Urodzony 27 października 1981 roku w Krakowie; nauczyciel akademicki, przedsiębiorca; ukończył politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, gdzie w 2020 roku uzyskał stopnień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki

o polityce i administracji.

Wykładowca krakowskich uczelni, m.in. Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie, Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie czy Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie. Prowadzi zajęcia z zagadnień obejmujących: polityki publiczne, samorząd terytorialny, turystykę, zarządzanie, komunikację i marketing.

Od 2020 roku prowadzi własną działalności gospodarczą – Pracownia Szkoleń dr Wojciech Krzysztonek. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania, komunikacji i marketingu.

Wieloletni samorządowiec. Radny Dzielnicy XIV Czyżyny w latach 2002 – 2018 (w okresie 2011 - 2014 jej przewodniczący); od 2014 roku radny miasta Krakowa
(od 2018 roku przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMK). W radzie miasta zajmuje się głównie zagadnieniami dotyczącymi edukacji, kultury i bezpieczeństwa.

Członek komitetu organizacyjnego projektu „Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”; jeden z założycieli Porozumienia Dzielnic Nowohuckich; twórca i koordynator Czyżyńskiej Akademii Samorządności; wyróżniony Złotą Odznaką Honorową za szczególne zasługi dla Polskiego Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów; zwycięzca Rankingu Krakowskich Samorządowców  w Czyżynach w 2014 roku; wybrany Krakowianinem Roku 2014 w kategorii Polityka w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Polski.

 

Wydane publikacje naukowe

 1. „Rola instytucji kultury w rozwoju dziedzictwa regionu na przykładzie działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w województwie małopolskim” (wspólnie z K. Zielińska), [w:] „Zarządzanie w samorządzie terytorialnym”,
  (red.) A. Kołomycew, B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, ISBN 978-83-7338-838-3;
 2. „Zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym na przykładzie projektu Samorząd z inicjatywą realizowanego na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny Miasta Krakowa” (wspólnie z K. Zielińska), [w:] „Praktyczny wymiar demokracji lokalnej. Podmioty, instrumenty i wdrażanie polityk publicznych”, (red.) A. Kołomycew,
  B. Kotarba, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013,
  ISBN 978-83-7338-973-1;
 3. „Działalność Komitetu Obrony Demokracji na tle głównych teorii ruchów społecznych”, [w:] „Poszerzamy horyzonty”, (red.) P. Rachwał, M. Rachwał,
  W. Gorajczyk, t. 2, Wydawnictwo Mateusz Weiland Network Solutions,
  Kraków 2017, ISBN 978-83-63216-06-1;
 4. „Idea zrównoważonego rozwoju a nowe ruchy społeczne”, [w:] „Zrównoważony rozwój – Sustainable Development – Debiut naukowy 2016”, (red.) J. Berezowski, Henryk A. Kretek Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
  w Raciborzu, Racibórz 2017, ISBN 978-83-60730-99-7;
 5. „Elity lokalne i ruchy miejskie w (post)pandemicznej rzeczywistości”,
  [w:] „Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w czasie pandemii koronawirusa”, (red.) N. G. Pikuła, M. Grewiński, E. Zdebska, W. Glaca, Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2020, ISBN 978-83-66812-03-1;
 6. „Profil ideowy miejskiego aktywizmu w Polsce”, [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 25 (2020), (red.) M. Mikołajczyk, ISSN 2081-3333;
 7. „Determinanty sukcesu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce - perspektywa teoretyczna”, [w:] „Pokoleniowy potencjał polityki”, (red.) M. Mikołajczyk i A. Tasak, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2021, ISBN 978-83-66615-65-6;
 8. „Grodzki Tomasz”, [w:] „Przywódcy polityczni w Polsce”, (red.) M. Hartlinski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2022, ISBN 978-83-662259-40-9;
 9. „Witek Elżbieta”, [w:] „Przywódcy polityczni w Polsce”, (red.) M. Hartlinski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2022, ISBN 978-83-662259-40-9.

 

Udział w konferencjach naukowych

 1. 27-28.09.12, Rzeszów – udział w konferencji naukowej „Płaszczyzny zarządzania
  w samorządzie terytorialnym” z referatem (wspólnie z K. Zielińska) „Rola instytucji kultury w rozwoju dziedzictwa regionu na przykładzie działalności Muzeum Lotnictwa Polskiego w województwie małopolskim”;
 2. 4.06.13, Rzeszów – udział w konferencji naukowej „Demokracja lokalna – działanie i komunikowanie” z referatem (wspólnie z K. Zielińska) „Zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym na przykładzie projektu Samorząd z inicjatywą realizowanego na terenie dzielnicy XIV Czyżyny Miasta Krakowa”;
 3. 24.02.17, Kraków – udział w Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej „Młodzi dla nauki” część II z referatem „Działalność Komitetu Obrony Demokracji na tle głównych teorii ruchów społecznych”;
 4. 20-21.09.2021, Wieliczka – udział Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Pokoleniowy potencjał polityki” z referatem „Determinanty sukcesu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce - perspektywa teoretyczna”.
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login