Problematyka badawcza:

 • model wypoczynku Polaków,
 • odpowiedzialność branży turystycznej,
 • projektowanie produktu turystycznego,
 • psychologiczne aspekty podróży,
 • badanie opinii turystów na temat: organizatorów podróży, miejsc recepcji ruchu turystycznego i kadry bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego.

Seminarium:

 1. Rozwój gospodarczy poprzez Turystykę - Projekty międzyregionalne, turystyka i miasta partnerskie.
 2. Polityka i rozwój zrównoważony w turystyce europejskiej.

Publikacje:

PUBLIKACJA TYTUŁ (red) ISBN

 

 1. Autorzy: Zygmunt Kruczek, Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Turystyka w regionie małopolskim w czasie pandemii COVID-19 [Dokument elektroniczny] / Źródło: Studia Periegetica. - T. 37, nr 1 (2022), s. 107-129
  URL: https://studia-periegetica.com/resources/html/article/details?id=230388
 2. Autorzy: Leszek Mazanek, Krzysztof Borkowski, Zygmunt Kruczek.
  Tytuł: Ocena usług turystycznych w Krakowie w świetle badań sondażowych prowadzonych w latach 2010-2020 = Assessment of tourist services in Krakow in the light of surveys conducted in 2010-2020 / Źródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - Vol. 35, nr 4 (2021), s. 128-144
  URL: https://zn.wste.edu.pl/zeszyty_naukowe/8481BORKOWSKI.pdf
 3. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Enklawy obszarowe w formie parków tematycznych jako istotny element strategii aktywnej ochrony faktycznej przestrzeni parków narodowych (case study: "Brama w Gorce") = Terrain enclaves in the form of theme parks as an essential element of the active strategy for the real protection of the areas of national parks (case study: Brama w Gorce) / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Parki narodowe i otoczenie społeczno-gospodarcze. Skazani na dialog : monografia naukowa / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2019. - S. 219-247 : 15 tab.
 4. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Triangulacja subiektywnych odczuć osób wypoczywających w Krakowie w aspekcie poczucia bezpieczeństwa osobistego podczas rekreacyjnego pobytu w destynacji : badania diagnostyczne 2008-2018 / Krzysztof Paweł Borkowski
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2019
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/triangulacja-subiektywnych-odczuc-osob-wypoczywajacych-w-krakowie.pdf
 5. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Podsektor hotelarstwa [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek
  Źródło: Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki / redakcja naukowa Tadeusz Burzyński. - Kraków : Komitet wydawniczy Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., 2019. - S. 68-88 : 5 ryc., 8 tab.
  URL: https://ssl-kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/projekty/Documents/Raport%20PARP-ITK-stan%2008-10-2019.pdf
 6. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2017 roku : monografia. T. 1 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/raport-brt-17_tom_1.pdf
 7. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Identyfikacja segmentu turystyki religijnej na podstawie analizy danych z badań ankietowych ruchu turystycznego w latach 2008-2017 w Krakowie / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej i Anny Góral. - Kraków : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, 2018. - S. 51-69 : 5 tab.
  URL: http://www.sgpm.krakow.pl/aaksiazki/pdf/2018-12-22-fenomen.pdf
 8. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2018 roku : monografia. T. 4, Analiza porównawcza ruchu turystycznego w Krakowie w pierwszym kwartale 2018 roku na podstawie danych GUS i badań ankietowych w relacji do danych rocznych z lat 2014-2017 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/brtkrk-i_kwartal_2018_kb_628.pdf
 9. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Ruch Turystyczny w Krakowie w 2018 roku : analiza porównawcza ruchu turystycznego w Krakowie w pierwszym kwartale 2018 roku na podstawie danych GUS i badań ankietowych w relacji do danych rocznych z lat 2014-2017 : infografika. nr 5/2018 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Grabińska Ewa
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/raport-brt-posezon-compressed.pdf
 10. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Lucyna Rotter, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska, Bożena Alejziak.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Małopolsce w 2018 roku : podstawowe wyniki analizy danych ankietowych charakteryzujących ruch turystyczny w Małopolsce w roku 2018. T. 2, Synteza nr 8/2018 : badanie ruchu turystycznego w Małopolsce 2018 / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2018
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/raport_brt_umwm_2018_synteza.pdf
 11. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Katarzyna Gądek, Piotr Laskowski, Tomasz Gromala, Jacek Pietruszka, Marek Szczepanek.
  Tytuł: Debata 2018. Mocne i słabe strony turystyki pielgrzymkowej, perspektywy rozwoju w Krakowie i Małopolsce / w dyskusji uczestniczyli: Krzysztof Borkowski, Katarzyna Gądek, Piotr Laskowski, Tomasz Gromala, Jacek Pietruszka, Marek Szczepanek
  Źródło: Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce / pod red. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej i Anny Góral. - Kraków : Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, 2018. - S. 22-30
  URL: http://www.sgpm.krakow.pl/aaksiazki/pdf/2018-12-22-fenomen.pdf
 12. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Ewa Grabińska.
