. Założenia i realne formy pomocy władz Królestwa Polskiego dla krajowych zakładów przemysłowych w okresie po upadku Powstania Listopadowego, [w:] Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa –ocena i kształcenie, red. nauk. A. Kopczuk, Białystok 2004, s. 142 - 154.
 3. Zmiany zachodzące w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu oraz polityka skarbowa władz Królestwa Polskiego po upadku powstania listopadowego, „Biuletyn Numizmatyczny” 2004 Nr 3 (335), s 185 - 194.
 4. Działalność Komisji Rządowej Sprawiedliwości po upadku Powstania Listopadowego, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, T. LVI, 2004, Zeszyt 1, s. 145 - 160.

2003

 1. Prawne i finansowe podstawy działań wojska rosyjskiego stacjonującego w Królestwie Polskim w pierwszych latach po upadku Powstania Listopadowego, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” nr 16, Białystok 2003, s. 56 - 70.
 2. Mennica Królestwa Polskiego w początkach ery paskiewiczowskiej, „Biuletyn Numizmatyczny” nr 1 (329), Warszawa 2003, s. 59 - 60.
 3. Status religii ewangelickiej w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej, „Słowo i Myśl”, czerwiec 2003, nr 66 - 67.
 4. Opracowywanie budżetów oraz ocena stanu finansów Królestwa Polskiego wczesnej epoki paskiewiczowskiej , [w:] Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich, red. nauk. E. Ruśkowski, Białystok 2003, s. 253 - 274.
 5. Funkcjonowanie strukturalne religii katolickiej w Królestwie Polskim w początkach ery paskiewiczowskiej, „Prawo - Administracja - Kościół”, Lublin nr 3 (14), 2003, s. 149 – 170.
 6. Mahometanie w Królestwie Polskim wczesnej epoki paskiewiczowskiej, „Pamięć i trwanie”, 5 (2003/2003), s. 33.
 7. Dokończenie budowy Kanału Augustowskiego w początkach okresu paskiewiczowskiego, „Goniec Kresowy. Pismo przyjaciół Grodna i Wilna w Białymstoku” nr 40, 2003, s. 15 - 18.
 8. Weryfikacja urzędników państwowych w Królestwie Polskim w początkach okresu po Powstaniu Listopadowym, „Studia z dziejów państwa i prawa polskiego”, t. VIII, Łódź 2003 s. 147 - 161.

2002

 1. Instytucjonalna działalność kredytowa w rolnictwie Królestwa Polskiego w I połowie XIX wieku, [w:] Finansowe aspekty rozwoju regionalnego, red. nauk. A. Kopczuk, M. Proniewski, Białystok 2002, s. 311 - 238.
 2. Potwierdzenie, ochrona oraz przekraczanie granic Królestwa Polskiego w pierwszych latach po upadku Powstania Listopadowego, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” nr 15, Białystok 2002, s. 36 - 42.
 3. Bank Polski w okresie przełomu. Główna instytucja finansowa Królestwa Polskiego przed i po Powstaniu Listopadowym, „Biuletyn Numizmatyczny” nr 2 (326), Warszawa 2002, s. 17 – 30.
 4. Zadłużenie wewnętrzne i zewnętrzne Królestwa polskiego po upadku Powstania Listopadowego, „Biuletyn Numizmatyczny” nr 3 (327), Warszawa 2002, s. 31 - 40.
 5. Działalność Rady Budowniczej Królestwa Polskiego w początkowym okresie po upadku Powstania Listopadowego, [w:] Gospodarka przestrzenna polskich miast i wsi, red. nauk. W. Czarnecki, M. Proniewski, Białystok 2002, s. 251 - 256.
 6. Weryfikacja systemu szkolnego Królestwa Polskiego w początkach lat trzydziestych XIX wieku , „Biuletyn Historii Wychowania”, Poznań, 2002, nr 1-2 (15-16), s. 23 - 35.

2001

 1. Rządowe programy pomocowe oraz działalność o charakterze charytatywnym w Królestwie Polskim w okresie wrzesień 1831 - 1835, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im Bogdana Jańskiego w Łomży”, Nr 6 (2001), s. 57 - 75.
 2. Łamanie oporu administracji cywilnej po powstaniu listopadowym. (Przykład Rembielińskiego), [w:] Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziólek, Lublin 2001, s. 391 - 399.

2000

 1. II Rada Stanu Królestwa Polskiego wobec procesu tworzenia i weryfikacji prawa o tytułach honorowych w latach trzydziestych XIX wieku, „Zeszyty Politologiczne” pod red. R. Skarżyńskiego, nr 2, Białystok 2000, s. 111 - 122.
 2. Podstawy prawne działalności w Królestwie Polskim rosyjskich Naczelników i Komendantów Wojennych po upadku Powstania Listopadowego, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” nr 14, Białystok 2000, s. 71 - 75.  
 3. Wybrane aspekty zagadnienia prawno - emerytalnego w pracach II Rady Stanu Królestwa Polskiego oraz Komisji Rządowych we wczesnym okresie paskiewiczowskim, [w:] Ojczyzna i Wolność. Prace ofiarowane profesorowi Janowi Ziółkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. nauk. A. Barańska, W. Matwiejczyk, E. M. Ziółek, Lublin 2000, s. 495 - 510.