Ukazała się książka prof. Marii Zowisło "Człowiek i wartości w kulturze fizycznej. Studium teoretyczne" (AWF im. B. Czecha w Krakowie, 2020).