PROBLEMATYKA BADAWCZA


PUBLIKACJE

 1. Kasperczyk T., Kmak S., Szyndera M. : Mozliwości autodylongacji i autokorekcji w terapii skolioz z wykorzystaniem biofeedbecku. W: Dyfuzje kręgosłupa – diagnostyka i terapia. Sympozjum Międzynarodowe – teksty referatów, część II. Pod red. J. Nowotnego. AWF Katowice 1993.
 2. Szyndera M.: Odnowa biologiczna. W: Podręcznik odnowy psychosomatycznej. Pod red. T. Kasperczyka i J. Fenczyna. PZWL Warszawa 1996.
 3. Szyndera M.: „Sport" 189 haseł w : Encyklopedia I-tomowa. Wyd. Kluszczyński, Kraków 1997.
 4. Szyndera M.: Odnowa biologiczna jako element zdrowego stylu życia. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne"1999 .
 5. Szyndera M.: „Sport" 246 haseł. W: Encyklopedii 3-tomowej. Wyd. Kluszczyński, Kraków 1998.
 6. Szyndera M.: Studenci o przydatności wiedzy z zakresu odnowy biologicznej w wykonywaniu zawodów w obrębie kultury fizycznej. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 2000.
 7. Szyndera M.: „Aplikacyjne funkcje analizy postaw studentów uczelni wychowania fizycznego wobec odnowy biologicznej" – referat na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Biłgoraj 21-22.09.2002.
 8. Szyndera M.: "Aplikacyjne funkcje analizy postaw studentów uczelni wychowania fizycznego wobec odnowy biologicznej". W. Zdrowie publiczne. Tom 112, Suplement 1, Lublin 2002.
 9. Szyndera M.: „Czy styl życia studentów jest zdrowy? Badania codziennego i odświętnego wypoczynku". W. ANNALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D, Medicina. Lublin 2003.
 10. .Szyndera.M.:"Wypoczynek podhelańskich studentów. Próba określenia wpływu rodziny i efektu studiowania rekreacji fizycznej." UMCS2004, sectio D Medicina, Vol LIX, Suppl.XIV
 11. Szyndera.M.: "Prozdrowotny styl życia studentów z podhalańskich rodzin." UMCS2004, sectio D Medicina, Vol LIX, Suppl.XIV
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login