ROBLEMATYKA BADAWCZA

 • Komputerowe systemy informacji prawnych. 
 • Praktyczne aspekty administrowania sieciami komputerowymi.

Wykaz publikacji:

 1. Niemiec Jan. Odsetki. Miesięcznik CURRENDA, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych Nr 3, 1997
 2. Niemiec Jan. Tytuł wykonawczy – problemy z kolejnością pokrywania składników roszczenia. Miesięcznik CURRENDA, Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych Nr 5, 1997
 3. Niemiec Jan. „Problemy” z opłatą minimalną. Miesięcznik Komorników Sądowych NOWA CURRENDA, Wydawnictwo Currenda Sp. z o.o. Nr 8, 2013
 4. Jan Niemiec, Robert Krupa. Arkusze kalkulacyjne w przykładach i zadaniach. AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie, Kraków 2016.
 5. Jan Niemiec. Niedoskonałość wskaźników skuteczności egzekucji. Miesięcznik Komorników Sądowych NOWA CURRENDA Nr 3/2017.
 6. Jan Niemiec. O konieczności dokonania dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości w związku z treścią przepisu art. 156 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przegląd prawa egzekucyjnego Nr 2/2019.
 7. Jabłoński M., Rączka P., Flaga-Gieruszyńska K., Bomba K., Flejszar R., Kulski R., Chludziński B., Nowak A., Niemiec J., Chudzik J., Jewuła M., Pozycja asesora komorniczego w prawie polskim, (red.) A. Marciniak, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Currenda Sp. z o.o., Sopot 2022.

Zainteresowania naukowe:

 • komputerowe systemy informacji prawnych
 • sądowe postępowanie egzekucyjne
 • praktyczne aspekty administrowania sieciami komputerowymi.

Ukończone studia:

 • magister informatyki – 1990 - Uniwersytet Jagielloński
 • magister prawa – 2019 - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pełnione funkcje:

od 01/01/2020 r.  członek Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie.

Referaty na konferencjach:

 1. Wykorzystanie sieci komputerowych w polskiej gospodarce turystycznej w integracji z Europą Zachodnią. Konferencja "Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej" z okazji 20-lecia Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, 15-16.IX.1994, Poznań
 2. "Właściwość funkcyjna asesora komorniczego. Z praktyki egzekucyjnej." Ogólnopolska konferencja naukowa FORUM ASESORÓW KOMORNICZYCH - zorganizowana przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej oraz Izbę Komorniczą we Wrocławiu. Szklarska Poręba, 10 września 2021 r.
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login