DR HAB. RYSZARD WINIARSKI, PROF. AWF - profesor Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dyrektor Instytutu Rekreacji i Sportów Przestrzennych.

 

Wykształcenie: absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, magister turystyki (1980), dr nauk kultury fizycznej (1985), dr hab. nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii rekreacji (1995).

Pełnione funkcje: dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji (2009-2016), dyrektor Instytutu Turystyki i Rekreacji (2004-2009), prorektor AWF w Krakowie (1999-2005), członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN (2011-2014), członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2002-2004), członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1991-1993), członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Folia Turistica” oraz Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polish Journal of Sport and Tourism”. Promotor 4 prac doktorskich, recenzent 3 prac habilitacyjnych.

 

 

Zainteresowania naukowe: teoria rekreacji i turystyki, społeczne uwarunkowania aktywności sportowo-rekreacyjnej i turystycznej, efektywność kształcenia kadr w dziedzinie turystyki i rekreacji, metodologia badań społecznych w zakresie turystyki i rekreacji.

Ważniejsze publikacje zwarte: Wstęp do teorii rekreacji (1989), Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka (1991), Aktywność sportowa młodzieży (1995), Psychologia turystyki (2008 – współautor J. Zdebski).

Redaktor naukowy i współautor prac zbiorowych: Nauki o turystyce (2004), Tourism in Scientific Research (2005), Turystyka w naukach humanistycznych (2008), Rekreacja i czas wolny (2011), Antropologia turystyki (2017).

Staże naukowe: stypendium DAAD i staż naukowy w DSH Köln (1992).

Nagrody i odznaczenia: złoty krzyż zasługi (2005), medal Komisji Edukacji Narodowej (2002), nagroda indywidualna Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (1997).

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login