O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub studiów jednolitych magisterskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, kierunków: Turystyka i Rekreacja, Turystyka Przygodowa, Zarządzanie Rekreacją i Rozrywką, Wychowanie Fizyczne, Kultura Fizyczna Osób Starszych, Fizjoterapia, Terapia Zajęciowa, Kosmetologia oraz kierunków pokrewnych z innych uczelni.

Kandydaci powinni uzyskać efekty kształcenia umożliwiające kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia kierunku Turystyka Zdrowotna i osiąganie efektów kształcenia zamierzonych dla tego stopnia studiów.

Szczegóły: https://esr.awf.krakow.pl/index.php/turystyka-zdrowotna/studia-ii-stopnia-magisterskie

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login