Miło nam poinformować, że ukazała się monografia autorstwa dr Bożeny Alejziak, z Zakład Hotelarstwa Instytutu Turystyki, pt.:Działalność autokreacyjna w sferze zawodowej młodzieży studiującej na kierunku "Turystyka i rekreacja".

... Niniejsze opracowanie stanowi swoistego rodzaju studium przypadku, ukazujące aktywność zawodową młodzieży akademickiej studiującej na kierunku „turystyka i rekreacja”. Przedstawia jednocześnie jej obraz zawodowy w kontekście podejmowanych przez nią działań autokreacyjnych, mających na celu budowanie własnej kariery zawodowej na turystycznym rynku pracy. Opracowanie jest efektem wieloletnich zainteresowań autorki rozwojem zawodowym młodzieży studenckiej oraz potrzebami i oczekiwaniami pracodawców w sektorze usług turystycznych i rekreacji... (fragment wstępu) 

Zapraszamy do lektury.

Pełny tekst monografii: Monografia 2023 dr Bożena Alejziak

...Na uznanie zasługuje rzetelna, staranna i wyczerpująca prezentacja danych empirycznych oraz korzystanie z bogatej literatury do komentowania i interpretacji danych co ma ogromną wartość poznawczą dla osób interesujących się podjętą przez Autorkę problematyką. Obejmują one zarówno ważne charakterystyki roli pracy zawodowej, staży zawodowych, uczestnictwa w wolontariacie, praktyk studenckich na kształtowanie przygotowania zawodowego,  motywacji i dojrzałości zawodowej studentów. (…) Autorka podjęła temat rzadko badany, a mający bardzo duże znaczenia dla działalności uczelni wyższej przygotowującej kadry dla turystyki i rekreacji, dziedzinie o ciągle wzrastającym znaczeniu we współczesnym społeczeństwie. Uczyniła to bardzo solidnie i pracowicie, dzięki czemu zaprezentowała stojącą na wysokim poziomie analizę teoretyczną, popartą wnikliwą analizą literatury, a także wyniki interesujących, wieloaspektowych i pogłębionych badań własnych, które z pewnością zainteresują zarówno naukowców oraz studentów kierunku „turystyka i rekreacja”, jak i licznych praktyków prowadzących działalność w omawianej dziedzinie...  (z recenzji prof. dr hab. M.J.Szymańskiego)

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login