PROBLEMATYKA BADAWCZA

 • archeologia Bliskiego Wschodu
 • powstanie pierwszych organizmów państwowych na Bliskim Wschodzie
 • relacja człowiek - środowisko, zjawisko antropopresji środowiskowej i jej wpływ na krajobraz kulturowy
 • badania nad krajobrazem kulturowym i metodami jego ochrony
 • ochrona i popularyzacja dziedzictwa przeszłości
 • historia kultury
 • kult ciała i sprawności fizycznej w świecie starożytnym
 • podróże i ich recepcja w starożytności i w średniowieczu

WYBRANE PUBLIKACJE

 1. Kołodziejczyk P., Tokens and seals from Tell el-Farkha [w:] Chłodnicki M., Ciałowicz K.M., Mączyńska A. (red.) Tell el- Farkha I, Kraków-Poznań 2012: 267-277.
 2. Kołodziejczyk P., Natural and anthropogenic threats to the monuments of Nabataean architecture: the case of Petra and selected sites in southern Jordan, Wiadomości Konserwatorskie 36/2013: 61-73.
 3. Kołodziejczyk P., Early Egyptian abstract thinking - remarks on philosophical elements in the Egyptian formative period, Folia Orientalia LI, 2014: 381-390.
 4. Adamski B., Kołodziejczyk P., Grain Storing and Bread Making During Formative Period and in The Old Kingdom Times: case of Tell el-Farkha [w:] Aegyptus Est Imago Caeli. Studies presented to Krzysztof M. Ciałowicz on His 60th Birthday, Mariusz Jucha, Joanna Dębowska-Ludwin, Piotr Kołodziejczyk (eds.), Kraków 2014: 62-70.
 5. Kołodziejczyk P., Archeolog w labiryncie popkultury, Perspektywy kultury 10 (1/2014): 7-24.
 6. Kołodziejczyk P., LAS - Landscape Analysis and Surveys: propozycja nowego projektu badawczo - dydaktycznego, Topiarius - studia krajobrazowe 1/2015: 114-117.
 7. Kołodziejczyk P., The Nile Delta before Naqadans - remarks on cultural sequence and development of Lower Egyptian community [w:] M. Adams, D. Patch (eds.), Proceedings of the Fourth International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic Egypt", New York, 26th-30th July 2011, OLA 252: 77-82
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login