Dr hab. Paweł Różycki prof. AWF - Dyrektor Instytutu Turystyki

 

Prowadzone zajęcia na Uczelni

Podstawy Turystyki

Trekking – organizacja wypraw

Trekking – wyprawy komercyjne

Obóz krajoznawczy

Wizyta studyjna w uzdrowiskach

Zainteresowania badawcze

Teoria turystyki

Turystyka kulturowa

Turystyka religijna

Aktywność turystyczna

Trekking

 

Wybrane publikacje z zakresu turystyki:

Monografie, podręczniki akademickie, książki

 1. „Geneza i teoria turystyki”, PWN, Warszawa, 2022
 2. „Turystyka społeczna a jakość życia”, (red. naukowa), PTTK, Kraków, 2022
 3. „Turystyka a Pielgrzymowanie”, WAM, Kraków, 2017
 4. „Zarys wiedzy o turystyce”, Proksenia, Kraków, 2009 wyd. II
 5. „Zarys wiedzy o turystyce”, Proksenia, Kraków, 2006 wyd. I
 6. „Kraje Pozaeuropejskie – Zarys Geografii Turystycznej”, Proksenia, Kraków, 1997- współautorstwo, praca zbiorowa
 7. „Obsługa ruchu turystycznego”, Proksenia, Kraków, 2005 - współautorstwo, praca zbiorowa
 8. „Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka”, Proksenia, Kraków, 2014 – współautorstwo, praca zbiorowa, rozdz. 1, 7
 9. „Kaszuby”, Parol, Kraków, 1998 – tekst, album turystyczno-krajoznawczy
 10. Folia Turistica” nr 27 -2012 (red. naukowa), P. Różycki, AWF, Kraków, 2012

