mgr Katarzyna Burdacka (Walaszek)

pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, asystent w Katedrze Rekreacji i Odnowy Biologicznej w Zakładzie Metodyki Rekreacji. Licencjat oraz magister fizjoterapii, studia I stopnia ukończyła w 2015, a studia II stopnia w 2017 roku na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Licencjat kosmetologii, studia I stopnia ukończyła w 2017 roku na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Studentka studiów doktoranckich na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej AWF w Krakowie. Instruktor metody Pilates, Terapeuta Manualny wg standardów Szkoły Niemieckiej, uczestnik wielu szkoleń z zakresu masażu, rekreacji, fizjoterapii, treningu zdrowotnego oraz dietetyki. Specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej, wadach postawy ciała, psychofizycznych metodach treningu, masażu oraz metodach odnowy biologicznej. W swoim dorobku naukowym posiada 16 artykułów w recenzowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. W tym 6 artykułów w renomowanych czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Brała czynny udział w 7 konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Dorobek naukowy 2013-2018

Wykaz publikacji w Bibliotece AWF

Wykaz referatów wygłoszonych na konferencjach

  1. IV Studencka Konferencja Kół Naukowych „Wiosna promocji zdrowia”, Kraków 2013.
  2. V Studencka Konferencja Kół Naukowych „Wiosna promocji zdrowia”, Kraków 2014.
  3. I Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF Kraków „Współczesna rehabilitacja oczami młodych naukowców”, Kraków 2015.
  4. VI Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Wiosna Promocji Zdrowia” – „Ocena stabilności posturalnej kobiet z deformacją stopy o charakterze palucha koślawego na tle grupy kontrolnej” – I nagroda, Kraków 2015.
  5. III Studencka Konferencja Medyczna „Neo-stop czyli jak kontrolować niekontrolowane – onkologia okiem studentów” – „Genetyczne podstawy nowotworzenia – przegląd literatury” - wyróżnienie, Kraków 2016.
  6. III Studencka Konferencja Medyczna „Neo-stop czyli jak kontrolować niekontrolowane – onkologia okiem studentów” – „Samobadanie piersi jako metoda wczesnego wykrywania raka piersi w oparciu o przegląd literatury”, Kraków 2016.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login