Szanowni Państwo,

W związku z Zarządzeniem Rektora AWF w sprawie funkcjonowania uczelni od 15 lutego 2021 r., dopuszczającym realizację ćwiczeń i seminariów w siedzibie uczelni, informuję że ćwiczenia w zakresie przedmiotów teoretycznych, dla których w rozkładach zajęć nie zaplanowano sal a także seminaria, mogą być realizowane zdalnie, w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem platformy TEAMS, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Dziekana.

Osoby, które chciałyby realizować takie ćwiczenia w siedzibie uczelni proszone są o uzgodnienie sali z Działem Nauczania i przekazanie odpowiedniej informacji Kierownikowi Zakładu i Dziekanowi.

dr hab. Ewa Roszkowska profesor​ AWF
Dziekan
Wydziału Turystyki i Rekreacji​
Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie

Komunikat nr 8 Dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w dnia 2 lutego 2021 

Działając na podstawie Komunikatu J.M. Rektora AWF w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Klimka z 29 stycznia 2021 r. podaję informacje w sprawie terminów obozów realizowanych na Wydziale Turystyki i Rekreacji: 

Czytaj więcej...

Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji zajęć na Wydziale Turystyki i Rekreacji od 1. lutego 2021 r.

W związku z Komunikatem JM Rektora z dnia 29 stycznia 2021 roku informuję, że:

Czytaj więcej...

Ukazała się książka prof. Marii Zowisło "Człowiek i wartości w kulturze fizycznej. Studium teoretyczne" (AWF im. B. Czecha w Krakowie, 2020).

 

Właśnie teraz, pod koniec roku, została opublikowana książka pt." Himanistic Tourism: Values, Norms and Dignity", której współautorką jest dr Sabina Owsianowska z artykułem pt. "Tourism Education from a Humanistic Perspective: Anthropological Inspirations".

Gratulujemy!

... This edited book is one of the first attempts to apply to tourism a humanistic management approach entailing a re-discovery of the value of human life, dignity, and awareness of the ethical dimensions of work. The book develops awareness of the contemporary relevance of the human dignity concept to interpret and manage the weaknesses of traditional approaches to tourism and cope with the challenges and new scenarios, including the current COVID-19 pandemic crisis...

...Presenting both a critical and a positive approach to tourism management, the diversity of disciplinary approaches, case studies, and examples makes the book attractive to a variety of readers including tourism scholars, researchers, practitioners, and postgraduate students of management and organization disciplines...

 

Zapraszamy do zapoznania się z najbardziej aktualnymi danymi dotyczącymi ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2020.
Kierownikiem i redaktorem naukowym tego projektu jest dr Krzysztof Borkowski.
 

 Szczegóły:

Ruch turystyczny w Krakowie w 2020 roku