  Tytuł: The significance of Genius loci in tourism (on the example of Krakow in the years 2012-2016) [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Ewa Grabińska
  Źródło: Aktualni problemy cestovniho ruchu "Cestovni ruch jako krizovatka poznatku" : recenzovany sbornik z mezinarodni konference, Jihlava 22. - 23. unora 2017 = Topical Issues of Tourism "Tourism as a crossroads of knowledge" : peer-reviewed conference proceedings of the International Conference, City of Jihlava (Czech Republic), 22th and 23th of February 2017 / ed. Stanislava Pachrova, Ivica Linderova, Martina Dolezalova. - Jihlava : Vysoka skola polytechnicka Jihlava, 2017. - S. 29-39 : 1 tab., 4 wykr.
  URL: https://www.researchgate.net/profile/Tomasz_Studzieniecki/publication/321949306_THE_ROLE_OF_FERRY_TRANSPORT_SERVICES_IN_THE_TOURIST_INTEGRATION_OF_THE_BALTIC_SEA_REGION/links/5a3a9f1aaca272563a7f769e/THE-ROLE-OF-FERRY-TRANSPORT-SERVICES-IN-THE-TOURIST-INTEGRATION-OF-THE-BALTIC-SEA-REGION.pdf
 13. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Assessment of safety and security levels of a tourist destination from the perspective of World Youth Day 2016 / Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska
  Źródło: Kulturowe, społeczne, prawne i etyczne aspekty zarządzania gospodarką i biznesem = Cultural, social, legal and ethical aspects of management and economics / redakcja naukowa Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. - Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - S. 195-205 : 4 ryc., 4 tab.
 14. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Antoni Jackowski, Maciej Ostrowski, Renata Seweryn, Roman Bogacz, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Marek Łabaj, Bożena Alejziak, Ewa Grabińska, Franciszek Mróz, Jadwiga Sobczuk, Justyna Liro, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : ruch turystyczny w Krakowie 2016 : monografia / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Antoni Jackowski, Maciej Ostrowski, Renata Seweryn, Roman Bogacz, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Marek Łabaj, Bożena Alejziak, Ewa Grabińska, Franciszek Mróz, Jadwiga Sobczuk, Justyna Liro, Leszek Mazanek
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017

  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/uczestnicy-swiatowych-dni-mlodziezy-2016.pdf
 15. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Ruch Turystyczny w Krakowie w 2017 roku : infografika. nr 3/2017 / Krzysztof Borkowski,Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/raport_brt2017_internet.pdf
 16. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2016 roku : monografia / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania-ruchu-turystycznego-w-krakowie-2016.pdf
 17. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Ruch turystyczny a ekologia - zagrożenia cywilizacyjne a turystyka - metodologia badania zjawiska / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Strategia rozvitku turizmu u XXI stolitti u konteksti stalogo rozvitku : miznarodna naukovo-prakticna konferencia, 31 berezna 2016 roku = Strategy of tourism development in XXI century in the context of sustainable development : International Scientific and Practical Conference, 31 March 2016 : zbirnik materialiv Miznarodnoj naukovo-prakticnoj konferencii / Ministerstvo osviti i nauki Ukraini, L'vivs'kij institut ekonomiki i turizmu. - L'viv : LIET, 2016. - S. 17-27 : 3 ryc.
 18. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska, Renata Seweryn.
  Tytuł: Implementation of Tourist Mobility Research model in an integrated study of tourist traffic in Polish metropolitan cities [Dokument elektroniczny] / Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska, Renata Seweryn
  Źródło: Aktualni problemy cestovniho ruchu "Mistni bohatstvi a cestovni ruch" : recenzovany sbornik z mezinarodni konference, Jihlava 24. - 25. unora 2016 = Topical Issues of Tourism "Local heritage and tourism" : peer-reviewed conference proceedings of the International Conference, City of Jihlava (Czech Republic), 24th and 25th of February 2016 / ed. Stanislava Pachrova, Martina Dolezalova. - Jihlava : Vysoka skola polytechnicka Jihlava, 2016. - S. 41-50 : 1 ryc.
  URL: http://www.vspj.cz/soubory/download/id49
 19. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Jakub Borkowski.
  Tytuł: Couchsurfing - the nature and study of the phenomenon / Krzysztof Borkowski, Jakub Borkowski
  Źródło: Contemporary science : the theory and practice / ed. Grzegorz Sroślak. - Kraków ; Będzin : "AMR", 2016. - S. 31-43 : 3 ryc., 6 tab.
 20. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Attractions that mitigate tourists' exploration of the Kasprowy Wierch area / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Ecological footprint in Central Europe : multiauthorial monograph / sc. ed. Marek Łabaj, Jadwiga Sobczuk ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - Sucha Beskidzka : The University College of Tourism and Ecology Press, 2016. - S. 136-150 : 8 ryc., 4 tab.
