Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w instytucjach, przedsiębiorstwach i uzdrowiskach jako specjaliści obsługi szeroko rozumianej turystyki zdrowotnej. Będą mogli pełnić funkcję konsultantów m.in. ds. promocji zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, prozdrowotnych form aktywności fizycznej czy nowoczesnych form terapii.

Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako specjaliści z zakresu kształtowania oferty uzdrowisk oraz spa i wellness, zarządzania takimi obiektami i ośrodkami, z zakresu technik coachingowych i innowacyjnych produktów prozdrowotnych. Będą mogli podjąć także zatrudnienie jako menadżerowie ds. oferty czasu wolnego w ośrodkach spa i wellness oraz uzdrowiskach, doradcy z zakresu obsługi turystów i kuracjuszy oraz zarządzania produktami prozdrowotnymi skierowanymi do szczególnych grup klientów takich jak osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy. Zdobędą umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych,doradczych, kierowniczych w branży, a także organizowania i programowania zajęć profilaktyczno-zdrowotnych i rekreacyjnych dla osób przebywających m.in. w ośrodkach spa i wellness czy uzdrowiskach. Zdobędą umiejętności niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkiego typu indywidualnych i grupowych aktywności, szczególnie związanych z aspektem zdrowotnym, estetyką ciała, kondycją fizyczną i psychospołeczną.

Absolwenci uzyskają kompetencje do zaprogramowania i realizacji pobytów turysty i kuracjuszam.in. w miejscowościach uzdrowiskowych w oparciu o istniejący potencjał walorów turystycznych z jednej strony, a potrzeby klienta z drugiej. Będą przygotowani do tworzenia strategii produktów turystyczno-zdrowotnych oraz prowadzenia badań w zakresie rozwijania oferty prozdrowotnych usług turystycznych zarówno opartych na współpracy ze środowiskiem medycznym, w zakresie turystyki medycznej i uzdrowiskowej, jak i w obszarze turystyki aktywnej i zrównoważonej.

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login