Management w Organizacjach Czasu Wolnego

 Plan studiów obowiązujący od roku 2024/2025

Zarzadzanie Rekreacja i Rozrywką – studia I stopnia stacjonarne

Plan studiów obowiązujący od roku 2021/2022

Turystyka Przygodowa – studia I stopnia stacjonarne

Plan studiów obowiązujący od roku 2023/2024

Plan studiów obowiązujący od roku 2022/2023

Plan studiów obowiązujący od roku 2020/2021

Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia stacjonarne

Plan studiów obowiązujący od roku 2021/2022

Szczegółowy plan specjalność zawodowa

Plan studiów obowiązujący od roku 2020/2021

Szczegółowy plan specjalność zawodowa

Turystyka Zdrowotna – studia II stopnia stacjonarne

Plan studiów obowiązujący od roku 2022/2023

Turystyka i Rekreacja – studia II stopnia stacjonarne

Plan studiów obowiązujący od roku 2021/2022

Szczegółowy plan specjalność zawodowa

Plan studiów obowiązujący od roku 2020/2021

Turystyka i Rekreacja – studia I stopnia niestacjonarne

W chwili obecnej brak w ofercie Wydziału

Plan studiów obowiązujący od roku 2021/2022

Szczegółowy plan specjalność zawodowa

Plan studiów obowiązujący od roku 2020/2021

Szczegółowy plan specjalność zawodowa

Turystyka i Rekreacja – studia II stopnia niestacjonarne

W chwili obecnej brak w ofercie Wydziału

Plan studiów obowiązujący od roku 2020/2021

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login