PROBLEMATYKA BADAWCZA

Kościół rzymskokatolicki wobec kultury fizycznej, wkład Henryka Jordana w rozwój kultury fizycznej w Europie, organizacja i finansowanie kultury fizycznej w gminie, projekty grantowe związane z kulturą fizyczną.

WYBRANE PUBLIKACJE

  1. Geneza i główne kierunki działalności Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1992-2004. Humanistyczne aspekty sportu i turystyki, red. Zbigniew Dziubiński, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2008, s.443-451.
  2. Powstanie i działalność Parku “Juvenia” w latach 1911-1939. Polska kultura fizyczna i turystyka w czasach zaborów i II Rzeczypospolitej, Dobiesław Dudek, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2009, s.324-334.
  3. Stulecie Międzynarodowej Katolickiej Federacji Wychowania Fizycznego i Sportu 1911-2011., Studia Humanistyczne Nr 11, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2011, s.193-204.
  4. Krakowski Park dra Henryka Jordana w relacjach prasy niemieckojęzycznej z lat 1890-1908. Rekonesans badawczy, „Studies in Sport Humanities” nr 16, AWF Kraków 2014, s. 117-121.
  5. 125 lat ruchu jordanowskiego, Kultura fizyczna a zmiana społeczna, red. Zbigniew Dziubiński i Piotr Rymarczyk, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, 2014, s.425-432.
  6. Wiedeński profesor Max Guttmann jako propagator krakowskiego Parku dr Henryka Jordana. Rekonesans badawczy. Sport i Turystyka w zwierciadle wartości społecznych, pod red. Marii Zowisło i Jerzego Kosiewicza, Kraków 2015, s. 200-209.
  7. Udział Polaków w Międzynarodowych Kongresach Higieny Szkolnej Norymberga (1904), Londyn (1907), Paryż (1910). Z najnowszej Historii Kultury Fizycznej w Polsce pod red. Renaty Urban, Leonarda Nowaka i Jerzego Eidera, Gorzów Wielkopolski 2016, s.53-63.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login