 21. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Attractions that mitigate tourists' exploration of the Kasprowy Wierch area / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Ecological footprint in Central Europe and the USA. The state of research, forecasts, recommendations : postconference materials / sc. ed. Marek Łabaj, Jadwiga Sobczuk ; Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - Sucha Beskidzka : The University College of Tourism and Ecology, 2016. - S. 86-92 : 4 tab.
  ISBN: 978-83-947044-9-0
 22. Autorzy: Maciej Abram, Daria Szydlowska, Krzysztof Borkowski, Bartłomiej Walas.
  Tytuł: Factors affecting the process of customer service / Maciej Abram, Daria Szydlowska, Krzysztof Borkowski, Bartłomiej Walas
  Źródło: Geograficke Informacie = Geographical Information. - R. 20, c. 2 (2016), s. 377--387
  http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2016_20_2/abram,%20szydlowska,%20borkowski,%20walas.pdf
 23. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Tomasz Pasierbek.
  Tytuł: Indicators for sustainable development of tourism in the Carpathians. Annex 2 / Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, Tomasz Pasierbek
  Źródło: Second Draft : a common set of indicators measuring the positive and negative impacts caused by tourism in the Carpathians. - Bonn : Ecological Tourism in Europe, E. T. E., 2016. - S. 26-44 : 1 tab.
 24. Autorzy: Ewa Grabińska, Krzysztof Borkowski, Paweł Mierniczak.
  Tytuł: The Wooden Architecture Route as a brand product of cultural tourism of the Lesser Poland / Ewa Grabińska, Krzysztof Borkowski, Paweł Mierniczak
  Źródło: Cultural tourism as a branded tourism product of cities, towns and regions : cultural tourism products in Poland / editors Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak, Marta Drozdowska ; University of Business in Wroclaw. - Wrocław : Wyższa Szkoła Handlowa, 2016. - S. 61-72 : 1 ryc., 1 tab.
 25. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo w Krakowie w ocenie turystów i koncepcja systemowego rozwiązania problemu / Borkowski Krzysztof Paweł
  Źródło: European Integration and International Safety of Tourism : International Scientific and Practical Conference, Lviv 22 April 2015 = Evropejs'ka integracia ta miznarodna bezpeka turizmu : miznarodna naukovo-prakticna konferencia, L'viv 22 kvitna 2015 roku / Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Institute of Economy and Tourism. - Lviv : LIET, 2015. - S. 19-38
 26. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Grzegorz Ramza.
  Tytuł: Ekonometria i impresja / rozmowa z Krzysztofem Borkowskim / rozm. Grzegorz Ramza
  Źródło: Polski Traker Bus. - 2015, nr 3, s. 5--7
 27. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015
  Opis fizyczny: 270 s. : il.
  Uwagi: Badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2015.pdf
 28. Autorzy: Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Metodologia badań / Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski
  Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - S. 5-8

  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2015.pdf
 29. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Charakterystyka osób przyjeżdżających do Krakowa / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - S. 54-74
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2015.pdf
 30. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Analiza informacji dotyczących pobytu w Krakowie / Krzysztof Borkowski, Ewa Grabińska
  Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - S. 75-95
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2015.pdf
 31. Autorzy: Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Metody szacowania efektów finansowych wzrostu poczucia bezpieczeństwa turystów = Methods of estimating the financial effects resulting from the increase in tourists' sense of security / Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski
  Źródło: Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. - T. 8, nr 2 (2015), s. 70--101
 32. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Główne wnioski końcowe z badań ruchu turystycznego w Krakowie w 2015 r. / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Ewa Grabińska
  Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - S. 142-164
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2015.pdf
 33. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Prognoza na lata 2015-2017 dla ruchu turystycznego w Krakowie / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Ruch turystyczny w Krakowie w 2015 roku : monografia / red. nauk. Krzysztof Borkowski. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2015. - S. 176-184 : 6 ryc., 4 tab.
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2015.pdf
 34. Autorzy: Grzegorz Sroślak, Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Den'gi v sovremennoj finansovoj sisteme: teoretiko-metodologiceskie osnovania analiza voprosa = Money in the contemporary financial system: theoretical and methodological basis of the analysis of the problem / Grzegorz Sroślak, Krzysztof Borkowski
  Źródło: Contemporary science : methodology / [ed. Grzegorz Sroślak]. - Kraków ; Będzin : "AMR", 2015. - S. 129-139
 35. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Bezpieczeństwo socjalne turystów kwestią społeczną / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Folia Turistica. - 2014, nr 32, s. 297--313
 36. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie - rok 2014 : monografia / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek, Ewa Grabińska
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2014
  Opis fizyczny: 359 s. : il.
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2014.pdf
 37. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński.
  Tytuł: V'iznij turizm u Krakiv z Ukraini v 2003 - 2011 rokah (naris rezul'tativ doslidzen') / Ksnistof Borkovs'ki, Tadeus Grabins'ki
  Źródło: Strategia Rozvitku Ukraini. - 2013, no. 2, s. 24--34
 38. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku : raport końcowy (opracowanie autorskie) / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2013
  Opis fizyczny: 207 s. : il.
