Z przyjemnością informujemy, że w międzynarodowym czasopiśmie International Journal of Conservation Science (140 pkt MEiN) ukazała się praca dr hab. Pawła Różyckiego prof.  AWF oraz dr hab. Kingi Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF pod tytułem The importance of flora in the perception of attractiveness for tourism- Case of Ojców National Park (Southern Poland). Publikacja dotyczy postrzegania  flory przed turystów odwiedzających Ojcowski Park Narodowy i jest efektem projektu realizowanego w ramach badań statutowych. 

 https://ijcs.ro/public/IJCS-23-39_Rozycki.pdf

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login