Zainteresowania naukowe:

Zachowania konsumentów produktów turystycznych i rekreacyjnych

Media społecznościowe jako źródła informacji turystycznej

Aktywność turystyczna i rekreacyjna człowieka

Formy turystyki i rekreacji

                              Metodyka treningu rekreacyjnego

                              Obsługa klienta w rekreacji i turystyce

                           

 

Udział w projektach:

  • uczestnictwo w projektach MNiSW „Mistrzowie Dydaktyki” z zakresu nowoczesnych metod dydaktycznych (od lutego 2019) oraz z zakresu wdrożenia modelu tutoringu do praktyki uczelnianej (od października 2020)
  • zagraniczna wizyta studyjna w ramach projektu „Mistrzowie Dydaktyki” (Belgia – Gandawa, luty 2020)

 

Dodatkowe uprawnienia:

  • instruktor rekreacji ruchowej: specjalności tenis ziemny i nordic walking,
  • patent żeglarza jachtowego,
  • kurs pilota wycieczek zagranicznych.

 

Inne:

2012 - wyróżnienie w konkursie "Gazety" i Raiffeisen Banku Polska "Pomysł na biznes". 

 

Publikacje:

Bielański, M., Korbiel, K., Taczanowska, K., Pardo-Ibañez, A., & González, L.-M. (2022). How tourism research integrates environmental issues? A keyword network analysis. Journal of Outdoor Recreation and Tourism, 37, 100503. https://doi.org/10.1016/j.jort.2022.100503

Różycki, P., & Korbiel, K. (2022). The theoretical concept of tourist typology in the interdisciplinary structure of tourism. Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 5(3), 141–157. https://doi.org/10.16926/sit.2022.03.07 

Korbiel K. (2022) Idea obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami [w:] Turystyka społeczna a jakość życia : przewodnik dobrych praktyk : monografia naukowa / pod redakcją Pawła Różyckiego. - Kraków : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK. Oficyna Wydawnicza "Wierchy", 2022. - S. 127-144

Korbiel, K. (2021a). Turystyka społeczna w badaniach naukowych. [w:] Turystyka społeczna w Polsce.

Korbiel, K. (2021b). Turystyka szkolna klas IV–VIII w opinii nauczycieli –bariery i korzyści. [w:] Turystyka społeczna w Polsce.

Korbiel, K. (2021). The use of Facebook in marketing communication by local tourist organizations in Poland. Turyzm/Tourism, 31(2), 25–37. https://doi.org/10.18778/0867-5856.31.2.02

Korbiel, K. (2018). Grupy na Facebooku jako źródło informacji turystycznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wroc\lawiu, 535, 81–89. https://doi.org/10.15611/pn.2018.535.07

Korbiel, K. (2016). MANIFESTATIONS OF SOCIAL IMITATIVE BEHAVIOUR AMONG PARTICIPANTS OF TRAVEL DISCUSSION FORUM. Folia Turistica.

Korbiel K., Jakosz I. (2009) „Samotne wędrówki – czy warto je podejmować?”, [w:] Dąbrowski A., Rowiński R. Wychowawcze wartości turystyki i rekreacji, Warszawa.Korbiel K., Winiarski R. (2007) „The role of opinion leaders in the travel decision-making process” – referat wygłoszony w czasie 5th Bi-Annual Symposium of the International Society of Culture, Tourism, and Hospitality Research, Charleston, USA.

Korbiel K., Klos – Gomulec A. (2006) „Źródła motywacji turystycznej w filozofii H. Bergsona i G. Marcela”, Folia Turistica nr 16.

Korbiel K. (2006) „Naśladownictwo społeczne jako determinanta decyzji konsumentów usług tury­stycznych” [w:] Krupa J. i Biliński J. (red.), Turystyka w badaniach naukowych, Prace Przy­rodnicze i Humanistyczne, WSIZ Rzeszów.

Jakosz I., Korbiel K., (2006) „Rola internetowych form marketingu szeptanego w turystyce”, [w:] S.  Wodejko (red.) Gospodarka turystyczna a grupy interesu, SGH, Warszawa.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login