Z przyjemnością informujemy, że niedawno ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego „Folia Turistica”, wydawanego na WTiR naszej Uczelni. Jest to numer tematyczny pt. „Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security”, przygotowany pod redakcją dra Piotra Cybuli. Wśród artykułów opublikowanych w tym numerze znajduje się m.in. artykuł dra Krzysztofa Sondla poruszający kwestie prawne dotyczące polskiego modelu bezpieczeństwa turystyki dzieci i młodzieży.

Numer jest dostępny na stronach internetowych czasopisma: http://www.folia-turistica.pl
oraz
https://foliaturistica.pl

 

Na łamach czasopisma "Tourism Today" ukazał się artykuł na temat postrzegania przez turystów elementów roślinnych w wystroju obiektów sakralnych Krakowa. Artykuł został przygotowany przez prof. Pawła Różyckiego i prof. Kingę Kostrakiewicz-Gierałt.


Pełny tekst artykułu:
https://tourismtodayjournal.com/wp-content/uploads/2022/01/TOURISM-TODAY-20.pdf

 

Na łamach czasopisma "Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events" (100 pkt MEiN, IF 2,179), ukazał się artykuł, o źródłach konfliktów interesariuszy turystyki w miastach historycznych, oparty o badania przeprowadzone w Krakowie. Artykuł ten, afilowany jest przez naszych pracowników - prof. Zygmunta Kruczka i mgr Leszka Mazanka.

      

pełny tekst artykułu: 
Sources of conflict among tourism stakeholders in historical cities    

 

 

     Z przyjemnością informujemy, że w pierwszych dniach stycznia 2022 r., nakładem Wydawnictwa AWF w Krakowie ukazała się monografia pt. Rynek usług kosmetycznych: uwarunkowania, funkcjonowanie, perspektywy rozwoju. Studium analityczne na przykładzie Krakowa oraz wybranych miejscowości w Małopolsce (red. W. Alejziak, W. Pilch, B. Szczechowicz; Kraków 2021, ISBN 978-83-62891-66-5, ss. 668).

Powstała ona jako rezultat wspólnych badań prowadzonych w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przez pracowników Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania (Wydział Turystyki i Rekreacji) oraz Wydziału Rehabilitacji Ruchowej.

Monografia jest dostępna w wersji elektronicznej w Repozytorium AWF w Krakowie:                                http://repozytorium.awf.krakow.pl/handle/20.500.12053/1007

Czytaj więcej...

 

   
Szanowni Państwo,
Jako Guest Editor zapraszam do składania artykułów do specjalnego numeru czasopisma SUSTAINABILITY (100 pkt MEiN, 3.251 IF) na bardzo aktualny temat "Current Trends in Tourism under COVID-19 and Future Implications".
 
Turystyka w czasie pandemii ze względu na restrykcje podróżowania przechodzi największy w historii kryzys.  Restart turystyki po pandemii niesie nadzieje na jej zrównoważenie, to doskonałe temat do badań i publikacji ich wyników. Redakcja zapewnia szybki proces publikowania artykułów.
                                                                                                Zygmunt Kruczek 
   

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login