W wydawnictwie Aletheia ukazał się pierwszy tom (z planowanych dwóch) antologii „Filozoficzny Lem” – publikacji zawierającej wybór filozoficznych tekstów Stanisława Lema oraz ich analizy sporządzone przez liczne grono badaczy jego twórczości.