Ze względu na interdyscyplinarność kierunku studiów, absolwenci posiądą wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych, która umożliwi wielopłaszczyznowe podejście do organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki zdrowotnej, przygotowywania oferty produktowej dla określanych segmentów rynku,  kształtowania lokalnych strategii marketingowych poszczególnych produktów. Ważnym aspektem jest zwrócenie uwagi na wypracowanie umiejętności organizacyjnych i elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań rynku, a także pojawiających innowacji technologicznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz wpływu czynników społecznych i zmian cywilizacyjnych na styl życia i związane z tym zagrożenia zdrowotne.

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login