PROBLEMATYKA BADAWCZA
 • Systemy baz danych (AS400, DB2, CL)
 • Programowanie baz danych (DELPHI)
 • Administrowanie sieciami komputerowymi (NOVELL, NT)
 • Bazy danych turystycznych


  Wykaz publikacji:

  1. Samouczek komputerowy. Wydawnictwo Sposnor, Kraków 1992
  2. Podstawy użytkowania i oprogramowania mikrokomputerów typu IBM PC. Wydawnictwo Skryptowe Nr 130 AWF Kraków, Kraków 1993
  3. ABC komputerowo drukarsko wydawnicze. Wydawnictwo Sposnor, Kraków 1994
  4. Samouczek komputerowy. Wydawnictwo Sposnor, wyd. II. Kraków 1994
  5. Ocena lokalizacji obiektów noclegowych na terenie Krakowa. Folia Turistica nr 5, Kraków 1995
  6. Baza danych dla turystyki i zagadnień pokrewnych. w: INFOBAZY'99. Bazy danych dla nauki, red. Antoni Nowakowski, Materiały z Konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999
  7. Baza danych o obiektach Krakowa i okolic. w: INFOBAZY'2002, Bazy Danych dla Nauki, red. Antoni Nowakowski, Materiały z Konferencji organizowanej pod patronatem Komitetu Badań Naukowych, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002 (wygłoszeniem referatu)
  8. Baza danych o biurach turystycznych i hotelach Krakowa. Folia Turistica nr 10, Kraków 2001
  9. A Database on the Tourist Sites of Cracow and its Environs. Task Quarterly 7 nr 2, Gdańsk 2003
 • Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login