Doktor nauk o kulturze fizycznej

Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe:

 1. Swędzioł, Przestrzenie natury jako obszar promocji zdrowia – wybrane perspektywy poznawcze i przegląd badań, Zeszyty Pracy Socjalnej, vol. 4/23, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018, s. 313-329. (DOI 10.4467/24496138ZPS.18.020.10075)
 2. Swędzioł, O poszukiwaniu przygody we współczesnym świecie, (w:) Ciążela A., Jaronowska S., (red.) Transgresja jako zjawisko w kulturze. W kręgu szans i zagrożeń. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2017, s. 105-119.   Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Transgresja jako zjawisko w kulturze – szansa czy zagrożenie?”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 18.11.2016. Wygłoszenie referatu w sesji plenarnej, zgłoszony artykuł prezentuje całkowicie nową definicję turystyki przygodowej.
 3. W. Swędzioł, Wspinaczka terapeutyczna w pedagogice specjalnej – uwagi metodyczne na przykładach tyflopedagogicznych, (w:) Kruk-Lasocka J., Oleniacz M., Motyka M., Burzyńska M., Psychomotoryka 3 - Ruch pełen znaczeń, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Warszawa 2016, s. 159-167.
 4. W. Swędzioł, Pragmatyka komunikacji werbalnej w przestrzeni wspinaczkowej. Wybrane przykłady z zakresu tyflopedagogiki przeżyć, Zeszyty Pracy Socjalnej, 2016, Tom 21, numer 3, s. 133-145.
 5. W. Swędzioł, O podejmowaniu ryzyka. Materiały do dyskusji nad ryzykiem
  w przygodzie i edukacji, Kwartalnik Pedagogiczny 2(240), 2016, s. 243-259.
 6. W. Swędzioł, Wybrane problemy metod badań jakościowych w pedagogice przygody, Kwartalnik Pedagogiczny 2(240), 2016, s. 99-114.
 7. W. Swędzioł, Ryzyko w zachowaniu młodzieży. Materiały do dyskusji nad ryzykiem w przygodzie i edukacji (w:) A. Bąk, A. Leśny, E. Palamer-Kabacińska (red.) Przygoda w edukacji i edukacja w przygodzie. Outdoor i adventure education w Polsce, Warszawa 2014, s. 50-73.
 8. W. Swędzioł, Wprowadzenie do wspinaczki i turystyki wspinaczkowej osób niewidzących, Folia Turistica, AWF Kraków, nr. 29/2013, s. 61-82.
 9. W. Swędzioł, Krakauer Projekt: Hallen- und Fellskletterei mit Blinden, Heranführung- und Lehrmethoden (Zur Rolle des Kletterns bei der Erfüllung emotionaler Bedürfnisse), Blid Sehbehindert, 4/2013, s. 251-261.
 10. W. Swędzioł, O „sztuce cierpienia” na „wyspach ascezy”. Refleksje nad sensem ryzykowania, (w:) P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.) Góry – Człowiek – Turystyka, WSTiE, PROKSENIA, Kraków 2011, s. 181-194.

Publikacje eksperckie oraz rozdziały w podręcznikach:

 1. Swędzioł, Biegnę… więc jestem? „Góry” 3/2015.
 2. Swędzioł, Pokaż mi swój plecak a powiem ci kim jesteś. O doborze i pakowaniu plecaka na wycieczkę narciarską (a nawet troszkę więcej). Cz. II, „Góry”, 3/2014, s. 123-125.
 3. Swędzioł, Pokaż mi swój plecak a powiem ci kim jesteś. O doborze i pakowaniu plecaka na wycieczkę narciarską. Cz. I, „Góry”, numer specjalny, 2/2014; s. 96-97.
 4. Swędzioł, O tym jak minimalizować ryzyko na wycieczkach narciarskich (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.2, Góry Books, Kraków 2013, s. 362-372.
 5. Swędzioł, Dekalog nauczyciela wspinaczki. Nauczanie wspinaczki osób o specjalnych potrzebach (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.2, Góry Books, Kraków 2013, s. 246-257.
 6. Swędzioł, Ręka wspinacza – co robić i czego nie robić, żeby nie zrobić sobie krzywdy, (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.1, Góry Books, Kraków 2011.
 7. Swędzioł, Ręka wspinacza – co jej dolega i dlaczego, (w:) P. Drożdż (red.) 100 porad Gór, tom.1, Góry Books, Kraków 2011.

Działalność dydaktyczna:

 • Outdoor Project Management – uruchomienie w 2013 r. nowej specjalności na II stopniu TiR.
 • Turystyka Przygodowa – uruchomienie w 2011 r. nowej specjalności na I stopniu TiR.
 • Koniczynka Trail Marathon – bieg Turystyki Przygodowej (wdrożenie strategii dydaktycznej service learning), od 2012 r.
 • Narciarstwo ski tourowe i szkolenia lawinowe – uruchomienie zajęć z zakresu zarządzania ryzykiem lawinowym, od 2012 r.
 • Uruchomienie na I stopniu TiR specjalizacji instruktorskiej Jazda Konna, od 2010 r.
 • Opieka nad praktykami studentów I i II stopnia specjalności Turystyka Przygodowa i Zarządzanie Projektami Outdoor.

Prowadzone zajęcia:

 • Planowanie i zarządzanie ryzykiem w projektach outdoor (wykład i ćwiczenia).
 • Podstawy wiedzy o plenerowych formach aktywności ruchowej (wykład i ćwiczenia).
 • Seminarium magisterskie i licencjackie.
 • Realizacja projektów Outdoor.
 • Plenerowe formy aktywności przygodowej (ski touring, kajaki).
 • Specjalizacja instruktorska jazda konna.
 • Specjalizacja instruktorska wspinaczka skałkowa.

Kursy i uprawnienia (chronologicznie):

 • Studia Zawodowe Coachingu zakończone egzaminem zawodowym.
 • Instruktor rekreacji ze specjalnością narciarstwo wysokogórskie.
 • Instruktor rekreacji ze specjalnością narciarstwo zjazdowe.
 • Instruktor rekreacji ze specjalizacją narciarstwo powszechne-zjazdowe.
 • Instruktor rekreacji ze specjalizacją jeździectwo.
 • Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej (JOTG brązowa).
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki.
 • Studia podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne.
 • Instruktor Sportu we wspinaczce sportowej.
 • Kurs Wspinaczkowy I stopnia.
 • Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalizacją kajakarstwo.
 • Stopień Żeglarza Jachtowego.

Inne:

 • Wyróżnienie Honorowe Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z tytułu szczególnych osiągnięć w pracy organizacyjnej i dydaktycznej w roku 2013 oraz wniosek Rektora AWF Kraków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne w 2015 roku.
 • Komitet naukowy IV międzynarodowej konferencji Edukacja przygodą (konferencja gromadząca naukowców, praktyków, edukatorów, trenerów, przedsiębiorców, terapeutów i nauczycieli zainteresowanych nurtem edukacji przez doświadczenie).
 • Wykłady inauguracyjne: „XII Krakowskie Dni Dializoterapii” (8 wrzesień 2016), „Kształcenie profesjonalistów dla integralnej gerontologii XXI wieku”, Akademia Ignatianum w Krakowie (18 październik 2016).

Publikacje: