Studia na kierunku „Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką” przygotowują absolwenta do podjęcia pracy zawodowej na własny rachunek oraz/lub pracy w zakresie świadczenia usług związanych z tymi dziedzinami aktywności ludzi, które odnoszą się do szeroko pojętej rekreacji i rozrywki. W szczególności chodzi o objęcie stanowisk, dla których zakres obowiązków dotyczy udziału w procesach zarządzania przedsiębiorstwami oraz innego typu organizacjami społecznymi i publicznymi, ale także zarządzania projektami, produktami, czy wydarzeniami („eventami”) o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym. Ze względu na interdyscyplinarność kierunku studiów, wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne absolwenta wpisują się w obszary kilku dyscyplin naukowych, jednak szczególną rolę wśród nich pełnią nauki o kulturze fizycznej i te, które tradycyjnie wiążą się z naukami ekonomicznymi oraz naukami o zarządzaniu. One bowiem umożliwią absolwentowi poznanie i zrozumienie mechanizmów ludzkich działań związanych z dokonywaniem, w skali jednostkowej i społecznej, wyborów dotyczących produkcji, wymiany i konsumpcji dóbr oraz usług zaspokajających potrzeby uczestnictwa w rekreacji i rozrywce, a na tym tle – uposażą go w umiejętności planowania, organizowania, przewodzenia oraz kontrolowania procesów związanych z realizacją (w celach komercyjnych lub niekomercyjnych) rozmaitych przedsięwzięć o charakterze rekreacyjnym i rozrywkowym.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login