1. D. Dudek, The Legal Basis of Football Sports Associations In Galicia, [in:] The Origins of Football in Poland, Proceedings From a Symposium organized by The Małopolska Football Association and The Museum of Sports and Tourism in Warsaw, Warsaw 2012. s13.
  2. D. Dudek, Polskie Podręczniki sportowe od 1914 r.[w;] Społeczno-kulturowe studia z kultury fizycznej. Pod red. K. Obodyńskiego, P. Króla, W.Bajorka. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012.
  3. D. Dudek, Pojęcie gimnastyki w polskiej tradycji terminologicznej [w:] Tradycje i nowoczesne formy gimnastyki oraz tańca w perspektywie kultury fizycznej. Monografia pod red. T. Ambrożego, Kraków 2010,s.9.
  4. Dudek D., Pojęcie Klubu Sportowego, Studia Humanistyczne 2005, Nr5 
  5. Dudek D., Krytyczne tezy do naukowych badań nad sportem
  6. Dudek D., Pojęcie gimnastyki w polskiej tradycji terminologicznej
  7. Dudek D., Pojęcie kultury fizycznej w polskiej tradycji terminologicznej do roku 1939
  8. Dudek D., Pojęcie sportu w polskiej tradycji terminologicznej do 1914 r. (wersja skrócona)
  9. Dudek D., Podstawy prawne zrzeszeń sportu piłki nożnej w Galicji
  10. Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej 1795-1939
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login