Uprzejmie informujemy, że ukazał się zeszyt specjalny czasopisma Sustainability (IF=3.251) pod tytułem Nature Conservation in Sustainability, w którym funkję Redaktorów Gościnnych pełnili dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF oraz dr Artur Pliszko (UJ).

Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania manuskryptów do kolejnego zeszytu Nature Conservation in Sustainability Series II.