Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym dr Jerzy Raciborski przedstawi referat na temat „Problem uznawania kwalifikacji przewodników górskich na przykładzie Polski i Słowacji”.

Spotkanie odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w g. 17.00-18.30.

Czytaj więcej...

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu naukowo-praktycznym na którym dr Anna Białk-Wolf oraz Mariusz Arent przedstawią referat na temat: „Wyzwania organizacyjne turystyki medycznej”. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. w g. 17.00-18.30 za pomocą programu MS Teams (link poniżej).

Czytaj więcej...

11 marca odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego WTiR na którym dr hab. Jerzy M. Roszkowski przedstawił referat na temat Walka o Morskie Oko w Tatrach 1811-1909.

Czytaj więcej...

25 lutego 2021 r. odbyło się otwarte zebranie Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na którym dr Jakub Sznajder przedstawił referat na temat "Prawo co do żeglugi napowietrznej dra G. Roszkowskiego – prawnicy a nowe technologie początków XX w.".

Czytaj więcej...

Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania będzie przewodniczył jednej z sekcji w czasie obrad Światowego Kongresu Pedagogicznego „World Education Day”, który odbędzie się w dniach 27-29.09. 2021 r. w Dalian (Chiny)

Będzie to już czwarty Kongres, w których tradycyjnie bierze udział ponad tysiąc uczestników (w tym wielu noblistów) z kilkudziesięciu krajów świata. W tym roku planowanych jest ponad 500 wystąpień, które zostaną zaprezentowane w 13 sekcjach tematycznych poświęconych różnym aspektom kształcenia na wszystkich poziomach edukacji (oprócz tego przewidziano kilkadziesiąt towarzyszących wydarzeniu imprez, wystaw, prelekcji itd.). Wśród uczestników reprezentujących Polskę będzie profesor W. Alejziak, który został poproszony o przewodniczenie obradom jednej z sekcji („Quality Education Forum”, która składać się będzie z czterech bloków tematycznych: 8-1 Music and Instrument Specialty Training; 8-2 Art Specialty Training; 8-3 Dance Specialty Training oraz 8-4 Humanities and Social Sciences Education). Profesor Alejziak wygłosi też referat na temat: Role and Meaning of Mentors (‘Scientific Masters’) in Modern Science and Academic Education.

Więcej informacji na stronie:  http://www.worldeduday.com/PreliminaryProgram.asp

Serdecznie zapraszamy do przygotowania i wysyłania manuskryptów do specjalnego zeszytu naukowego czasopisma Sustainability (IF=2.576) zatytułowanego "Nature Conservation in Sustainability", pod redakcją     dr hab. Kingi Kostrakiewicz-Gierałt (Instytut Turystyki  AWF) i dr Artura Pliszko (Instytut Botaniki UJ).

Prace można wysyłać do 30 października 2021 r.

   

     Szczegółowe informacje są   dostępne na stronie czasopisma:

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/nature_conservation_in_sustainability  

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login