W czwartek, 10.01.2024r., odbyło się inauguracyjne spotkanie podróżnicze z cyklu „NAKIEROWANI NA ŚWIAT”, którego inicjatorem jest SKN Azymut AWF w Krakowie. 

„Profesorowie w podróży”, to podróżnicze wspomnienia, w których Profesor Ryszard Winiarski zabrał słuchaczy na fotosafari do Tanzanii, były opowieści o Wielkiej Piątce, kalderze, Kilimandżaro, tanzanicie i wiosce Masajów; w impresjach z podróży do Ekwadoru Profesora Zygmunta Kruczka, słuchaliśmy historii o szamanach, równiku, wulkanach, herbacie z koki i żółwiach na Galapagos.
Czytaj więcej...

 „MANAGEMENT W ORGANIZACJACH CZASU WOLNEGO” to nowy kierunek studiów drugiego stopnia, który w roku akademickim 2024/2025 zostanie uruchomiony w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Turystyki
i Rekreacji. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego zapraszamy szerokie grono absolwentów studiów pierwszego stopnia z różnych kierunków.

Branża czasu wolnego jest gałęzią dynamicznie rozwijającą się. Odważnie wykorzystuje zdobycze technologii i chętnie wdraża je i poszerza portfolio swojej oferty. W związku z tym wymaga ustawicznej aktualizacji, dostosowania form i narzędzi adekwatnych do preferencji i oczekiwań konsumentów rynku rozrywki i rekreacji. Przyszłość tej branży wymaga  dynamicznych liderów grup społecznych, którzy w sposób kreatywny i odważny wprowadzają nowe rozwiązania oraz wyznaczają nowe kierunki rozwoju i trendy w sferze sportu, rekreacji, kultury oraz szeroko rozumianej rozrywki. Wymaga menadżerów – wizjonerów czasu wolnego, którzy umiejętnie i twórczo wykorzystują najnowsze narzędzia z zakresu zarządzania i marketingu, posiadają wiedzę i umiejętność poruszania się w przestrzeni wirtualnej oraz twórczego wykorzystania sztucznej inteligencji i nowych technologii informatycznych.

Odpowiedzią na powyższe zapotrzebowanie jest „MANAGEMENT W ORGANIZACJACH CZASU WOLNEGO” – innowacyjny kierunek o charakterze menadżerskim. To tu student rozwinie swoje pasje i umiejętności oraz uzyska kompetencje przyszłości.

Masz wizje – studiuj z nami. Studiuj nowocześnie, patrz perspektywicznie, zostań menadżerem.              

Wkrótce zaprezentowane zostaną szczegółowe informacje na temat nowego kierunku.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami, w których dr hab. Zygmunt Kruczek, prof. AWF,  jest współautorem lub współredaktorem:

Walas B., Szromek A.R., Kruczek Z., Rončák M., Minimizing conflicts between residents and local tourism stakeholders as a way to achieve sustainable tourism in Prague, Krakow and Braga. Tourism Review, DOI 10.1108/TR-04-2023-0210, 2023, [IF 7,8]

link do strony: Emerald Insight

Szromek A., Walas B., Kruczek Z., 2023, Identification of Challenges for the Reconstruction of Heritage Tourism—Multiple Case Studies of European Heritage Cities.Heritage 2023, 6, 6800–6821 [IF 1,6]

link do artykułu: MDPI

             link do publikacji: Sustainability

      

Zachęcamy do zapoznania się z  projektem stworzonym przez naszych studentów: Aleksandrę Błotnicką, Dominika Jurasińskiego i Ziemowita Górskiego, którzy pracowali pod opieką mgr Pawła Stelmacha.
Całość prezentowana jest podczas konferencji w Tajwanie, gdzie AWF Kraków reprezentuje Polskę, jako jedyny kraj z Europy.
 
Idea e-spacerów po miejscach uzdrowiskowych to szansa do zapoznania się z ich bogactwem bez wychodzenia z domu i jednocześnie możliwość zwiększenia liczby odwiedzin.
 
  
 
   Link do prezentacji:
 
 Oficjalna strona konferencji:

 

Projekt badawczy pt.:"Oczekiwania i potrzeby biegaczy na podstawie badań preferencji, motywacji i wzorców zachowań Uczestniczek i Uczestników 20 Cracovia Maraton" został zrealizowany dzięki współpracy dr Tomasza Wałek z Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania, Koła Naukowego "KARO" oraz Zarządu Infrastruktury Sportu w Krakowie. W badaniu objęto reprezentatywną grupę biegaczy, którzy uczestniczyli w tegorocznym, jubileuszowym "20 Cracovia Maraton". 

Głównym celem badania było zebranie informacji o zwyczajach biegowych, motywacjach oraz potrzebach biegaczy, badanie jest również akcją promującą bieganie, której dodatkowym celem jest lepsze poznanie preferencji biegaczy.

Uzyskane wyniki badań tworzą portret biegacza oraz jego potrzeby, motywacje i zwyczaje biegowe. Są one mocno zróżnicowane, w zależności od wieku, płci czy długości stażu biegowego. Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kim są biegacze i jak zmieniają się ich nawyki, przyzwyczajenia. Znajomość wielostronnych motywacji i potrzeb umożliwi tworzenie ofert spełniających ich oczekiwania.

Więcej informacji:
ZIS Kraków

W dniach 16-20.10.2023r., Studenci I roku Turystyki Zdrowotnej, pod opieką dr. hab. Pawła Różyckiego, prof. AWF oraz dr. hab. Ryszarda Winiarskiego, prof. AWF; realizują zajęcia w wybranych uzdrowiskach.

Swoją wizytę studyjną rozpoczęli od najmłodszego uzdrowiska - Latoszyn Zdrój, a ich pobycie można przeczytać na stronie Gminy Dębica - Studenci w Latoszynie

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login