PROBLEMATYKA BADAWCZA

  • Komputerowe systemy informacji prawnych. 
  • Praktyczne aspekty administrowania sieciami komputerowymi.

Wykaz publikacji:

  1. Niemiec Jan. Odsetki. Miesięcznik CURRENDA, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych Nr 3, 1997
  2. Niemiec Jan. Tytuł wykonawczy – problemy z kolejnością pokrywania składników roszczenia. Miesięcznik CURRENDA, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych Nr 5, 1997
  3. Niemiec Jan. „Problemy” z opłatą minimalną. Miesięcznik Komorników Sądowych NOWA CURRENDA, Wydawnictwo Currenda Sp. z o.o. Nr 8, 2013
  4. Jan Niemiec, Robert Krupa. Arkusze kalkulacyjne w przykładach i zadaniach. AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2016.
  5. Jan Niemiec. Niedoskonałość wskaźników skuteczności egzekucji. Miesięcznik Komorników Sądowych NOWA CURRENDA Nr 3/2017.
  6. Jan Niemiec. O konieczności dokonania dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości w związku z treścią przepisu art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przegląd prawa egzekucyjnego Nr 2/2019.

Referaty na konferencjach:

  1. Wykorzystanie sieci komputerowych w polskiej gospodarce turystycznej w integracji z Europą Zachodnią. Konferencja "Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej" z okazji 20-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, 15-16.IX.1994, Poznań
  2. "Właściwość funkcyjna asesora komorniczego. Z praktyki egzekucyjnej." Ogólnopolska konferencja naukowa FORUM ASESORÓW KOMORNICZYCH - zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą we Wrocławiu. Szklarska Poręba, 10 września 2021 r.