Doktor nauk o Kulturze Fizycznej, dziedzina - teoria sportu, 2006

Od dwudziestu lat prowadzi badania nad uwarunkowaniami somatyczno-motorycznymi szeroko rozumianego wysiłku wspinaczkowego, współpracując w tym zakresie również z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych: fizjologami, biochemikami czy biomechanikami. Jest współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych: krajowych i zagranicznych. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród naukowców i wspinaczy cieszy się monografia: Naukowe podstawy treningu we wspinacze sportowej, której jest  pierwszym autorem. Na Uczelni, oprócz wykładów i ćwiczeń teoretycznych poświęconych uwarunkowaniom biologicznym i środowiskowym ruchu człowieka, prowadzi zajęcia praktyczne z turystyki wysokogórskiej letniej i zimowej. Od niemal 30 lat czynnie uprawia wspinaczkę. Za swoje osiągnięcia górskie został wyróżniony w środowisku wspinaczkowym - np.  za jednodniowe zimowe przejście Superdirettissimy na Kazalnicy Mięguszowieckiej, czy za zimowy wykaz przejść tatrzańskich w latach 2001 i 2002. Posiada uprawienia instruktora wspinaczki sportowej, instruktora alpinizmu Polskiego Związku Alpinizmu i jest Międzynarodowym przewodnikiem wysokogórskim UIAGM.

 

Charakterystyka dorobku naukowego:

Problematyka badawcza i publikacje naukowe wpisują się w obszar nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu, głównie potencjału motorycznego wspinacza sportowego i wysokogórskiego oraz teorii treningu wspinaczkowego i metodyki nauczania wspinaczki

 

Działalność naukowa:

Wybrane publikacje

 1. Rokowski R., Rola parametrów siłowych palców i ramienia w osiąganiu najlepszych rezultatów we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w sytlu on- sight [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 2. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., AWF, Warszawa, 2005, s. 128-130.
 2. Rokowski R., Tokarz R., Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight, „Antropomotoryka” 2007, 40, s. 81-91.
 3. Rokowski R., Znaczenie wybranych zdolności koordynacyjnych w osiąganiu najlepszych rezultatów we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 4. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2007 s. 108-113.
 4. Rokowski R., Znaczenie zdolności koordynacyjnych we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight na poziomie mistrzowskim [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 5. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2008, s. 151-155
 5. Rokowski R., Znaczenie zdolności wytrzymałościowych we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight  [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 5. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2008, s. 155 – 160.
 6. Rokowski R., Antropometryczne determinanty skuteczności wspinania się w konkurencji na trudność  w stylu on-sight  [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej – diagnostyka tom 6. red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2009, s. 301-311.
 7. Rokowski R., Żak St., Znaczenie zdolności motorycznych o podłożu energetycznym we wspinaczce sportowej w konkurencji na trudność w stylu on-sight - analiza przypadków, „Antropomotoryka” 2010, 52, s. 85-96.
 8. Rokowski R. Staszkiewicz R. Wspinaczka sportowa – rola i znaczenie przygotowania siłowego dla osiągnięć wspinaczy, „ Sport Wyczynowy” 2010, 2,  s. 19-34.
 9. Staszkiewicz R., Rokowski R., Wspinaczka sportowa – rola i znaczenie przygotowania  wytrzymałościowego dla osiągnięć wspinaczy, „Sport Wyczynowy”  2011, 2. s. 107-120.
 10. Staszkiewicz R., Michajlov M., Rokowski R., Ręgwelski T., Szyguła Z., The relationship between climbers level of sport and selected biomechanical parameters of the muscle “Medicina Sportiva” 2011, 15, s. 181 (abstract).
 11. Michajlov M. Rokowski R., Szyguła Z., Ręgwelski T., Staszkiewicz R., Sport – specific strength endurance and physiological responses during two climbing trials with different duration and holds’sizes, “ Medicina Sportiva” 2011, 15, s. 177 (abstract).
 12. Tokarz R., Rokowski R. Wartości preferowane przez uczniów gimnazjum i liceum szkoły mistrzostwa sportowego  [w:] Rozprawy Naukowe AWF Wrocław, 2011, tom 34, s. 5-10.
 13. Rokowski R., Zarys biografii prof. Andrzeja Matuszyka [w]: Księga Pamiątkowa Zakładu Alpinizmu.
 14. Rokowski R. Profil siłowy i wytrzymałościowy wspinaczy reprezentujących poziom skałkowy 8a+ i 8a+/b on-sight, [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2011, tom 8, s. 168-173.
 15. Rokowski R. Znaczenie siły i wytrzymałości we wspinaczce sportowej na poziomie wyszkolenia 6a-8a+/b on-sight, [w]: Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej, red. Kuder A., Perkowski K., Śledziewski D., Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, Warszawa, 2011, tom 8, s. 160-167.
 16. Nowak M., Ozimek M., Rokowski R., Selected somatic and biomechanical parameters in the sprint race 100 m men w: 12th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2011 "Present and Future Research in the Science of Human Movement" : conference programme and abstracts / University School of Physical Education in Cracow. - Krakow : University School of Physical Education, [2011]. - S. 95
 17. Rokowski R., Kontrola wybranych cech budowy ciała, siły i wytrzymałości we wspinaczce sportowej "na trudność"[w:] 100 porad Gór cz.II, 2012
 18. Michajlov M., Rokowski R., Szyguła., Ręgwelski T., Staszkiewicz R., The importance of aerobic capacity in climbing, “ Medicina Sportiva” 2013, 17, s. 160 (abstract).
 19. Rokowski R., Szyguła  Z., Michajlov M., Staszkiewicz R., Cisoń T., Relationship between climbers sport level and specific endurance, specific strength, and antropometric , “ Medicina Sportiva” 2013, 17, s. 164 (abstract)
 20. Sterkowicz S., Jaworski J., Rokowski R., Importance of coordination motor abilitties In expert-level on-sight sport climbing, „Medicina Sportiva” 2014, 18(1):16-23
 21. Ozimek M., Staszkiewicz R., Rokowski R., Analysis of test evaluating sport climbers strenght and isometric endurance,” Journal of Human Kinetics” 2016,53: 249-260
 22. Mihailov M., Rokowski R., Ręgwelski T., Staszkiewicz r., Szyguła Z., L. Brown.,  Physiological responses during two climbing testes with different hold types, “Internatonal Journal of Sport Sciences and Coaching”  2017, 276-283
 23. Rokowski R., Ozimek M., Krawczyk M. Charakterystyka różnic w zakresie podstawowych cech somatycznych pomiędzy wspinaczami specjalizującymi się w konkurencjach: na trudność, bouldering i na szybkość na najwyższym poziomie wyszkolenia [w]: Trening sportowy – planowanie – kontrola - sterowanie, red. Gabryś U., Stanula A.,  PWSZ, Oświęcim, 2016, s. 73-83
 24. Ozimek M., Rokowski R., Ręgwelski T., Krawczyk M. Charakterystyka różnic w zakresie podstawowych cech somatycznych pomiędzy zawodniczkami specjalizującymi się w konkurencjach: na trudność, bouldering i na szybkość na najwyższym poziomie wyszkolenia [w]: Trening sportowy – planowanie – kontrola - sterowanie, red. Gabryś U., Stanula A., PWSZ, Oświęcim, 2016,  s. 83-93
 25. Ozimek M., Rokowski R. i wsp. The role physique and endurance in achivementes of elite climbers, „Plos one”,  2017, 1-11.
 26. Ozimek M., Krawczyk M., Rokowski R. i wsp. Level of selected ability indexes of lower limb in relations on climbing time in the speed climbing,  I Internatinale Scientific Conference Motor abilities in Sport- Theoretical Assumptions and Practical Implication, Krakow, 21-23 September 2017, s.28.

