Z przyjemnością informujemy, że w pierwszych dniach stycznia 2022 r., nakładem Wydawnictwa AWF w Krakowie ukazała się monografia pt. Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce (red. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz; Kraków 2021, ISBN 978-83-62891-66-5, ss. 668).

Powstała ona jako rezultat wspólnych badań prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przez pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Wydziału Rehabilitacji Ruchowej.

Monografia jest dostępna w wersji elektronicznej w Repozytorium AWF w Krakowie:                                http://repozytorium.awf.krakow.pl/handle/20.500.12053/1007

Czytaj więcej...

 

   
Szanowni Państwo,
Jako Guest Editor zapraszam do składania artykułów do specjalnego numeru czasopisma SUSTAINABILITY (100 pkt MEiN, 3.251 IF) na bardzo aktualny temat "Current Trends in Tourism under COVID-19 and Future Implications".
 
Turystyka w czasie pandemii ze względu na restrykcje podróżowania przechodzi największy w historii kryzys.  Restart turystyki po pandemii niesie nadzieje na jej zrównoważenie, to doskonałe temat do badań i publikacji ich wyników. Redakcja zapewnia szybki proces publikowania artykułów.
                                                                                                Zygmunt Kruczek 
   

 

Z przyjemnością informujemy, że wydawane na naszym Wydziale czasopismo "Folia Turistica" zgodnie z opublikowanym komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. otrzymało 40 pkt. Jest to obecnie jedno z trzech najwyżej punktowanych czasopism w Polsce poświęconych turystyce.

Aktualne informacje, w tym zaproszenie do składania artykułów do nr. 58, który ukaże się w przyszłym roku (wciąż aktualne), znaleźć można na stronie czasopisma: http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/

14 października 2021 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Andrzej Gut-Mostowy powierzył dr. hab. Wiesławowi Alejziakowi, prof. AWF Kraków, dyrektorowi Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania AWF Kraków, pełnienie funkcji Przewodniczącego Kapituły i Eksperta Projektu Polskie Marki Turystyczne.

Polskie Marki Turystyczne to ważny projekt prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Celem projektu jest rozwój turystyki w oparciu o lokalne inicjatywy, które wykorzystują bogaty potencjał kulturowy i przyrodniczy na rzecz turystyki. Docelowo Polska Marka Turystyczna ma być certyfikatem potwierdzającym unikalną jakość oferty.

Więcej informacji na temat projektu na stronie: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl/.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login