DOSWIADCZENIE ZAWODOWE

 

 

Od 2018. 07    Kierownik Pracowni Badań rynku Turystycznego i Rekreacyjnego oraz Praktyk

2014 - 2018 Kierownik Wydziałowej Pracowni Praktyk

 

 1988 -2014 AWF Kraków Wydział Turystyki i Rekreacji – specjalista praktyk   zawodowych 

Organizacja, nadzór i ocena praktyk krajowych i zagranicznych ze specjalności: studia licencjackie: obsługa ruchu turystycznego, hotelarstwo, rekreacja ruchowa, odnowa psychosomatyczna, turystyka przygodowa, SUM:  zarządzanie ośrodkami spa, zarządzanie projektami out door, turystyka motywacyjna i biznesowa, zarządzanie biznesem turystycznym, turystyka przyrodnicza, coaching w rekreacji

Od 2017          wykładowca AWF Kraków

Od 2014          AWF Kraków –realizacja fakultetu zawodowego Specjalista ds. jakości i bezpieczeństwa  spa i wellness-umowa zlecenie

Od 2013          Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej – realizacja przedmiotów: Zarządzanie ośrodkami spa i wellness, Aparatura spa i wellness, Turystyka uzdrowiskowa

Od 2011         AWF Kraków –realizacja przedmiotu-  Organizacja i funkcjonowanie

                        ośrodków spa i wellness

2010 -2012     Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Targ – realizacja przedmiotu Teoria i Metodyka Rekreacji

2009                AWF Kraków –realizacja przedmiotu „Metody oceny wad postawy”

2004                AWK Kraków – realizacja przedmiotu – Socjokulturowe formy rekreacji

2004                International Business Center – prowadzenie warsztatów dla szkół Autoprezentacja

1987-1988       Szkoła Podstawowa nr 101 w Krakowie – nauczyciel wychowania fizycznego

1987                Szkoła Podstawowa nr 52 w Krakowie – nauczyciel wychowania fizycznego

1986                Wojskowy Dom Wypoczynkowy „Bałtyk” w Jarosławcu – instruktor rekreacji 

 

 

PUBLIKACJE

 

2016                M.Abram, A.Kosińska; Ośrodki spa i wellness- organizacja i funkcjonowanie- AWF Kraków – podręcznik akademicki

KURSY I UMIEJĘTNOŚCI

 

2015          kurs masażu bańkami chińskimi

                  kurs masażu stemplami ziołowymi

                  kurs masażu gorącymi kamieniami

2013          kurs PCBC Wybrane zagadnienia dotyczące systemu zarządzania zbudowanego wg kryteriów EuropeSpa

  • kurs „Zasady tworzenia projektów PO Kapitał Ludzki”

kurs „Kwalifikowalność kosztów i budżet PO Kapitał Ludzki”

  • kurs masażu leczniczego

1989          kurs wychowawcy kolonijnego

1988          kurs gimnastyki korekcyjnej

1986          kurs sternika jachtowego

                       

 

UDZIAŁ W PROJEKTACH

 

2019-20           Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie ( nr projektu POWR.03.05.00-00-Z233/17 realizowanego w ramach programu POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – autor działania; szkolenia dla studentów AWF w Krakowie, staże zawodowe studentów AWF w Krakowie – asystent kierownika projektu

2017-2018       Model Mobilnego spa dla seniora. W ramach Małopolskiego Inkubatora Innowacji Społecznych w ramach POWER 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS – autor i kierownik projektu

2016-18           Szkolenia dla studentów AWF w Krakowie w ramach POWER 2014/2020 współfinansowanego z EFS- autor działania, asystent kierownika projektu

  • „Ocena sprawności fizycznej dzieci chorych na idiopatyczna osteoporozę młodzieńczą” – projekt badawczy, badania własne
  • „Wady postawy dzieci szkół podstawowych gminy Skawina” – udział w projekcie badawczym realizowanym na zlecenie gminy Skawina
  • „Wady postawy dzieci szkół muzycznych Krakowa” –udział w projekcie badawczym

 

UDZIAŁ W ORGANIZACJI  IMPREZ

 

Od 2012          współpraca przy organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy

                        Współpraca przy organizacji Festiwalu Biegowego w Krynicy

2014                organizacja 8  Mistrzostw Europy dla osób po Transplantacji i Dializowanych

 

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login