Przedmioty kształcenia stanowią atrakcyjną siatkę wzajemnych powiązań wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie rekreacji i rozrywki, a są nimi m.in.:

 • Trening kreatywnego myślenia
 • E-rekreacja i wirtualna rozrywka
 • Technologie informatyczne i aplikacyjne w rekreacji i rozrywce
 • Zarządzanie
 • Marketing w rekreacji i rozrywce
 • Specjalistyczny, szkoleniowy obóz rekreacyjny
 • Coaching
 • Organizacja eventów - study tour
 • Animacje i prowadzenie imprez rozrywkowych
 • Gry i zabawy
 • Media relations
 • Podstawy rekreacji i turystyki
 • Specjalizacje instruktorskie (instruktor rekreacji ruchowej)
 • Plenerowa rekreacja przygodowa z elementami rozrywki
 • Teoria i praktyka treningu rekreacyjnego
 • Podstawy odnowy psychosomatycznej
 • Fakultety zawodowe, Warsztaty rozwoju zawodowego (m. in. podstawy dziennikarstwa, specjalistyczny język obcy w branży rozrywkowej, kreowanie wizerunku osobistego i zawodowego)
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login