Zachęcamy do zapoznania się z  projektem stworzonym przez naszych studentów: Aleksandrę Błotnicką, Dominika Jurasińskiego i Ziemowita Górskiego, którzy pracowali pod opieką mgr Pawła Stelmacha.
Całość prezentowana jest podczas konferencji w Tajwanie, gdzie AWF Kraków reprezentuje Polskę, jako jedyny kraj z Europy.
 
Idea e-spacerów po miejscach uzdrowiskowych to szansa do zapoznania się z ich bogactwem bez wychodzenia z domu i jednocześnie możliwość zwiększenia liczby odwiedzin.
 
  
 
   Link do prezentacji:
 
 Oficjalna strona konferencji:

 

Projekt badawczy pt.:"Oczekiwania i potrzeby biegaczy na podstawie badań preferencji, motywacji i wzorców zachowań Uczestniczek i Uczestników 20 Cracovia Maraton" został zrealizowany dzięki współpracy dr Tomasza Wałek z Instytutu Przedsiębiorczości i Zarządzania, Koła Naukowego "KARO" oraz Zarządu Infrastruktury Sportu w Krakowie. W badaniu objęto reprezentatywną grupę biegaczy, którzy uczestniczyli w tegorocznym, jubileuszowym "20 Cracovia Maraton". 

Głównym celem badania było zebranie informacji o zwyczajach biegowych, motywacjach oraz potrzebach biegaczy, badanie jest również akcją promującą bieganie, której dodatkowym celem jest lepsze poznanie preferencji biegaczy.

Uzyskane wyniki badań tworzą portret biegacza oraz jego potrzeby, motywacje i zwyczaje biegowe. Są one mocno zróżnicowane, w zależności od wieku, płci czy długości stażu biegowego. Realizacja projektu pozwoliła na uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kim są biegacze i jak zmieniają się ich nawyki, przyzwyczajenia. Znajomość wielostronnych motywacji i potrzeb umożliwi tworzenie ofert spełniających ich oczekiwania.

Więcej informacji:
ZIS Kraków

W dniach 16-20.10.2023r., Studenci I roku Turystyki Zdrowotnej, pod opieką dr. hab. Pawła Różyckiego, prof. AWF oraz dr. hab. Ryszarda Winiarskiego, prof. AWF; realizują zajęcia w wybranych uzdrowiskach.

Swoją wizytę studyjną rozpoczęli od najmłodszego uzdrowiska - Latoszyn Zdrój, a ich pobycie można przeczytać na stronie Gminy Dębica - Studenci w Latoszynie

 

Miło nam poinformować, że doktor Filip Kobiela, pracownik Instytut Turystyki, w dniach 19-22 września b.r. wziął czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez International Association for the Philosophy of Sport (IAPS) na Uniwersytecie w Splicie (Chorwacja). Podczas obrad doktor Filip Kobiela został wybrany członkiem jednej z komisji IAPS - Honors, Awards and Future Sites.

W dniach 3-5 lipca dr Filip Kobiela przebywał w ramach programu Erasmus Plus na Wydziale Socjologii Uniwersytetu w Balikesir (Turcja), gdzie poprowadził seminarium naukowe (na zdjęciu dr Filip Kobiela i prof. Fahri Çaki) poświęcone filozofii gier Bernarda Suitsa.

W dniach 22-26 maja, także w ramach programu Erasmus Plus, dr Filip Kobiela odwiedził Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Madery (Funchal, Portugalia). Jednym z rezultatów tej wizyty ma być podpisanie dwustronnej umowy pomiędzy AWF w Krakowie a Uniwersytetem Madery, która umożliwi wymianę studentów oraz pracowników.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia każdy student rozpoczynający kształcenie na AWF Kraków, m.in. studenci I roku studiów I stopnia oraz studenci I roku studiów II stopnia, którzy są nowymi studentami Uczelni mają obowiązek odbyć szkolenie BHP.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA - (ZALICZENIE ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE OBECNOŚCI)

Szkolenie odbędzie się w formie e-learningu na platformie Teams w terminach (student wybiera jeden termin i uczestniczy w szkoleniu):

25.09. 2023 (poniedziałek) g. 10:00 – 13:00   Szkolenie BHP - 25.09.2023r.

27.09.2023 (środa) g. 10:00 – 13:00  Szkolenie BHP - 27.09.2023r.

02.10.2023 (poniedziałek) 8:00 – 11:00   Szkolenie BHP - 02.10.2023r.

Zwolnieni ze szkolenia są Studenci, którzy kontynuują naukę na AWF w Krakowie i odbyli już w latach ubiegłych szkolenie BHP dla studentów.

W dniach 15-16 września w Łodzi, odbył się VII Kongres Krajoznawstwa Polskiego, najważniejsze wydarzenie dla ruchu krajoznawczego w Polsce.  Wydział Turystyki i Rekreacji na Kongresie był reprezentowany przez dr. hab. prof. AWF Zygmunta Krucza z referatem "Tradycyjne i współczesne pojmowanie krajoznawstwa" oraz dr Joannę Ziarkowska z wystąpieniem "Działalność krajoznawców w ochronie dób kultury". Komitetowi Naukowemu Kongresu przewodniczył były rektor AWF w Krakowie prof.  Janusz Zdebski. 

 

Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie; webmaster: strony-www[at]awf.krakow.pl  login