Wybrane publikacje naukowe i rozdziały w monografiach z ponad stu opublikowanych

 1. „Analiza czynników determinujących efekty kształcenia studentów AWF na kierunku Turystyka” - Folia Turistica nr 8 – 1998, Kadry w Turystyce, AWF w Krakowie, 1998
 2. „Aktywność turystyczna młodzieży polskiej w świetle dotychczasowych badań” –   Folia  Turistica nr 9 – 2000, AWF Kraków, 2000 
 3. „Aktywność turystyczna i rekreacyjna młodzieży w okresie weekendów, ferii zimowych i wakacji”, (w) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku – PTNKF i US, Szczecin 2000
 4. „Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa”, (w) Studia nad czasem wolnym mieszkańców dużych miast Polski i jego wykorzystaniem na rekreację ruchową i turystykę” – AWF Wrocław 2000
 5. „Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa” – Folia Turistica nr 10 – 2001, AWF Kraków, 2001
 6. „Social factors influencing tourist activity among youths” – Tourism Review vol. 60 No.1/2005 – Paweł Różycki, Ryszard Winiarski
 7. „Klasyfikacja współczesnych form turystyki” - The classification of recent tourism-forms, Geoturystyka – tom 2 nr 1(2) 2005
 8. „Metodyka prowadzenia imprez geoturystycznych” – Methods of conducting geotourist events Geoturystyka – 2 (5) 2006
 9. „Wpływ doniesień medialnych po kataklizmach i katastrofach naturalnych na kształtowanie się ruchu turystycznego” – How the mass media influence tourist activity in the natural disaster – stricken regions – Turystyka i Rekreacja Tom 2/2006, AWF Warszawa – Paweł Różycki, Patrycja Fudalej
 10. „Determinanty aktywności turystycznej młodzieży” – Problemy Turystyki Nr 1-4 Rok XXIX 2006 – Paweł Różycki
 11. „Turystyka religijna w dobie globalizacji – szanse i zagrożenia dla współczesnego człowieka” – (w) „Drogi i bezdroża sportu i turystyki” (red.) Zbigniew Dziubiński, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2007 – Paweł Różycki
 12. „Lalibela rock-hewn churches in Ethiopia as a religious and geotourist value” – (w) „Geotourism and mining heritage”, AGH University of Science and Technology, 2008 – Paweł Różycki (abstrakt)
 13. „Motywy pielgrzymowania na drogach św. Jakuba” – (w) Drogi św. Jakuba. Stan badań i organizacja, UJ, PPWSZ Nowy Targ, Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła. Oddział Małopolski w Więcławicach Starych, Kraków 2008 – Paweł Różycki
 14. „Motywy i cele uprawiania turystyki religijnej na przestrzeni dziejów chrześcijaństwa” – (w) „Humanistyczne aspekty sportu i turystyki” (red.) Zbigniew Dziubiński, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2008 – Paweł Różycki
 15. „Pielgrzymowanie – ewolucja celów i form od starożytności do współczesności” – (w) „W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową” (red.) Marek Kazimierczak, AWF Poznań, Poznań, 2008 – Paweł Różycki
 16. „Tourism as an Instrument of’ Soft Power’ on the Example of the People’s Republic of China” – New problems of Tourism, College of Tourism and Hospitality Management in Warsaw, 1/2009 (2) - „Turystyka jako instrument soft power na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej” – Nowe Problemy Turystyki, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, 1/2009 (2) – Paweł Różycki, Patrycja Fudalej
 17. „Turystyka religijna i pielgrzymkowa” (w) „Współczesne formy turystyki kulturowej”, (red.) K. Buczkowska i A. Mikos von Rohrscheidt, AWF Poznań, 2009
 18. „Trekking tropikalny – organizacja i metodyka prowadzenia imprez” (w) „Survival w teorii i praktyce”, (red.) J. Bergier, M. Sroka, PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska, 2009
 19. „Obsługa ruchu turystycznego. Teoria i praktyka” (red. Z. Kruczek), rozdz. 1, 7, Proksenia, Kraków, 2009
 20. „Cisza górskich pustelni i sanktuariów w pielgrzymowaniu do Boga” Różycki (w) „Turystyka religijna na obszarach górskich” (red.) A. Jackowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, PPWSZ, Nowy Targ, 2009
 21. „Piesze pielgrzymowanie w Europie – szansa nowoczesnej ewangelizacji” Różycki (w) „Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym” (red.) Z. Dziubiński i K.W. Jankowski, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2009
 22. „Turystyka buddyjska” – (w) Zeszyty Naukowe SWPR w Warszawie. Seria geograficzno-turystyczna nr 2, 2009 – Paweł Różycki, Ewelina Winiarz
 23. „Pielgrzymowanie w chrześcijaństwie, judaizmie i islamie – podobieństwa i różnice” (w) Turystyka religijna (red.) Z. Kroplewski, A. Panasiuk – Paweł Różycki – Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCCXXXIX) 765, Szczecin 2010
