Według Światowej Organizacji Turystyki coraz większym zainteresowaniem na światowym rynku turystycznym cieszą się usługi prozdrowotne. Rozwój tego typu usług związany jest ze zmianami, jakie następują we współczesnym świecie. Zmieniają się sami konsumenci, którzy coraz bardziej zwracają uwagę na zdrowy styl życia oraz ochronę zdrowia, ale także produkty, technologie, sposoby prowadzenia biznesu itd. Szczególny wpływ na rozwój turystyki zdrowotnej mają innowacje technologiczne, czy m.in. postępujący poziom urbanizacji.

Trend ten jest także widoczny w naszym kraju. Wzrastające zainteresowanie destynacjami uznawanymi za prozdrowotne i wydatki na wyjazdy po zdrowie wpływają na kształtowanie się popytu w tym zakresie. Zwrotnie wpływa to na podaż produktu turystyczno-zdrowotnego i rozwój prozdrowotnych destynacji turystycznych. Klient usług zdrowotnych, oczekuje rozbudowanej oferty dodatkowej, uatrakcyjniającej pobyt.

Studia na kierunku Turystyka Zdrowotna pozwalają na zdobycie specjalistycznej  wiedzy z zakresu organizowania turystyki zdrowotnej, tworzenia produktów, programów profilaktyczno-zdrowotnych i rekreacyjnych dostosowanych do potrzeb kuracjuszy i turystów  wynikających z naturalnych procesów rozwojowych, w świetle współczesnych przemian stylu życia, nowych trendów rynku turystycznego i zagrożeń środowiskowych.

Studia umożliwią także zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji potrzebnych do prowadzenia firm obsługujących turystów zdrowotnych oraz są zgodne z oczekiwaniami współczesnego i dynamicznie zmieniającego się rynku turystyki zdrowotnej.

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login