Nakładem PWN ukazał się podręcznik pt. „Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej”, przygotowany pod redakcją naukową dra Bartosza Szczechowicza. Zespół autorów tworzą pracownicy Zakładu Ekonomii i Zarządzania funkcjonującego w strukturze Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie (prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak, dr Małgorzata Kryczka, mgr Paweł Stelmach, dr Bartosz Szczechowicz, mgr Witold Zych), a także nauczyciele reprezentujący UE w Krakowie, UE w Poznaniu, UE w Katowicach, UJ oraz AWF w Katowicach.

Informacje nt. podręcznika dostępne są na stronie: https://ksiegarnia.pwn.pl/Ekonomia-z-elementami-opisu-gospodarki-turystycznej-i-rekreacyjnej,742050114,p.html.

 

(T.W.)

Pod koniec marca tego wyjątkowo obfitego w śnieg roku 2018 (oczywiście patrząc na warunki lat ubiegłych) odbyło się w Pięciu Stawach Polskich szkolenie narciarskie poprowadzone przez niżej podpisanego. Szkoliła się sama elita, po prostu śmietanka naszej znakomitej Alma Mater Uczelni a zarazem jej znakomitego syna, Wydziału Turystyki i Rekreacyji – znana i lubiana Turystyka Przygodowa.

Czytaj więcej...

Pracownicy i studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przez dwa dni walczyli w zawodach o Puchar Rektora w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Zmagania miały miejsce w Witowie. Pracowników Wydziału Turystyki i Rekreacji godnie reprezentowała dr Katarzyna Gmyrek-Gołąb, która aż dwukrotnie stawała na podium zdobywając srebrne medale (narciarstwo-slalom gigant i snowboard - slalom gigant). Pani doktor i innym uczestnikom serdecznie gratulujemy!  (IK)

Fot. Archiwum AWF

 

Studenci trzeciego roku specjalności hotelarstwo uczestniczyli w ćwiczeniach terenowych, które odbywały się pod kierunkiem dr Izabeli Kapery, dr. hab. prof. nadzw. Ryszarda Winiarskiego oraz dr. Pawła Różyckiego. Ponad 40 osób ze studiów niestacjonarnych i stacjonarnych  zgłębiało tajniki hotelarstwa okrętowego w trakcie rejsu do Sztokholmu oraz wizytowało wybrane hotele w stolicy Szwecji. Zanim zamieścimy prezentację z tego wydarzenia już teraz pragniemy serdecznie podziękować za miłe i profesjonalne przyjęcie:
- Pani Dorocie Piotrowskiej - Kalinowskiej - Kierownik Działu Sprzedaży Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.
- Kapitanowi i załodze M/F "Wawel",
- pracownikom  Quality Hotel Friends, Stockholm BY NORDIC CHOICE, 
- pracownikom Langholmen & Restaurant AB Stockholm.

(IK)

Fot. Ryszard Winiarski

 

Dla zainteresowanych publikacją w punktowanym czasopiśmie:

Marcowy numer czasopisma „Sustainability (1,78 IF), będzie poświęcony turystyce w regionach polarnych i górskich.

Artykuł prof. Zygmunta Kruczka  i współautorów o  możliwościach wykorzystania teorii cyklu R.W. Butlera  do określenia granic rozwoju turystyki w regionie Antarktyce, przeznaczony do tego numeru,  został już zamieszczony na stronie czasopisma w formule Open Acess. (KGG) http://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/89

Szczegóły: http://www.mdpi.com/journal/sustainability

 

okładka

(KGG)
Opublikowana została nowa książka o tematyce turystycznej, pod redakcją dr Piotra Cybuli.
 
...Zawarte w niniejszej publikacji artykuły odnoszą się do niektórych zagadnień w obszarze prawnych aspektów turystyki dzieci i młodzieży. Pomysł jej przygotowania wynikał z dostrzeżenia, iż mimo ogromnego znaczenia tej materii, w literaturze poświęca się jej stosunkowo mało uwagi, a publikacje nierzadko ograniczają się niemalże do przywołania obowiązujących przepisów. Z drugiej strony wiele osób, zarówno teoretyków, jak i praktyków, poszukuje odpowiedzi na nurtujące ich w tym zakresie pytania... (str.7)