dr Danuta Żiżka - pracownik dydaktyczny Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, adiunkt, kierownik Zakładu Rekreologii i Odnowy Biologicznej.

Magister rekreacji ruchowej, doktor nauk o kulturze fizycznej. Specjalizuje się w zakresie metodyki rekreacji ruchowej, rekreacji zdrowotnej oraz rekreacyjnych form aktywności fizycznej dla osób dorosłych i starszych (nordic walking, smovey, slow jogging).

Instruktor rekreacji ruchowej nordic walking, smoweyCoatch, OM Body Instruktor, instruktor slow jogging. Ukończyła szkolenia z zakresu "Dieta i suplementacja", szkoła "Open Mind". Prowadzi zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym dla osób dorosłych i starszych. Doświadczenie praktyczne nabywane podczas pracy instruktora rekreacji ruchowej, pozytywnie wpływa na rozwój zainteresowań naukowych i nowe inspiracje w tym obszarze działalności.

W swoich pracach porusza zagadnienia podejmowania aktywności fizycznej oraz jej miejsca w stylu życia i strukturze zachowań zdrowotnych osób o różnych potrzebach i możliwościach, a także zagadnienia motywów uprawiania rekreacyjnej aktywności fizycznej oraz jej miejsca w strukturze sposobów spędzania czasu wolnego przez różne grupy wiekowe i społeczne.

Prowadzone przedmioty:

  • Metodyka rekreacji ruchowej
  • Rekreacja zdrowotna
  • Programy zdrowego stylu życia
  • Teoria i praktyka treningu rekreacyjnego
  • Wychowanie fizyczne - nordic walking
  • Seminarium magisterskie

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login