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2013.pdf
 39. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Borkowskiego
  Adres wydawniczy: Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012
  Opis fizyczny: 91, 85 s. : il. ; 30 cm
 40. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Metoda badań / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Borkowskiego. - Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012. - S. 5-10 : 3 tab.
  ISBN: 978-83-926999-9-6
 41. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Jadwiga Sobczuk.
  Tytuł: Charakterystyka respondentów - turystów podróżujących po wybranych regionach / Krzysztof Borkowski, Jadwiga Sobczuk
  Źródło: Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Borkowskiego. - Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012. - S. 40-48 : 1 ryc., 17 tab.
 42. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Opinie turystów. Ocena poszczególnych elementów produktu turystycznego typu "obszar" w opinii odwiedzających badaną destynację i jej mieszkańców / Krzysztof Borkowski
  Źródło: Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Borkowskiego. - Sucha Beskidzka : Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, 2012. - S. 49-62 : 1 ryc., 22 tab.
 43. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku : raport końcowy (oprac. autorskie) / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2012
 44. Autorzy: Marek Łabaj, Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Monitoring of tourism in the Babia Góra National Park and the Podbabiogórskie communes = A turismus ellenorzese a Babia Góra Nemzeti Parkban es a Podbabiogórskie communes / Marek Łabaj, Krzysztof Borkowski
  Źródło: Economica. - 2012, nr 2, s. 192--202
 45. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Obsługa imprez turystyki wyjazdowej / [Krzysztof Borkowski]
  Wydanie: Wyd. 11 zm.
  Źródło: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]. - Kraków : Proksenia, 2011. - S. 69-82 : 1 fot.
 46. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Magdalena Banaszkiewicz.
  Tytuł: Pilot a grupa / [Krzysztof Borkowski, Magdalena Banaszkiewicz]
  Wydanie: Wyd. 11 zm.
  Źródło: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]. - Kraków : Proksenia, 2011. - S. 137-160 : 2 fot.
 47. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn.
  Tytuł: Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn
  Źródło: Turystyka w Polsce w okresie kryzysu / [red. nauk. Alicja Gotowt-Jeziorska, Krzysztof Łopaciński] ; Polskie Stowarzyszenie Turystyki. - Warszawa : Polskie Stowarzyszenie Turystyki, 2011. - S. 93-115 : 3 ryc., 1 tab., 2 wykr.
 48. Autorzy: Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2011 roku : raport końcowy / Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2011
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2011.pdf
 49. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Obsługa imprez turystyki wyjazdowej / [Krzysztof Borkowski]
  Wydanie: Wyd. 10
  Źródło: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]. - Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA". - S. 67-79
 50. Autorzy: Krzysztof Borkowski.
  Tytuł: Pilot a grupa / [Krzysztof Borkowski]
  Wydanie: Wyd. 10
  Źródło: Kompendium pilota wycieczek : praca zbiorowa / pod red. Zygmunta Kruczka ; [aut. Wiesław Alejziak et al.]. - Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA". - S. 129-140
 51. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn.
  Tytuł: Metodologia zintegrowanych badań ruchu turystycznego w Polsce / Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn
  Źródło: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / [red. nauk. Ewa Dziedzic]. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2010. - S. 108-117 : 4 ryc.
  Seria/cykl: (Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej)
 52. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn.
  Tytuł: Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 / Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn
  Źródło: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych / [red. nauk. Ewa Dziedzic]. - Warszawa : Polska Organizacja Turystyczna, 2010. - S. 68-85 : 4 ryc.
  Seria/cykl: (Biblioteczka Polskiej Organizacji Turystycznej)
 53. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Jarosław Kucharski.
  Tytuł: Etyka pilota wycieczek / Krzysztof Borkowski, Jarosław Kucharski
  Źródło: Etyka przewodników turystycznych i pilotów wycieczek : [materiały z V Forum Pilotażu i Przewodnictwa] / pod red. Zygmunta Kruczka. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2010. - S. 35-50 : 2 fot., 1 ryc.
 54. Autorzy: Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku : raport końcowy / Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2010
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2010.pdf
 55. Autorzy: Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn.
  Tytuł: Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w m. Krakowie w latach 2006-2007 (na podstawie badań ankietowych) / Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska, Tadeusz Grabiński, Renata Seweryn
 56. Autorzy: Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek.
  Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku : raport końcowy / Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Renata Seweryn, Anna Wilkońska, Leszek Mazanek
  Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2009
  URL: http://www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2009.pdf
 1.  

  BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2009 Istota zintegrowanych badań ruchu turystycznego -  Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce latach  2003-2009. – Materiał złożony do druku w ramach konferencji nt.: Regionalne badania konsumentów usług turystycznych – Warszawa 24-25 XI 2009 MINISTERSTWO SPORTU i TURYSTYKI, POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYKI – POT WARSZAWA - LISTOPAD 2009  Do druku
 2. Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 BISZTYGA, ST, BORKOWSKI, K., DURMAŁA, M., WEDZICHA, E. Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej BORKOWSKI, K.,(red) WSTiE Sucha Beskidzka 2009 ISBN 978-3-926999-4-1
 3. BORKOWSKI, K., MAZANEK, L.,  Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie  KRUCZEK, Z.(red)., Proksenia, Kraków 2009 (ISBN 978-83-60789-11-7)
 4. BORKOWSKI, K., 2009 Badanie ruchu turystycznego jako narzędzie diagnostyki i aproksymacji zjawisk rynku turystycznego - Materiał na: konferencję ”PRACE BADAWCZE W TURYSTYCE” Turystyka polska wobec kryzysu gospodarczego. 21 .V. 2009 WARSZAWA – MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI, Materiał niepublikowany http://msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/927-Konferencja
 5. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2009- Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w mieście. Krakowie w latach 2006-2007 na podstawie badań ankietowych I Międzynarodowe Forum Turystyczne pod hasłem „Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów” Międzyzdroje, 28-30 maja 2009 Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Ekonomiczno -Turystyczna w Szczecinie http://www.mft.konferencja.org/page.php?id=2042 (w druku)
 6. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A.2009- Monitoring zjawisk turystycznych jako branżowe narzędzie diagnostyczne na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie w latach 2003 – 2009, Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem rezydenta Miasta Krakowa na temat „Turystyka w Polsce w okresie kryzysu”. 22-23 czerwca 2009 Polskie Stowarzyszenie Turystyki Warszawa 2009, www.turystyka-pst.pl (w druku)
 7. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., SEWERYN,  R.,  MAZANEK, L., WILKOŃSKA, A., 2008 Strategia marketingowa tzw. „Doliny Karpia” Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Kraków Uniwersytet Ekonomiczny Kraków 2008.
 8. http://www.dolinakarpia.net/dk_pl/o_projekcie.php
 9. BORKOWSKI, K., ŁABAJ, M., JORDANEK, Z., DUDOŃ, A., BORKOWSKI, J., 2008 BG10 Analiza istniejącej oferty turystycznej; charakterystyka segmentów rynku Babiej Góry. W projekcie GEF Babia Góra Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej - BG 10 Elaborating of sustainable tourism packages developed within the project "Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe" GEF – ETE – WSTiE 2008 , www.babiagora.eu
 10. BORKOWSKI, K., ŁABAJ, 2008 BG7 Monitoring ruchu turystycznego/działalności turystycznej i jego wpływu na przyrodę strefy centralnej i buforowej Rezerwatu Biosfery  w projekcie GEF Babia Góra Ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej poprzez rozsądny rozwój turystyki w rezerwatach biosfery Europy Środkowej i Wschodniej , BG 7 Monitoring of tourism activities and its impact on biodiversity of the buffer zone and the core area of the Biosphere Reserve Developed within the project "Conservation and Sustainable Use of Biodiversity through Sound Tourism Development in Biosphere Reserves in Central and Eastern Europe" " GEF – ETE – WSTiE 2008 , Krzysztof Borkowski, Marek Łabaj, www.babiagora.eu
 11. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Ruch turystyczny w Łodzi w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A. , Recenzja: Prof. dr hab. KOZIOŁ, L. http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 12. BORKOWSKI, K., (red.) GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A. , Recenzja: Prof. dr hab. KOZIOŁ, L. http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 13. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2008. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A. , Recenzja: Prof. dr hab. KOZIOŁ, L. http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 14. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2008 Analiza ruchu turystycznego i jego uwarunkowań w „Dolinie Karpia”, Uniwersytet Ekonomiczny i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Kraków – Zator 2008.
