Absolwent studiów magisterskich z Turystyki i Rekreacji (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Fizjoterapii (Wydział Rehabilitacji Ruchowej) na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Doktor nauk o kulturze fizycznej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie diagnostyki i terapii manualnej. Członek zarządu  Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (oddział Małopolska). Uczestnik szkoleń z zakresu terapii manualnej, masażu i odnowy biologicznej. Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness ćwiczenia siłowe. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fizjoterapii ortopedycznej, treningu funkcjonalnego i prozdrowotnego, technik masażu, zagadnień dotyczących postawy ciała oraz historii kultury fizycznej.

Publikacje:

 • Kurowski P., Sporty walki a postawa ciała, „Promocja Zdrowia i Ekologia”, Kraków 2017, nr 1, s. 47-51.
 • Kurowski P., Propozycja terapii skojarzonej z wykorzystaniem masażu bańką chińską i kriostymulacji, [w:] „Biomedyczne Aspekty Zdrowia”, KWSPZ Kraków 2018, s. 56-63.
 • Kurowski P., Choroba nowotworowa a powrót do sportu, [w:] „Biomedyczne Aspekty Zdrowia”, KWSPZ Kraków 2018, s. 225-234.
 • Kromka G., Kurowski P., Kudłacz A., Targi Bożonarodzeniowe jako atrakcyjny produkt turystyczny Krakowa, „Folia Turistica” 2018, nr 47, s. 137-158.
 • Walaszek R., Chwała W., Sterkowicz-Przybycień K., Burdacka K., Burdacki M., Kurowski P., Photogrammetric evaluation of body postureof 6-year-old boys training judo,in three repeated assessments, „Acta of Bioengineering and Biomechanics” 2019 tom XXI, nr 3, s. 149-157.
 • Kurowski P., Walaszek R., Wady postawy a sport, [w:] „Zdrowie w ujęciu biomedycznym”, KWSPZ Kraków 2019, s. 44-51.
 • Janczarzyk D., Kurowski P., Porównanie wpływu kompresj ischemicznej i techniki energii mięśniowej utajonych punktów spustowych na zmiany progu bólu i zmiany bioelektryczne mięśnia czworobocznego grzbietu, „Praktyczna Fizjoterapia” 2020, nr 114, s. 23-29.
 • Kurowski P., Janczarzyk D., Porównanie wpływu techniki energii mięśniowej powtórzonej jednokrotnie i trzykrotnie na zmianę progu bólu i parametrów elektrofizjologicznych mięśnia czworobocznego grzbietu, „Sztuka Leczenia” 2020, nr 2, s. 43-52.
 • Janczarzyk D., Kurowski P., Porównanie wpływu dwóch metod kompresji ischemicznej punktów spustowych na zmianę progu bólu i parametrów elektromiograficznych mięśnia czworobocznego grzbietu, „Physiotherapy Review” 2020 tom XXIV, nr 2, s.19-24.
 • Janczarzyk D., Kurowski P., Comparative analysis of the influence of dry sauna bathing and whole-body cryostimulation on motor nerve excitability, „Physiotherapy Review” 2021 tom XXV, nr 2, s. 50-59.

Konferencje:

 • I Sympozjum Turystycznych Kół Naukowych „Turystyka wczoraj i dziś”, Nowy Sącz 21-23.04.2016 r. – referat „Analiza cenowa rynku usług masażu na terenie miasta Krakowa”.
 • VIII Konferencja „Wiosna Promocji Zdrowia”, Kraków 10.05.2017 r. – referat „Terapia skojarzona: masaż bańką chińską z kriostymulacją- metodyka zabiegu”.
 • IV Konferencja „NEO-STOP czyli jak kontrolować niekontrolowane- onkologia okiem studentów”, Kraków 31.05.2017 r. – referat „Choroba nowotworowa a powrót do sportu”.
 • V Konferencja „Innowacyjna Fizjoterapia”, Lublin 21-22.04.2018 r. – poster naukowy.
 • X Konferencja „Wiosna Promocji Zdrowia”, Kraków 15.05.2018 r. – referat „Wady postawy a sport”, wyróżnienie za zajęcie I miejsca.
 • V Konferencja „NEO-STOP czyli jak kontrolować niekontrolowane- onkologia okiem studentów”, Kraków 05.06.2018 r. – referat „Czy aktywność fizyczna jest kluczowym czynnikiem profilaktyki nowotworów?”, wyróżnienie za zajęcie II miejsca.
 • III Pabianicka Konferencja Młodych Naukowców, Pabianice 07.12.2019 r. – referat –„Ocena wpływu technik energii mięśniowej na próg bólu oraz napięcie spoczynkowe mięśnia czworobocznego grzbietu”, wyróżnienie za zajęcie I miejsca.
 • XIII Konferencja „Międzynarodowe Dni Rehabilitacji”, Rzeszów 11.02.2021 r. - referat „Nowoczesne metody dezaktywacji punktów spustowych w świetle aktualnych doniesień naukowych”.
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login