Ponadto:

Koordynator badania  pt.: „Badanie możliwości wysiłkowych zawodników uprawiających wspinaczkę ściankową”. Projekt zatwierdzony przez Komisje Bioetyki w Krakowie. Nagroda za najlepszy referat – na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Spale [2007].Wyróżnienie za najlepszy plakat – na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej” w Spale [2008].Nagroda za artykuł naukowy roku w czasopiśmie „Sport Wyczynowy” [2010].

Udział w konferencjach międzynarodowych

 • Współorganizator - 6th European Hypoxia Symposium

Działalność  dydaktyczna:

Asesor na unifikacjach instruktorów taternictwa i alpinizmu w Polskiego Związku Alpinizmu, czynny instruktor na kursach skałkowych i tatrzańskich, letnich i zimowych, w Klubie Wysokogórskim i Centralnym Ośrodku Szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu „Betlejemka”. Jeden z inicjatorów powstania „Grupy młodzieżowej we wspinaczce wysokogórskiej” w Polskim Związku Alpinizmu. Kierownik Kursu Narciarstwa Wysokogórskiego dla TOPR oraz  wykładowca  na kursach „Instruktor wspinaczki sportowej i narciarstwa wysokogórskiego” na AWF w Krakowie i Polskim Związku Alpinizmu. Prowadzący warsztaty metodyczne na AWF w Krakowie dla nauczycieli wychowania fizycznego pt. „Teoretyczne i praktyczne podstawy wspinaczki sportowej jako alternatywnej formy ruchu możliwej do wykorzystania na zajęciach z dziećmi i młodzieżą”.

Inne

Instruktor wspinaczki wysokogórskiej, instruktor  alpinizmu w PZA,  instruktor wspinaczki sportowej, ratownik TOPR.  Aspirant przewodnik wysokogórski UIAGM, IVBV. Członek International Rock Climbing Reseach Association.

Publikacje:

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login