 15. BORKOWSKI, K., MIKOŁAJEWICZ, A., SREBRO, B, 2007 Karpacki szlak rowerowy w Małopolsce Sądecka Organizacja Turystyczna w Nowym Sączu,  Nowy Sącz 2007 (ISBN 978-83-917571-5-4) s 44
 16. BORKOWSKI, K., GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2006 Determinanty przyjazdowego ruchu turystycznego do Krakowa na podstawie badań w latach 2003 – 2004 Turystyka w badaniach naukowych prace ekonomiczne NOWAKOWSKA, A, PRZYDZIAŁ, M., -(red) Rzeszów, 2006. - , ISBN 83-87658-84-7 s.533-548
 17. BORKOWSKI, K 2006 „Customer Relationship Management – wykorzystanie do zbierania informacji i kształtowania relacji z klientami kulturowego produktu turystycznego”– Kraków 2006 – Konferencja: „Narzędzia internetowe a rozwój turystyki kulturowej. Nowe drogi współpracy Instytucji kultury z przrediębiorcami branży turystycznej” Muzeum Narodowe w Krakowie. Materiał niepublikowany
 18. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2006 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2006 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 19. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2006 Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2006. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 20. BORKOWSKI, K. 2005  
  Rozdział 3 - Obsługa Imprez Wyjazdowych
  Rozdział 4 – Pilot a grupa
  Kompendium pilota wycieczek – Podręcznik dla studentów– Proksenia Kraków 2001,2,3,4,5 -, KRUCZEK, Z., (red),  (ISBN 83-907659-8-5)
 21. BORKOWSKI, K. , BORKOWSKA, D., 2005 Cywilizacyjne uwarunkowania turystycznych form odnowy psychosomatycznej – ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE A TURYSTYKA, TURYSTYKA A UZDROWISKA  GOTOWT-JEZIORSKA, A., WYRZYKOWSKI. J,. (red) Polskie Stowarzyszenie Turystyki PST Warszawa 2005  (ISBN 83-93231-3-7) s 28-32
 22. BORKOWSKI, K 2005 Badania rynkowe i ich rola w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego. Sens i potrzeba badań rynku jako podstawa rozwoju  produktu turystycznego – Badanie rynku w turystyce wiejskiej Materiały szkoleniowe z zakresu Turystyki Wiejskiej – Warszawa  7-9.11.2005 / 16 10.2005. Ministerstwo Gospodarki i Pracy  Departament Turystyki – Nowy Sącz - Sądecka Organizacja Turystyczna, http://www.google.pl/search?hl=pl&q=14.%09Badania+rynkowe+i+ich+rola+w+tworzeniu+regionalnego+produktu+turystycznego.+Sens+i+potrzeba+bada%C5%84+rynku+jako+podstawa+rozwoju++produktu+turystycznego+&lr=lang_de|lang_pl&btnG=Szukaj+w+Google
 23. BORKOWSKI, K., i inni  2005 Strategia Zrównoważonego rozwoju turystyki w gminach na historycznej trasie linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz na lata 2006-2013” –  Warszawa – Chabówka - Nowy Sącz 2005, WSTiE, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki Krzysztof Borkowski – (koordynator projektu), Marek Łabaj – (kierownik zespołu),  Piotr Dąbrowski, Rafał Noskowicz, Wojciech Wasilewski http://www.senat.gov.pl/k6/dok/diar/30/3006.htm,
 24. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,   MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2005 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2005 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2005. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 25. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, GUT MOSTOWY, A.,   T., MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2005 Ruch turystyczny w Krakowie w 2005 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2005. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 26. BORKOWSKI, K. SREBRO. B.,  2004,5,6 Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych w celu kształtowania oferty turystycznej regionu, gminy Materiały szkoleniowe z zakresu Turystyki Wiejskiej – Warszawa 15-17.11.2004, 20-22.11.2004, 7-9.11.2005, 23-25.11.2006. Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 27. BORKOWSKI, K., MAZANEK, L., 2004 „Rola i zadania samorządu terytorialnego w tworzeniu regionalnego produktu turystycznego” - Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej – Materiały konferencyjne GAŁECKI, R., (red) MWSHP Łowicz 2004
 28. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2004 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2004 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2004. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 29. BORKOWSKI, K., (red.)  GRABIŃSKI, T., GUT MOSTOWY, A.,  MAZANEK, L., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2004 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2004. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 30. BORKOWSKI, K. 2003 „Regionalny produkt turystyczny w Unii Europejskiej” - „Efekty regionalne przystąpienia Polski do Unii Europejskiej”  Starostwo powiatowe Bochnia 2003 Materiały z Konferencji będącej częścią projektu „Powiat Bocheński w Unii Europejskiej”, Bochnia, 4 czerwca 2003, (ISBN  83-912994-1-1) s. 59-70
 31. BORKOWSKI, K., FORNAGEL, M. 2003 „Integracyjne funkcje turystyki na przykładzie trójnarodowej wymiany młodzieżowej w ramach „trójkąta weimarskiego”. - Publikacja zwarta „Turystyka czynnikiem integracji międzynarodowej” WSIiZ Rzeszów 2003 BILIŃSKI, J., SAWARYN, D,  (red)   (ISBN 83-87658-44-8) s 53-73
