Przedmioty kształcenia stanowią atrakcyjną siatkę wzajemnych powiązań wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie turystyki zdrowotnej, a są nimi m.in.:

 • aktywność fizyczna w profilaktyce zdrowotnej, w kształtowaniu estetyki ciała, kondycji fizycznej
 • turystyka uzdrowiskowa, medyczna, spa i wellness
 • dietetyka i promocja zdrowego stylu życia
 • prawo uzdrowiskowe i w ochronie zdrowia
 • filozofia zdrowia
 • zarządzanie i planowanie marketingowe w turystyce zdrowotnej, zarządzanie ośrodkami spa i wellness, uzdrowiskami, projektami prozdrowotnymi
 • coaching w usługach spa i wellness, uzdrowiskowych
 • partnerstwo biznesowe i organizacyjne w turystyce zdrowotnej
 • systemy informatyczne i technologie aplikacyjne w turystyce zdrowotnej
 • komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie; obsługa turysty i kuracjusza
 • wizyty studyjne w uzdrowiskach, zajęcia praktyczne, plenerowe formy aktywnego wypoczynku

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login