Uprzejmie informujemy, że ukazał się zeszyt specjalny czasopisma Sustainability (IF=3.251) pod tytułem "Nature Conservation in Sustainability"  https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/nature_conservation_in_sustainability, w którym funkcję redaktorów gościnnych pełnili dr hab. Kinga Kostrakiewicz-Gierałt prof. AWF oraz dr Artur Pliszko (UJ).

Jednocześnie zachęcamy do nadsyłania manuskryptów do kolejnego zeszytu Nature Conservation in Sustainability Series II.

Szczegóły: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/nature_conservation_in_sustainability_seriesII

Na łamach czasopisma "Journal of Outdoor Recreation and Tourism" wydawnictwa Elsevier (Impact Factor 2.8) ukazał się artykuł autorstwa między innymi dra Mikołaja Bielańskiego i dr Karoliny Korbiel o tytule How tourism research integrates environmental issues? A keyword network analysis. Zachęcamy do lektury.

Uprzejmie przypominamy, że w dniach 18-19.03.2022r., w naszej uczelni odbędzie się Konferencja "Społeczne funkcje obszarów chronionych".

 
W załącznikach znajdują się streszczenia referatów oraz program konferencji
 

 

Z przyjemnością informujemy, że niedawno ukazał się kolejny numer czasopisma naukowego „Folia Turistica”, wydawanego na WTiR naszej Uczelni. Jest to numer tematyczny pt. „Travel and Tourism Law in the Face of Contemporary Threats to Tourist Safety and Security”, przygotowany pod redakcją dra Piotra Cybuli. Wśród artykułów opublikowanych w tym numerze znajduje się m.in. artykuł dra Krzysztofa Sondla poruszający kwestie prawne dotyczące polskiego modelu bezpieczeństwa turystyki dzieci i młodzieży.

Numer jest dostępny na stronach internetowych czasopisma: http://www.folia-turistica.pl
oraz
https://foliaturistica.pl

 

Na łamach czasopisma "Tourism Today" ukazał się artykuł na temat postrzegania przez turystów elementów roślinnych w wystroju obiektów sakralnych Krakowa. Artykuł został przygotowany przez prof. Pawła Różyckiego i prof. Kingę Kostrakiewicz-Gierałt.


Pełny tekst artykułu:
https://tourismtodayjournal.com/wp-content/uploads/2022/01/TOURISM-TODAY-20.pdf

 

Na łamach czasopisma "Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events" (100 pkt MEiN, IF 2,179), ukazał się artykuł, o źródłach konfliktów interesariuszy turystyki w miastach historycznych, oparty o badania przeprowadzone w Krakowie. Artykuł ten, afilowany jest przez naszych pracowników - prof. Zygmunta Kruczka i mgr Leszka Mazanka.

      

pełny tekst artykułu: 
Sources of conflict among tourism stakeholders in historical cities    

 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login