Miło nam poinformować, że właśnie ukazała się książka "Handbook on Tourism, Public Health and Wellbeing", wydana przez Edward Elgar Publishing, które jest wydawnictwem (200-punktowym) wyspecjalizowanym w publikowaniu międzynarodowych podręczników przeznaczonych do kształcenia akademickiego na kierunkach turystycznych.
Wśród artykułów znalazła się publikacja Profesora Wiesława Alejziaka „Public health an wellbeing in tourism policy: myths and reality”.
 

 

W Wydawnictwie Naukowym PWN w Warszawie ukazała się książka prof. Pawła Różyckiego pt. „Geneza i teoria turystyki”.

 

Z opisu Wydawcy i fragmenty recenzji:

Zjawisko turystyki rodzi w środowisku badaczy oraz pośród uczestników ruchu turystycznego pytanie jak to się dzieje, że ludzie od zamierzchłych czasów wyruszają w drogę, podróżują i uprawiają turystykę. Niniejsza monografia, będąca wynikiem badania i eksplanacji wielowymiarowych zależności i związków na polu turystyki jest pierwszą tego typu publikacją, która w interdyscyplinarny sposób zajmuje się genezą turystyki. W książce zwrócono uwagę na wielość naukowych płaszczyzn, które wyjaśniają i opisują teorię turystyki. Prezentowana publikacja jest wynikiem obszernych badań na wszystkich kontynentach, w najbardziej odległych zakątkach świata oraz szczegółowych analiz literaturowych.

 

Książka ta stanowi bodajże pierwszą tego rodzaju, gdzie turystyka ukazana jest z perspektywy „ogólnohumanistycznej”, inter- i multidyscyplinarnej. Zaletą jest ukazanie społeczno-kulturowego fenomenu zgodnie z paradygmatem całościowych ujęć humanistycznych/kulturowych, co znalazło przełożenie na jej treść. Na wysoką ocenę zasługuje strona merytoryczna przygotowanej książki. Autor syntetyzuje wiedzę oraz uwzględnia i wprowadza do obiegu naukowego nową wiedzę z obszaru literatury pięknej.

prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski (z recenzji)

 

Przedstawioną książkę uważam za ważną, doniosłą z naukowego, aplikacyjnego i dydaktycznego punktu widzenia. Praca ma charakter syntetyczny, deskryptywny, eksplikacyjny, diagnostyczny, porządkujący i wnosi do rezerwuaru wiedzy, zwłaszcza do nauk humanistycznych i społecznych o turystyce, istotne ustalenia, ukazujące turystykę w sposób monograficzny, kompleksowy i holistyczny. Recenzowana książka, z uwagi na zawartość merytoryczną, monograficzność, a także poprawność narracyjną będzie z pewnością odgrywała fundamentalną rolę na rynku wydawniczym i będzie stanowiła punkt odniesienia dla innych prac z tego zakresu.

Książka z pewnością znajdzie licznych odbiorców na rynku, od pasjonatów turystyki zaczynając, poprzez liczne grono profesjonalistów działających w różnych organizacjach formalnych ukierunkowanych na turystykę, a także jako źródło rzetelnej informacji (…) dla licznej rzeszy studentów kierunków turystyki i rekreacji, a także wielu innych.

prof. dr hab. Zbigniew Dziubiński (z recenzji)

 

21 października 2022 r. w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie odbędzie się kongres Turystyka społeczna a jakość życia. Organizatorem wydarzenia jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, a partnerami strategicznymi Województwo Małopolskie oraz nasz Wydział Turystyki i Rekreacji. Podczas kongresu wystąpi blisko trzydziestu prelegentów reprezentujących środowisko akademickie, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się turystyką społeczną.

 Turystyka społeczna, zwana także socjalną, to termin opisujący działalność turystyczną osób, które z różnych względów mogą mieć do niej ograniczony dostęp. Liczne publikacje naukowe wskazują, że wdrażane na całym świecie programy turystyki społecznej pozwalają dużej liczbie osób wyjechać na wakacje, ułatwiają rekreację osobom chorym i niepełnosprawnym, a także przyczyniają się do walki z sezonowością, pozwalają walczyć z wykluczeniem społecznym oraz wspierają rozwój regionalny i lokalny – w znacznym stopniu wpływając na jakość życia. Wszystko to jest niezmiernie ważne w dobie niepewności, jakiej doświadczają współczesne społeczeństwa. 

Program i szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie https://turystykaspoleczna.pttk.pl/

Wszystkich chętnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

“Encyclopedia of Tourism Management and Marketing”

Kilka tygodni temu ukazało się drukiem długo oczekiwane monumentalne, czterotomowe i liczące ponad 3500 stron dzieło - „Encyclopedia of Tourism Management and Marketing”. Przypomnijmy tylko - bo już zapowiadaliśmy na naszej stronie ukazanie się tej pracy - że jednym z nielicznych polskich autorów haseł (entries) zamieszczonych w Encyklopedii jest prof. Wiesław Alejziak, który opracował trzy z nich: „International Tourism Organizations -ITO’s” (samodzielnie) oraz  „Megatredns and Tourism” i „Internationalisation Ladder in Tourism” (wspólnie z dr hab. Piotrem Zmyślonym, prof. UEP).