 24. „Turystyka religijna a macdonaldyzacja społeczeństw” Różycki (w) „Kultura fizyczna a globalizacja” (red.) Z. Dziubiński i P. Rymarczyk, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2010
 25. „Szintoizm w Japonii – historia, kult, pielgrzymowanie i turystyka” – (w) Zeszyty Naukowe SWPR w Warszawie. Seria geograficzno - turystyczna nr 3, zeszyt 4 - 2010 – Paweł Różycki
 26. „Sekularyzacja współczesnych społeczeństw a turystyka religijna” Różycki (w) Turystyka religijna. Zagadnienia interdyscyplinarne. Zeszyty Naukowe nr 647. Ekonomiczne Problemy Usług nr 65., (red.) Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, 2011
 27. „Turystyka religijna i pielgrzymowanie w społeczeństwach ponowoczesnych" Różycki (w) „Kultura fizyczna a kultura masowa” (red.) Z. Dziubiński i M. Lenartowicz, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2011
 28. „Lalibela rock-hewn churches in Ethiopia as a religious and geotourist value” (w) Geotourism A Variety of Aspects (Edited by Tadeusz Słomka), AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland, 2011
 29. „Space Tourism - a Twenty-First Century Phenomenon” Paweł Różycki, Barbara Wysoczańska, „Kosmoturystyka” – fenomen XXI wieku”, (w) New Problems of Tourism 1/2011 (4), Warszawa, WSHGiT, 2011
 30. „Geoturystyka i turystyka industrialna na tle nowoczesnych form turystyki” Geoturism and industrial tourism as the modern forms of tourism (w) Geoturystyka nr 3-4 (22-23) 2010 AGH Kraków, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, IAG
 31. „Uwarunkowania duchowe i turystyczne a socjalizacja pielgrzymów” Różycki (w) „Kultura fizyczna a socjalizacja” (red.) Z. Dziubiński i K. Jankowski, AWF Warszawa,SALOS RP, Warszawa, 2012
 32. Kilka uwag o turystyce i pielgrzymowaniu Różycki (w) Folia Turistica nr 27 -2012 (red.) P. Rózycki, AWF, Kraków, 2012
 33. Benefit tourism – a new concept of the phenomenon and terminology issues — Turystyka zarobkowa – nowa koncepcja zjawiska i problematyka terminologiczna / Paweł RÓŻYCKI, Katarzyna Kąkol // Geoturystyka = Geotourism
 34. Methodological aspects of research on tourist activity – new concepts — Metodologiczne aspekty badań aktywności turystycznej – nowe koncepcje / Paweł RÓŻYCKI // Geoturystyka = Geotourism
 35. Trekking as a phenomenon of tourism in the modern world - Acta Geoturistica vol. 5 (2014), nr 1 - Paweł Różycki, Diana Dryglas
 36. Autochtoni a turyści - relacje społeczne i kulturowe w przeszłości i we współczesnym świecie - P. Różycki (w) „Kultura fizyczna a zmiana społeczna” (red.) Z. Dziubiński i P. Rymarczyk, AWF Warszawa, SALOS RP, Warszawa, 2014
 37. Turystyka kosmiczna: historia i przyszłość oraz jej miejsce w typologii Turystyki kulturowej, P. Różycki, Z. Kruczek (w:) Antropologia Turystyki (red.) S. Owsianowska, R. Winiarski, AWF, Kraków, 2017
 38. Godność człowieka a sumienie świata w miejscach recepcji turystycznej, (w) Kultura fizyczna a etos, (red.) Z. Dziubiński, N. Organista, AWF, SALOS, Warszawa, 2019
 39. Pielgrzymowanie jako sfera indywidualna i zinstytucjonalizowana, (w) Kultura fizyczna a instytucjonalizacja, (red.) Z. Dziubiński, M. Jasny, AWF, SALOS, Warszawa, 2020
 40. „Competitiveness of Mining Tourism as an Innovative form of Geotourism in Old Industrial Regions” – Paweł Różycki, Diana Dryglas, Lucia Domaracka, Sergey Kovalevsky (w) Economics and Innovation Management, 2020
 41. „Interakcje chrześcijan i muzułmanów podczas uprawiania turystyki” (w) Kultura fizyczna w interakcyjnej perspektywie, red. Z. Dziubiński, Z. Mazur, AWF Warszawa, SALOS RP, 2021
 42. „Exploratory of Meaning of Plant Motifs in the Decoration of the Sacral Buildings of Krakow as Special Tourist Attractions” – Paweł Różycki, Kinga Kostrakiewicz-Gierałt (w) Tourism Today, Ball University, USA, 20/2021
 43. „Wpływ idei liberalnych i komunitarnych na turystykę” (w) Kultura fizyczna a komunitaryzm i liberalizm, red. Z. Dziubiński, W. Firek, AWF Warszawa, SALOS RP, 2022
 44. „The theoretical concept of tourist typology in the interdisciplinary structure of tourism” (w) Sport i Turystyka. Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe. Tom 5 Nr 3, - P. Różycki, K. Korbiel, 2022

 

 Udział  w zespołach redakcyjnych czasopism naukowych:

 1. „Geotourism”, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej – zespół redakcyjny

Udział w stowarzyszeniach i organizacjach turystycznych

 1. International Association of Geotourism
 2. Polskie Stowarzyszenie Turystyki – v-ce Prezes Stowarzyszenia
 3. Małopolskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek
 4. Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa

 



Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login