Przedmioty kształcenia stanowią atrakcyjną siatkę wzajemnych powiązań wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie turystyki zdrowotnej, a są nimi m.in.:

- aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowotnej, w kształtowaniu estetyki ciała, kondycji fizycznej

- turystyka uzdrowiskowa, medyczna, spa i wellness

- dietetyka i promocja zdrowego stylu życia

- prawo uzdrowiskowe i w ochronie zdrowia

- filozofia zdrowia

- zarządzanie i planowanie marketingowe w turystyce zdrowotnej, zarządzanie ośrodkami spa i wellness, uzdrowiskami, projektami prozdrowotnymi

- coaching w usługach spa i wellness, uzdrowiskowych

- partnerstwo biznesowe i organizacyjne w turystyce zdrowotnej

- systemy informatyczne i technologie aplikacyjne w turystyce zdrowotnej

- komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie; obsługa turysty i kuracjusza

- wizyty studyjne w uzdrowiskach, zajęcia praktyczne, plenerowe formy aktywnego wypoczynku