W październiku 2023 roku ukazała się dwutomowa "Encyklopedia Krakowa". Miło nam poinformować, iż wśród autorów haseł znalazło się trzech pracowników Instytutu Turystyki. Są nimi dr hab. Paweł Różycki prof. AWF; dr Krzysztof Borkowski oraz dr Filip Kobiela. Encyklopedia zawiera ok. 6 tys. haseł, 3 tys. ilustracji oraz 171 map i planów. Współwydawcami są Muzeum Krakowa i Biblioteka Kraków.

Miło nam poinformować, że doktor Filip Kobiela, pracownik Instytut Turystyki, w dniach 19-22 września b.r. wziął czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) na Uniwersytecie w Splicie (Chorwacja). Podczas obrad doktor Filip Kobiela został wybrany członkiem jednej z komisji IAPS - Honors, Awards and Future Sites.

W dniach 3-5 lipca dr Filip Kobiela przebywał w ramach programu Erasmus Plus na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Balikesir (Turcja), gdzie poprowadził seminarium naukowe (na zdjęciu dr Filip Kobiela i prof. Fahri Çaki) poświęcone filozofii gier Bernarda Suitsa.

W dniach 22-26 maja, także w ramach programu Erasmus Plus, dr Filip Kobiela odwiedził Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Madery (Funchal, Portugalia). Jednym z rezultatów tej wizyty ma być podpisanie dwustronnej umowy pomiędzy AWF w Krakowie a Uniwersytetem Madery, która umożliwi wymianę studentów oraz pracowników.

W dniach 7-10.09.2023 w Lądku - Zdroju odbył się 28 Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady. Gościem festiwalu była dr Iwona Dominek, pracownik Instytutu Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji, która podczas rozmowy z Sebastianem Kłosokiem, kierownikiem Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK przedstawiła swoją książkę o życiu, działalności i twórczości Władysława Krygowskiego (1906-1998) – jednej z czołowych postaci polskiej turystyki górskiej II poł. XX wieku. 

Z przyjemnością informujemy, że w międzynarodowym czasopiśmie International Journal of Conservation Science (140 pkt MEiN) ukazała się praca dr hab. Pawła Różyckiego prof.  AWF oraz dr hab. Kingi Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF pod tytułem The importance of flora in the perception of attractiveness for tourism- Case of Ojców National Park (Southern Poland). Publikacja dotyczy postrzegania  flory przed turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy i jest efektem projektu realizowanego w ramach badań statutowych. 

 https://ijcs.ro/public/IJCS-23-39_Rozycki.pdf

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login