Anna Szeliga

Dr nauk o kulturze fizycznej, rok uzyskania 2016

 

Charakterystyka dorobku naukowego:

Część dorobku naukowego, w tym rozprawa doktorska oraz monografia poświęcona K. Sosnowskiemu (Kazimierz Sosnowski (1875-1954), COTG PTTK, Kraków 2017), odnosi się do nauk historycznych. Problematyka badawcza dotyczy historii polskiej turystyki górskiej, a w szczególności życia działalności i twórczości K. Sosnowskiego, jednego z pionierów polskiej turystyki górskiej. Pozostałe publikacje odwołują się do nauk społecznych poruszając problematykę aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz atrakcji turystycznych wybranych regionów kraju.

 

Działalność dydaktyczna:

  • zajęcia z przedmiotów: Hotelarstwo, Organizacja i Funkcjonowanie Zakładów Hotelarskich, Usługi hotelowe i gastronomiczne,
  • seminarium dyplomowe i magisterskie,
  • obozy krajoznawcze.

 

Inne:

  • W 2016 roku - II miejsce w konkursie na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej zorganizowanym przez Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie – działalność – twórczość.

 

Wykaz publikacji:

 

  1. Głąb G., Działek (Szeliga) A., Wpływ diety i wysiłku fizycznego na parametry lipidowe u kobiet z otyłością. [w:] H. Lach (red.), XXIII Ogólnopolskie  Mechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych, Kraków 2009.
  2. Jakosz I., Działek (Szeliga) A., Elementy survivalu w programach turystycznych dla dzieci, [w:] M. Sroka (red.), Survival w teorii i praktyce, PWSZ, Biała Podlaska 2009.
  3. Dąbrowski J., Doktor M., Szeliga A., Atrakcje turystyczne partnerskich miast Orange (Francja) i Jarosławia (Polska), „Geoturystyka” 2010, nr 1 (20).
  4. Szeliga A., Kazimierz Sosnowski (1875-1954), COTG PTTK, Kraków 2017.
Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login