 32. BORKOWSKI, K. i inni 2003 „Integracja krajowej branży turystycznej w oparciu o technologie internetowe w obliczu akcesji Polski do Unii Europejskiej” - Publikacja zwarta „Konsument na rynku turystycznym w warunkach członkostwa Polski unii Europejskiej” Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa GWSH Katowice 2003 - 219 s. : il. ; 21 cm . – (ISBN 83-88402-67-6) s 189-201 inni: Krzysztof Habowski, Przemysław Rusiecki
 33. BORKOWSKI, K., (red.)  GUT MOSTOWY, A., GRZYWA, M., MAZANEK, L., POCIECHA, M., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2003 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2003. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  2003
  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 34. BORKOWSKI, K., (red.)  GUT MOSTOWY, A., GRZYWA, M., MAZANEK, L., POCIECHA, M., SEWERYN, R., WILKOŃSKA, A. 2003 Ruch turystyczny w Małopolsce w 2003 r. Raport końcowy, Wyd. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2003. Recenzja: Prof. dr hab. NOWAKOWSKA, A.  2003
  http://www.mot.krakow.pl/index,a,b,c,16.html
 35. BORKOWSKI, K. 2001 Rozdziały w książce
  3.1. Uwagi ogólne o potrzebach i motywach turystów oraz różnych obowiązkach pilota
  3.2. Projektowanie imprez turystycznych
  3.3. Cechy grupy turystycznej
  9.0. Zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych
  Pilotaż wycieczek zagranicznych KRUCZEK, Z., (red)  Proksenia Kraków wydania I-VII, Kraków 1996-2001 (ISBN 83-907659-4-2)
 36. BORKOWSKI, K. 2001 Adaptation von Industrieobjekten für den Tourismusbedarf in der Region Krakau (PL) BAUMGARTNER, C., BIEDENKAPP, A., (red.) Landschaft aus Menschenhand Die Touristische Nutzung von (Industrie) Kulturräumen. Dokumentation des Symposium am 10. Reisepavillon, 14.-15.01.2000. Hannover Congress Centrum Profil Verlag, Stattreisen Hannover, HTF, Vien  München (ISBN 3-89019-468-0) s 109-116
 37. BORKOWSKI, K. 2001 Adaptacja obiektów przemysłowych dla potrzeb turystyki na przykładzie regionu krakowskiego. Publikacja zwarta  „MARKETING A CESTOVNĪ RUCH („Marketing and tourism”) Ostrava 2000  Uniwersytet techniczny – Fakultet Ekonomiczny w Ostravie – 2000 Vysoka skola banska – Technicka univerziya Ostarava – Ekonomicka fakulta, Ostravska univerzita – Prirodovedecka fakulta – Slezecka univerzita – Obchodne-podnikatelska fakulta. Sbornik referatu z miezinrodni vedecke koference  Doc. RNDr. Arnost Wahla. CSc, Doc. ing. Vavlav Lednicky, CSc., (red) - Ostrava zari 2000 (ISBN 80-7048-021-1) s 17-21
 38. BORKOWSKI, K.  2001 Zintegrowany system nauczania w szkołach o profilu turystycznym.  Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji (materiały pokonferencyjne) Anna Nowakowska  (red)  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Zeszyty Naukowe Nr 81 Jubileuszowa konferencja naukowo-dydaktyczna  Kraków  - Sucha Beskidzka (PL ISSN 0239-4839) s 159-163
 39. BORKOWSKI, K.  2000 Wpływ jakości świadczonych usług turystycznych na wizerunek krakowskich biur podróży . (Mechanizm sprzężenia zwrotnego w procesie rozpowszechniania wizerunku firmy i destynacji turystycznej) AE Kraków 2000
 40. BORKOWSKI, K. 2000 „Industrielle Vergangenheit mit touristischer Zukunft” –  INTEGRA Zeitschrift des  Instituts für Integrativen Tourismus und Freizeitforschung Wien – Zürich Kongress in Hannover 2000, Publikacja zwarta. „Industrie Kultur und Tourismus” Hannover Ekspo-2000 Januar 2000 Kongress „ANDERS REISEN” Hannover 2000– Nummer - 1/00
 41. BORKOWSKI, K. 2000„Untersuchung der Beurteilung touristischer Leistungen durch Touristen, die Polen Besuchen. Das Bild der Qualittat und Art Ihrer Übermittlung” Filozoficka fakulta Presowskiej unverzity Instytut turizmu a hotelowego manazmentu Uniwersytet w Presovie – Słowacja – Publikacja zwarta. „Urbánne a krajinne štūdie NR 3” Urbánny vŷvoj na rozhrani milėnii. Renė Matlović  (red)  Prešov 2000 (ISBN 80-88885-80-9) s 355-365
 42. BORKOWSKI, K. 2000 Hotele Krakowa w Encyklopedia Krakowa –  Encyklopedia Krakowa, Wydawnictwo Naukowe  PWN Warszawa - Kraków 2000 (ISBN 83-01-13325-2)
 43. BORKOWSKI, K., MAZANEK, L. 2000 Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych z uwzględnieniem europejskich zasad obsługi klienta. –  Publikacja zwarta „ Prawno-ekonomiczne problemy turystyki w zakresie dostosowania prawa polskiego do obowiązującego w Unii Europejskiej w obszarze turystyki” – Materiały szkoleniowe dla nauczycieli turystyki - AWF Kraków 2000
 44. BORKOWSKI, K., Odpowiedzialność branży turystycznej za środowisko – Charakterystyka problemu wykorzystania dóbr wolnej ręki w tworzeniu produktu turystycznego.  Zrównoważony rozwój turystyki wiejskiej – idee, działania, efekty Materiały konferencyjne – suplement VI Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne Lubniewice 14-17 IX. 1998 Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie s 25-32 Recenzja prof. dr hab. Andrzej Piotr WIATRAK, prof. dr hab. Ryszard GAŁECKI
  Głos w dyskusji dodatkowo- s 48-49
 45. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M. Jakość usług turystycznych świadczonych przez krakowskie biura podróży w świetle opinii turystów,  Rozwój jakości usług w turystyce, Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1998 r.
