Maria Zowisło w programie Jutronauci Talks Jak pandemia zmieniła podróże. Link do spotkania z dnia 24 czerwca TU

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego "Folia Turistica" (56-2021), wydawanego na WTiR naszej Uczelni. Jest to numer tematyczny pt. "Approaches and Methods in Tourism Research", wydany w języku angielskim. Jest on dostępny na stronach internetowych naszego czasopisma: http://www.folia-turistica.pl/ oraz https://foliaturistica.pl/.

W czasopiśmie "Tourism Recreation Research" ukazał się artykuł, którego współautorem jest prof dr hab. Zygmunt Kruczek. Opracowanie podejmuje temat postaw interesariuszy wobec narzędzi równoważenia turystyki w Krakowie.

 

Ukazał się jubileuszowy numer Studies in Sport Humanities (28/2020). W numerze opublikowano artykuł Marii Zowisło (Instytut Turystyki) The Idea of Sport Agon as a Metaphor of Human Life in Thomas Hobbes' Mechanistic Philosophy of Motion.

 

Studies in Sport Humanities (w pierwotnej wersji Studia Humanistyczne) jest periodykiem naukowym wydawanym przez AWF w Krakowie od roku 2000. Został on powołany do istnienia przez Profesora Janusza Zdebskiego i od tamtego czasu stanowi forum interdyscyplinarnej wymiany myśli oraz badań nad humanistycznymi i społecznymi aspektami kultury fizycznej. Maria Zowisło jest członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma i kierownikiem działu Filozofia kultury fizycznej (od 2008 roku). W latach 2009-2010 pełniła funkcję redaktora naczelnego, wprowadzając Studia Humanistyczne na ministerialną listę czasopism punktowanych. Była redaktorem wiodącym numerów 8/2008, 10/2010 oraz 25/2019.

Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Szkół Wyższych 2021, organizowanym przez czasopismo  "Wiadomości Turystyczne", na najlepsze uczelnie kształcące kadry dla turystyki, w grupie uczelni o profilu mieszanym (praktycznym i akademickim) Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków ponownie zajął pierwsze miejsce!

Pełny tekst Raportu: Ranking Szkół Wyższych 2021 - Wiadomości Turystyczne

Zapraszamy do lektury artykułu, którego współautorami są pracownicy WTiR - dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF oraz dr Katarzyna Gmyrek. Publikacja ukazała się w najnowszym numerze międzynarodowego czasopisma "Forests".

Tekst artykułu: https://wtir.awf.krakow.pl/attachments/article/659/forests-12-00423-1.pdf 

      

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login