 46. BORKOWSKI, K., MAZANEK, l., 1998 Biura podróży w Krakowie. Analiza porównawcza 1992,1993  Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym Anna Nowakowska  (red)  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Zeszyty Naukowe Nr 75 Konferencja poświęcona pamięci Profesora Romana Peretiatkowicza  Kraków – Sucha Beskidzka (PL ISSN 0239-4839) s 175-184
 47. BORKOWSKI, K. , PERETIATKOWICZ, R., 1996 – Wyjazd Indywidualny świadczeniowy, - Marża turystyczna i zasady jej pobierania za projektowanie imprez turystycznych (ekspertyza) Pilotaż wycieczek zagranicznych KRUCZEK, Z., (red) Proksenia Kraków wydanie II s 70-74 (ISBN 83-907659-4-2)
 48. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego województwa bielskiego z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 49. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Struktura obcokrajowców w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 50. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Sezonowość ruchu turystycznego w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 51. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Turystyczny profil miast w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 52. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Turystyczny profil gmin w województwie bielskim z uwzględnieniem bazy noclegowej Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 53. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Bielsko Białą  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 54. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Suchą Beskidzką  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 55. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Oświęcim  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 56. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Ustroń  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 57. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego województwa krakowskiego  z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 58. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających województwo krakowskie  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 59. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego w Krakowie z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 60. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Kraków  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 61. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Charakterystyka ruchu turystycznego województw nowosądeckiego  z uwzględnieniem bazy noclegowej w miastach i gminach. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 62. BORKOWSKI, K. , ABRAM, M., Badanie diagnostyczne opinii turystów odwiedzających Nowy Sącz  Instytut Turystyki Oddział w Krakowie  Kraków 1996
 63. BORKOWSKI, K. Badanie diagnostyczne opinii turystów – klientów biur podróży ZIMA „95/96 (informacja wstępna) Rynek Turystyczny – Pismo Biznesu turystycznego 15.VI.1996 Nr 12(53) ( ISSN 1230-2716) - s 10-11
 64. BORKOWSKI, K. 1995  Rozdziały w książce:
  Uwagi ogólne o potrzebach i motywach turystów oraz różnych obowiązkach pilota, Cechy i zasady funkcjonowania grupy turystycznej, zachowanie się pilota w sytuacjach awaryjnych. Pilotaż wycieczek zagranicznych – Podręcznik zalecany jako lektura w programach nauczania w Policealnych Studiach Zawodowych (dla specjalistów z obsługi ruchu turystycznego)  PUS „Mentor” Kraków wydania 1992,1993,1994,1995 (ISBN 83-902 193-1-X)
 65. BORKOWSKI, K. Problemy krakowskich biur podróży.  Rynek Turystyczny – Pismo Biznesu turystycznego XII.199 Wydanie specjalne –ITEMAC – HORECA MID EUROPE ) (ISSN 1230-2716 s 13)
 66. BORKOWSKI, K. 1992 Odpowiedzialność branży turystycznej za środowisko. Wybrane problemy funkcjonowania gospodarki turystycznej AWF – ŻOŁDAK, M., (red) Kraków 1992 s 67-80
 67. BORKOWSKI, K  Turystyka – Polityka – Perspektywy – Strategie Biuletyn informacyjny Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Nr 1(2) PST Warszawa – Kraków ALEJZIAK W (red) 04.1992 s 17
 68. BORKOWSKI, K. 1989 Cywilizacyjne zagrożenia zdrowia jako motyw uprawiania turystyki – Zarys problemu CPBP 08.06 II 6;5  ROCZNIK Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06  TURYSTYKA JAKO CZYNNIK ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO wyniki prac z lat 1986-1987 PRZECŁAWSKI, K., (red) Instytut Turystyki Warszawa 1986 s 328-345
 69. BORKOWSKI, K. Zorganizowana turystyka zbiorowa jako szansa kształtowania postaw ludzkich Wartości poznawcze i zdrowotne uczestnictwa w zbiorowych formach ruchu turystycznego  Seminarium naukowe pod patronatem Głównego Komitetu Turystyki – Instytut Organizacji i Obsługi Ruchu Turystycznego AWF – Kraków 06.03.1981 s 21-30
 70. BORKOWSKI, K., BISZTYGA. S., Materiały pomocnicze (poradnik) do prowadzenia zajęć z przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego w Policealnym Studium Zawodowym / Kraków: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zarząd Oddziału w Krakowie. Adres wydawniczy Kraków: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej. Zarząd Oddziału, KRAKÓW 1980. 66 s
 71. BORKOWSKI, K,.1976 Funkcje i rola pilota wycieczek zagranicznych, Analiza w świetle badań diagnostycznych istniejącej kadry Społeczne problemy czasu wolnego i turystyki. PRZECŁAWSKI, K., (red) Materiały seminarium naukowego Uniwersytet Warszawski 1997

Prace_badawcze_w_turystyce_Turystyka polska_wobec_kryzysu_gospodarczego_